Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Východné cirkvi Svet kresťanstva
12. apríl 2022

Napätie v Sýrsko-malabarskej cirkvi

Spor o formu slávenia liturgie prerástol do hladovky a pouličných protestov

Úsilie o jednotné slávenie liturgie vyvolalo v druhej najväčšej východnej katolíckej cirkvi rozdelenie. Zasiahnuť musel až pápež.

Spor o formu slávenia liturgie prerástol do hladovky a pouličných protestov

Kardinál Alencherry počas slávenia liturgie. Zdroj: facebook.com/maralencherry

Katolícka archieparchia Ernakulam-Angamaly v Indii odsúdila pálenie podobizní kardinálov, za ktorým stoja veriaci protestujúci proti zavedeniu jednotného spôsobu slávenia eucharistickej liturgie v Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi.

V meste Kochi na Malabarskom pobreží v spolkovom štáte Kerala na juhozápade Indie v polovici marca laickí aktivisti pálili podobizne kardinála Leonarda Sandriho, prefekta vatikánskej Kongregácie pre východné cirkvi, a kardinála Georga Alencherryho, väčšieho arcibiskupa Sýrsko-malabarskej cirkvi.  

Fotografie a videá zdieľané na sociálnych sieťach ukazujú plamene stúpajúce z dvoch postáv oblečených v sýrsko-malabarských biskupských rúchach.

Incident sa odohral pred Exercičným centrom archieparchie Ernakulam-Angamaly.

Hovorca archieparchie Mathew Kilukkan vyhlásil, že „archieparchia plne odsudzuje takéto nekresťanské protesty. Želá si na dialógu založené riešenie problémov“.

Alex Onampally z Komisie pre médiá Sýrsko-malabarskej cirkvi označil túto protestnú akciu za otvorenú výzvu cirkvi a pápežovi. Proti tým, ktorí sa podieľali na pálení podobizní kardinálov, bude zakročené „podľa smerníc kánonického práva“.

Protest proti liturgickej reforme

Sýrsko-malabarská cirkev patrí medzi 23 autonómnych východných katolíckych cirkví, ktoré sú v plnom eucharistickom spoločenstve s Rímom. Cirkev udomácnená v pobrežnom spolkovom štáte Kerala na juhozápade Indie má viac ako štyri milióny príslušníkov po celom svete, čo z nej robí druhú najväčšiu východnú katolícku cirkev po Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Eucharistická liturgia Sýrsko-malabarskej cirkvi, označovaná ako svätá qurbana, je už celé desaťročia predmetom širokej diskusie. Stredobodom sporu je otázka, či kňaz má celebrovať Eucharistiu obrátený tvárou k ľudu alebo obrátený tvárou na východ k oltáru.

Kompromis sýrsko-malabarskej biskupskej synody stanovuje, že kňaz má byť obrátený tvárou k ľudu do eucharistickej modlitby a potom až v závere liturgie.

V júli 2021 pápež František publikoval list, v ktorom vyzval „všetkých duchovných, rehoľníkov a veriacich laikov, aby urýchlene pristúpili k jednotnému spôsobu slávenia svätej qurbany v záujme väčšieho dobra a jednoty vašej cirkvi“.

Odporcovia reformy zdôrazňujú, že synoda prijala kompromis bez konzultácie s kňazmi a laikmi. Ťažiskom protestov kňazov a laikov je archieparchia kardinála Alencherryho Ernakulam-Angamaly, ktorá s takmer 500-tisíc katolíkmi je druhým najväčším katolíckym biskupstvom v Indii.

Po hladovke kňazov a laikov proti rozhodnutiu synody archieparchia po konzultácii s kardinálom Sandrim v januári pozastavila implementáciu rozhodnutia biskupskej synody.

Koncom februára však kardinál potvrdením uznesenia synody znovu zaviedol praktizovanie reformy.

Prečo pálili podobizne kardinálov práve v Kochi?

V osobitnom vyhlásení hovorca archieparchie Mathew Kilukkan povedal, že v Exercičnom centre v Kochi sa 17. marca uskutočnilo stretnutie duchovenstva archieparchie. Tristošestnásť zúčastnených kňazov „jednomyseľne prijalo rezolúciu, v ktorej nalieha na arcibiskupa Mar Antonyho Kariyila [arcibiskupského vikára archieparchie Ernakulam-Angamaly], aby neodvolal v archieparchii platný dišpenz pre eucharistickú liturgiu slávenú kňazom tvárou k ľudu... Odvolanie existujúcej výnimky povedie k veľkým konfliktom a pastoračným krízam vo farnostiach“.

Stretnutie nasledovalo po zverejnení listu kardinála Sandriho z 28. februára, ktorý vyzval arcibiskupa Kariyila, aby odvolal dišpenz v archieparchii od rozhodnutia biskupskej synody Sýrsko-malabarskej cirkvi o zavedení jednotného slávenia eucharistickej liturgie.

Inzercia

V liste, ktorý je adresovaný kardinálovi Alencherrymu, sa hovorí: „Ak sa požaduje dišpenz pre niektoré špeciálne prípady v rámci archieparchie, arcibiskup Kariyil môže prijať rozhodnutia len so súhlasom Vašej Blaženosti.“


Kardinál Maralencherry počas stretnutia s pápežom Františkom. Zdroj: facebook.com/maralencherry

Kardinál Sandri napísal: „Akceptujúc, že kvôli potrebe riadnej katechézy bude možno treba v niektorých prípadoch niekoľko mesiacov na implementáciu synodálnych rozhodnutí, toto dikastérium [Kongregácia pre východné cirkvi] zostáva odhodlané pomáhať každému pokojnému dialógu a pastoračnej príprave pre plodnú účasť veriacich na synodálnej forme.“

S odkazom na nedávnu hladovku kňazov, ktorí sú proti jednotnému sláveniu liturgie, kardinál dodal: „Apoštolská Stolica chápe, že niektorí majú ťažkosti s dodržiavaním synodálnych rozhodnutí, ale všetkých nabáda, aby sa vyhýbali aktivizmu a protestom využívajúcim necirkevné a nekresťanské metódy, ako napríklad hladovku usque ad mortem [až na smrť].“

Do sporu zasiahol aj pápež osobne

V liste z 25. marca, adresovanom archieparchii Ernakulam-Angamaly, pápež František žiada, aby sa riadila rozhodnutím biskupskej synody Sýrsko-malabarskej cirkvi o forme slávenia Eucharistie.

Pápež pripomenul, že pri liturgickej reforme „bol každý požiadaný, aby ustúpil od svojho vlastného spôsobu slávenia a radšej ponúkol znak spoločenstva, ktorý vychádza z toho, že sa každý vzdal niečoho svojho kvôli väčšej láske a svedectvu“.

No, bohužiaľ, „po 28. novembri 2021, teda po dátume zvolenom pre zavedenie svätej qurbany“, hoci sa 34 eparchií „rozhodlo zrealizovať toto synodálne rozhodnutie“, v archieparchii Ernakulam-Angamaly naďalej potvrdzovali svoju „liturgickú osobitosť, ktorá síce je výsledkom reflexie, ale izolovanej od zvyšku Sýrsko-malabarskej cirkvi“.

Svätý Otec vyzval na dodržiavanie rozhodnutí biskupskej synody, avšak s ohľadom na možnosť, že „niektoré farnosti potrebujú viac času na hlbšiu katechézu, ktorá všetkých pripraví, ako sa to dialo inde, na prijatie zmien. Pápež podotýka, že niečo také je pochopiteľné, pokiaľ sa nespochybňuje cieľ stanovený biskupskou synodou. Ako stanovuje zákon, možno požiadať o potrebný dišpenz od hlavného [čiže väčšieho] arcibiskupa, ktorý je metropolitom archieparchie, alebo so súhlasom hlavného arcibiskupa od jeho vikára“, ale „len na stanovené obdobie, ako stanovuje Kódex kánonov východných cirkví“.

Pápež si je vedomý, že „žiada o bolestný krok“, ale je si istý, že „nájde kňazov a veriacich, ktorí sú ochotní počúvať Pánov hlas a zveriť sa pápežovej rade a výzve“. Pápež zároveň poznamenal, že „Sýrsko-malabarská cirkev sa počas stáročí vyznačovala práve svojou vernosťou, ktorá prekonala veľa historických nedorozumení, a teraz prekvitá v počte duchovných povolaní a misijnom štýle“.

„Pán nezabudne na obeť, ktorú mu prinášate,“ uistil pápež, „pretože takto otvárate svoje srdcia hojnosti jeho požehnania.“

Katolíci v Indii oslavujú Boha v troch obradoch

V Indii, ktorá má 1,38 miliardy obyvateľov, predstavujú katolíci s približne 18 miliónmi obyvateľov len malú menšinu.

Katolícka cirkev tu oslavuje Boha v troch obradoch. Okrem medzičasom najväčšieho latinského obradu, ktorý siaha k novovekým misijným aktivitám, tam východosýrsky obrad praktizuje 3,5 milióna sýrsko-malabarov a západosýrsky obrad približne 300-tisíc sýrsko-malankarov.

Tieto dve východné cirkvi zjednotené s Rímom sú súčasťou takzvaných Tomášových kresťanov. Odvolávajú sa na pokresťančenie dnešného spolkového štátu Kerala na juhozápade Indie apoštolom Tomášom v prvom storočí.

Všetky tri spomenuté cirkvi majú svoju vlastnú biskupskú konferenciu/synodu, ktorá je zastúpená aj v nadobradovej katolíckej Indickej biskupskej konferencii (CBCI).

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.