Raduj sa aj ty, spravodlivý starec!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Raduj sa aj ty, spravodlivý starec!

Sviatok Predstavenie Pána, Očisťovanie Panny Márie, sa nazýva na kresťanskom Východe Stretnutie nášho Pána Ježiša Krista.

Taký je aj nadpis na ikone sviatku. Vidíme na nej udalosť, ktorá je opísaná v Lukášovom evanjeliu (2,21-40): Ježiša prinášajú do chrámu, aby ho „predstavili“ Pánovi. Prichádzajú ešte Simeon a Anna, dvaja starí ľudia s prorockým darom, a v Ježišovi spoznávajú Spásu všetkých národov.

Mária položila svoje dieťa Simeonovi do rúk. Vedľa nej vľavo stoja Jozef a Anna. Anna je skrze zvitok Písma vo svojej pravej ruke vyznačená ako prorokyňa, svojou ľavou rukou upozorňuje – ako aj Jozef – na Ježiša. Simeon stojí – trocha s odstupom od ostatných – na stupienkoch. Na stupienkoch stojí v antike trón vládcu. Týmto trónom sa teraz stal Simeon. Vo svojich rukách drží Spásu všetkých národov, Svetlo pohanov a Slávu Božieho ľudu: Ježiša.

Hlboký úklon Simeona vyjadruje úctu a vzývanie, ako aj vnútorné spoločenstvo s ním. Jeho pohľad prezrádza, že v tomto dieťati spoznáva Mesiáša, na ktorého čakal celý svoj život: toho, ktorý opäť dá do poriadku prerušený vzťah medzi Bohom a ľuďmi; toho, na ktorého sa oplatí čakať; toho, ku ktorému môže prísť každý človek so všetkou svojou krehkosťou a ohraničenosťou. Simeon cíti, že keď Boh prichádza k ľuďom, všetko sa hojí, zem i každý jednotlivý človek. Mesiášovi  môžem odovzdať svoj končiaci sa život. On ho, aký už je, prijme a naplní. Pri týchto myšlienkach ho napĺňa hlboký vnútorný pokoj, ktorý sa vyjadruje v chválospeve: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji!“ (Lk 2,29)

Čo ale zamestnáva nás – v protiklade k Simeonovi – pri myšlienke, že by Boh mohol k nám prísť a stretnúť sa s nami? Namiesto tešenia sa na Pána, môjho Vykupiteľa, skôr strach a obava pred prísnym sudcom, ktorý všetko vidí a všetko vie, ktorý dobro odpláca a zlo trestá! Namiesto chvály a vďaky skôr nevoľnosť?

Čo k tomu hovorí evanjelium a ikona? Boh neprichádza mocensko-triumfálne k ľuďom, ale ako dieťa. Vo svete Biblie je dieťa znamením Božej blízkosti a náklonnosti. S dieťaťom sa spájajú nádeje a očakávania, dieťa si ale nárokuje aj svoje miesto. Tak je to aj s Bohom. Prichádza na svet. Kto mu tam uzná miesto, ktoré mu patrí, nemá nijaký dôvod, aby sa ho bál a pokúšal sa mu vyhnúť z cesty. Môže na neho smerovať všetky svoje nádeje a očakávania. Ako Simeon bude cítiť: Kto stretne Ježiša, ožije, aj keď tak veľmi zostarel a unavil sa. Kto stretne Ježiša, nemusí sa báť ani zomierania, pretože zomieranie vedie k stretnutiu s Pánom, ktoré dáva životu novú perspektívu, ktorú nazývame večnosťou. Večnosť ale nepozostáva, ako sa mnohí obávajú, z nejakej nikdy nekončiacej nudy, ale z prijatia do bezprostredného Božieho životného priestoru, a tak je naplnená životom v plnom zmysle slova.

Hymny bohoslužieb sviatku to neustále opakujú. Hovoria o Simeonovej životnej úlohe udržiavať v izraelskom ľude nádej v prichádzajúceho Vykupiteľa. Táto životná úloha je narodením Ježiša splnená. Simeon, ktorý sa v službe Pána unavil, prosí Ježiša, ktorého drží v rukách, aby mu dovolil zomrieť: „[...] pretože vidí prichádzať naplnenie prisľúbenia, plný radosti hlasným hlasom volá: [...] prepusť svojho služobníka z pút tohto tela do nepominuteľného, nekonečného a nádherného života“ (Veľká večiereň, 1. hlas). Simeonov život sa blíži k záveru. Úloha, ktorej venoval svoj život, je splnená. Simeon môže ísť do ríše mŕtvych, kde spravodliví čakajú na Vykupiteľa. Predstihol ich v poznaní, že Mesiáš je už tu, a ich vykúpenie je už len otázkou času. Simeona teraz Ježiš poveril, aby sa ujal služby ohlasovania aj v ríši mŕtvych: „Kráľ zástupov prijal modlitbu spravodlivého a neviditeľne mu povedal: ´Teraz ťa prepúšťam z časnosti, priateľ môj. Posielam ťa do večnosti k Mojžišovi a ostatným prorokom; im všetkým ohlasuj, že ja, o ktorom prorokovali, som prišiel a narodil sa z Panny, ako predpovedali´[...]“ (Kánon) Simeon vidí v týchto slovách novú budúcnosť pre seba: „Prejavil si mi radosť tvojej spásy, Kriste, zvolal Simeon. A tak urob zo svojho uctievača, ktorý sa unavil v tieni Zákona, nového ohlasovateľa, posväteného tvojou milosťou, ktorý ťa oslavuje vo svojich spevoch“. (Utiereň)

Myšlienkam o tom, čo sa deje v smrti a čo bude potom, sa nikto nemôže vyhnúť. Ikona a texty bohoslužieb pomáhajú k hlbšiemu pohľadu. Hovoria však aj niečo iné: definitívne a o všetkom  rozhodujúce stretnutie s Ježišom sa síce deje v smrti, Simeon a Anna sa ale stretli s Ježišom na mieste, ktoré bol dôležité pre ich každodenný život. A tak každý z nás môže stretnúť Pána vo svojom každodennom živote, keď je naňho pripravený.

 

Hanns Sauter (1951) študoval teológiu na univerzitách Würzburg, Viedeň a Freiburg so špecializáciou na teológiu a dejiny kresťanského Východu. Svoje štúdiá ukončil diplomovou prácou o teológii ikon. V súčasnosti pôsobí v Pastorácii seniorov vo Viedenskej arcidiecéze. Popri tom je diecéznym referentom v nadácii Andreas-Petrus-Werk (Catholica Unio), ktorá napomáha vzťahy s východnými cirkvami.

Zdroj: Hanns Sauter, Bilder des Lebens. Ikonen als Antworten auf heutige Glaubensfragen, Wiener Dom Verlag 2012. Publikované so súhlasom autora. Preklad: Ján Krupa

Poznámka prekladateľa

Pre práve predstavený sviatok sa na Slovensku v Rímskokatolíckej cirkvi udomácnil názov „Obetovanie Pána“, v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania „Predstavenie Pána“, v Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi „ Stretnutie Pána“. V nemecky hovoriacom priestore rímskokatolíci a evanjelici zdieľajú názov „Predstavenie Pána“, pričom nemecky hovoriaci rímskokatolíci zvyknú uvádzať aj jeho starý názov „Očisťovanie Panny Márie“ spred liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 65).  

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo