Pestrá paleta kresťanských cirkví vo Svätej zemi bledne

Svätá zem je miestom, na ktorom vedľa seba žije viacero starobylých kresťanských cirkví. Jednou zo základných misií nedávnej apoštolskej cesty pápeža Benedikta XVI. bolo povzbudiť miestnych kresťanov k zotrvaniu na týchto posvätných miestach.

V Izraeli tvoria kresťania približne 2,1% obyvateľstva, z toho 1,8% (128 000) sú katolíci. Miestne cirkvi latinského, ale aj všetkých východných obradov používajú ako liturgický jazyk arabčinu. K latinskému rítu používajúcemu hebrejčinu sa hlási okolo 30 000 veriacich. „Rôzne tu prítomné kresťanské cirkvi predstavujú bohatý a rozmanitý duchovný odkaz a sú znamením mnohých foriem vzájomnej súčinnosti evanjelia a rôznych kultúr,“ povedal Benedikt XVI. počas stretnutia s katolíckymi biskupmi v Jeruzaleme.

Vo Svätej zemi však žije čoraz menej kresťanov. Zatiaľ čo pred sto rokmi sa pätina obyvateľov Blízkeho východu hlásila ku kresťanstvu, dnes je to len biednych 5%. „Chcel by som tu priamo poukázať na tragickú skutočnosť, ktorá nikdy neprestane robiť starosť všetkým, ktorí toto mesto a túto zem milujú, totiž odchod tak veľkého počtu príslušníkov kresťanskej komunity v posledných rokoch,“ uviedol pápež počas omše slávenej v Jeruzaleme a dodal: „Chcem dnes zopakovať to, čo som povedal už pri iných príležitostiach: vo Svätej zemi je miesto pre všetkých!“

Medzi mestá so slabnúcou kresťanskou komunitou patria aj Jeruzalem a Betlehem. Kým v meste Ježišovej smrti žilo v roku 1946 (dva roky pred založením štátu Izrael) až 31 000 kresťanov (20% obyvateľstva), dnes je ich počet len 14 000. Z nich je 4500 katolíkov, 3500 gréckych ortodoxných, 1500 príslušníkov arménskej apoštolskej cirkvi, 850 protestantov rôznych denominácií, 250 sýrskych a 60 etiópskych koptov. V meste Ježišovho narodenia dnes tvoria kresťania až tretinu obyvateľstva (15 000 kresťanov, z toho 6 000 katolíkov), pričom v minulosti ich bolo až 80%.

Jednou z najstarobylejších kresťanských cirkví vo Svätej zemi je Arménska apoštolská cirkev. S jej zástupcami sa Benedikt XVI. stretol počas posledného dňa svojej návštevy. Prví Arméni sa v Jeruzaleme usídlili už v 1. stor. pred. Kr. Arménska komunita dnes žije v juhozápadnej časti mesta a tvorí ju okolo 3 000 veriacich. Ďalšie dve tisícky žijú v iných častiach Svätej zeme ako napríklad v Betleheme, Haife či Ramalláhu. Arménska štvrť v Jeruzaleme býva zatváraná každý večer a otváraná pri východe slnka. Súčasný patriarcha Torkom II. Manoukian bol zvolený ešte v roku 1990 a je 96. nástupcom arménskeho patriarchu Jeruzalema. V roku 2000 sa počas návštevy Svätej zeme stretol aj s pápežom Jánom Pavlom II. Arménsky patriarcha je spolu s latinským a gréckym pravoslávnym patriarchom Jeruzalema jedným z troch kustódov Svätej zeme. Arménsky patriarchát sa okrem Jeruzalema nachádza už len v Konštantínopole, obaja patriarchovia sú podriadení katolikosovi Arménska a všetkých Arménov Karekinovi II.

Benedikt XVI. navštívil aj priestory Gréckeho pravoslávneho patriarchátu v Jeruzaleme, kde sa v piatok uskutočnilo ekumenické stretnutie. Na čele gréckych ortodoxných byzantského rítu, ktorých vo Svätej zemi momentálne žije len 65, momentálne stojí patriarcha Teofil III. (na obr.). Svoj pôvod odvádzajú od apoštola Jakuba, ktorý sa stal biskupom Jeruzalema po odchode apoštola Petra do Ríma v roku 62. Patriarchát bol vytvorený po Chalcedónskom koncile v roku 451, vzťahy s Rímom prerušil v rámci veľkej schizmy v roku 1054. Menovanie nového patriarchu musí byť stále potvrdené predstaviteľmi izraelského štátu, jordánskeho kráľovstva a palestínskych území. Teofil III. bol na čelo cirkvi jednohlasne zvolený v auguste 2005 po tom, čo bol jeho predchodca Irenej I. zbavený funkcie po obvinení, že tajne predal nehnuteľnosti a pozemky patriace patriarchátu.

Ďalším starodávnym kresťanským spoločenstvom je Grécka melchitská cirkev s byzantským rítom so sídlom v Damasku. Od Ríma sa oddelila v roku 1054, do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou sa vrátila v roku 1724.

Zdroj: Radio Vaticana, Zenit, Il Giornale

Foto: www.pravoslavlje.spc.rs

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo