Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
15. máj 2022

Jezuita Matej Kasan

Tí, ktorí prežívajú krízu osamelosti, sa už nemusia cítiť osamelo

Na Slovensku začína fungovať spoločenstvo pre rozvedených, páry v odlúčení, ovdovených a všetkých, ktorí cítia stratu a osamelosť.

Tí, ktorí prežívajú krízu osamelosti, sa už nemusia cítiť osamelo

Foto – osobný archív M. K.

Jezuita Matej Kasan pracuje v Centre pomoci pre rodinu v Trnave a jedenásť rokov sa venuje rozvedeným. V rozhovore približuje nové spoločenstvo Rodina Máriiných osamelých, ktoré začína fungovať na Slovensku.

V Kanade pred tridsiatimi rokmi vzniklo spoločenstvo Family Solitude Myriam (FSM), čo v preklade znamená Rodina Máriiných osamelých. Kto sú tí „osamelí“?

V spoločenstve môžu načerpať silu vdovy, vdovci, páry v manželskom odlúčení, rozvedení a znova zosobášení, kňazi i zasvätení v celibáte. Poslaním FSM je tiež sprevádzať mladých v príprave na sviatosť manželstva, podporovať trvajúce manželstvá i tie, ktoré zažívajú krízu osamelosti jednotlivcov.  

Ujímate sa a sprevádzate týchto ľudí. Čo presne si máme pod tým predstaviť, napríklad v prípade rozvedených?

V prvom rade je tu priestor pre prijatie každého, kto si prechádza alebo už prešiel rozvodom a prežíva veľkú bolesť, osamelosť, stratu manželstva a rodiny. Toto spoločenstvo práve pre svoju rodinnú atmosféru poskytuje priestor pre vyrovnanie sa s touto traumou.

Okrem ľudského prijatia sú tu aspekty duchovného sprevádzania cez rôzne etapy od bolesti k radosti. Je to veľmi dôležité aj na úrovni psychickej či sociálnej.

Spoločenstvo funguje na Slovensku krátko. Koľko má členov? 

Na Slovensku je toto spoločenstvo od roku 2021. Mohli by sme povedať, že je ešte len v zrode. Zatiaľ máme jednu členku FSM, ktorá zložila sľuby, potom niekoľko uchádzačov o členstvo a viacerých priateľov – sympatizantov s týmto spoločenstvom.

Ide o cirkvou schválenú jednotnú platformu?

Áno, FSM je cirkevne schválené spoločenstvo, ktoré má svoju charizmu, spiritualitu, stanovy, rôznych členov a formy fungovania.

„Kto cíti pozvanie od Boha prežívať jedinečnú charizmu spoločenstva formou zasvätenia, robí aj sľuby do rúk miestneho biskupa.“ Zdieľať

Bolo založené v Québecu v roku 1981 matkou rodiny Danielle Bourgeois a začalo sa vyvíjať pod dohľadom biskupa Charlesa Valoisa z diecézy St-Jérôme. Od roku 1997 bolo miestnym biskupom cirkevne schválené ako spoločenstvo veriacich.

Postupne sa etablovalo vo viacerých diecézach v Québecu, Ontáriu a v ďalších krajinách. Nakoniec aj u nás na Slovensku, hoci zatiaľ len v Bratislavskej arcidiecéze.

Keďže ide o Bratislavskú diecézu, stojí za ním arcibiskup Zvolenský?

Prvou kandidátkou do FSM bola pani, ktorá patrí do Bratislavskej arcidiecézy. Keďže išlo o úplne nové spoločenstvo u nás, vyžadovalo si to jeho preskúmanie na súhlas.

Každý biskup je zodpovedný za všetky cirkevné spoločenstvá vo svojej diecéze, preto ich musí najskôr poznať a potom schváliť, aby na území, ktoré spravuje, mohlo takéto spoločenstvo fungovať a plniť svoje poslanie pod jeho záštitou.

Preto sme otcovi arcibiskupovi Zvolenskému predložili stanovy tohto spoločenstva aj so zriaďovacím dekrétom biskupa z Kanady. Pre nás bolo obzvlášť potešujúce jeho potvrdenie pre fungovanie FSM aj na Slovensku.

Foto – osobný archív M. K.

Spomínali ste, že FSM má viaceré formy členstva vrátane sľubov zasvätenia sa Bohu, ktoré doposiaľ na Slovensku zložila len jedna členka. Čo to znamená? 

Kto cíti pozvanie od Boha prežívať jedinečnú charizmu tohto spoločenstva formou zasvätenia, robí aj sľuby do rúk miestneho biskupa. Takto dostáva aj špecifické poslanie v rámci cirkvi slúžiť ostatným skrze toto spoločenstvo.

Osobu, ktorá zložila sľuby v spoločenstve, viažu práva i povinnosti podľa stanov. Žije jeho charizmu podľa jej spirituality. Má napríklad vlastnú formáciu, modlitby, duchovné obnovy.

Je po tomto akte zasvätenia možnosť návratu do pôvodného manželstva?

FSM nevytrháva človeka z jeho rodiny či manželských záväzkov, ktoré raz pred Bohom urobil. Umožňuje mu len ľudsky a duchovne žiť, špecificky sa zasvätiť, aby mal v rámci cirkvi svoje miesto.

„Zasvätenie sa v spoločenstve zahŕňa vernosť svojmu manželskému partnerovi, pokiaľ to manželstvo nebolo cirkvou vyhlásené za nulitné.“ Zdieľať

Rozvedení sú niekedy na okraji spoločnosti. Cez toto spoločenstvo im cirkev umožňuje byť adekvátne zaradení a slúžiť ostatným. Nie sú vylúčení, ale patria do cirkevného spoločenstva pod záštitou biskupa.

Inzercia

Osoba, ktorá sa v spoločenstve zasväcuje Bohu, svojím sľubom potvrdzuje svoje krstné a manželské záväzky a tiež to, že chce žiť duchom tohto spoločenstva.

Na koľko rokov sa skladajú sľuby?

Na jeden rok a potom sa obnovujú. Stále sú však otvorení pre prijatie svojho manželského partnera či partnerky s možnosťou návratu a obnovenia svojho manželského spolužitia kedykoľvek.

Nemožno toto zasvätenie chápať aj ako „schválenie“ rozvodu?

Určite nie. Rozvod je dôsledkom manželstva, ktoré z rôznych príčin nevyšlo. Zasvätenie sa vo FSM v sebe zahŕňa vernosť svojmu manželskému partnerovi, pokiaľ to manželstvo nebolo cirkvou vyhlásené za nulitné.

Pokiaľ je manželstvo platné, cirkev všemožne chráni a podporuje manželstvo ako trvalý zväzok pred Bohom v jeho pláne. FSM kráča v súlade s cirkvou a jej učením, preto má aj jej schválenie.

Čítajte tiež

Je podmienkou tohto zasvätenia schválená žiadosť o rozluku alebo žaloba na platnosť manželstva – žiadosť o vyhlásenie neplatnosti či nulita manželstva?

FSM je otvorená všetkým formám osamelosti. Na to nie sú potrebné dokumenty.

Ale žiadosť o pristupovanie k sviatostiam človek musí podať. 

Áno, v našich podmienkach je potrebné podať túto žiadosť aj s odporúčaním kňaza, ktorý pozná konkrétny prípad. Podáva sa to v prípade pretrvávajúcej krízy či ťažkých a napätých podmienok v manželstve s potrebou odlúčenia pre lepšie riešenie a ošetrenie jednotlivcov a manželstva. Alebo po rozvode, keď už je odlúčenie evidentné.

Ak už niekto podal žiadosť o preskúmanie platnosti manželstva, tak to už samo osebe obsahuje toto odlúčenie. Podmienkou k pristupovaniu k sviatostiam vždy je, aby človek nežil v ťažkom hriechu. V tomto prípade sa myslí aj spolužitie s inou osobou.

Foto – osobný archív M. K. 

Aký je postup k tomu, aby sa človek mohol takto zasvätiť?

V prvom rade musí zostať verný záväzkom krstu a manželstva. Rok a viac chodiť pravidelne na stretnutia FSM a poznať spiritualitu a stanovy spoločenstva. Dosiahnuť dostatočnú duchovnú a emocionálnu zrelosť, aby sa zabezpečila vernosť zmluvnému záväzku. A nakoniec predložiť písomnú žiadosť o prijatie hlavnej zodpovednej za FSM.

Aké povinnosti či záväzky z toho vyplývajú?

V podstate je to všeobecná formácia ako štúdium koncilových textov a dokumentov Svätej stolice. Formácia k opatrnosti vo vzťahoch medzi mužmi a ženami. Formácia k pastoračnej činnosti: vedenie stretnutí, duchovných cvičení, modlitebných skupín a podobne.

Potom je to každodenná osobná modlitba, ruženec, eucharistia – ak je to možné. Ďalej modlitba za povolania, rodinu.

A čo keď sa zasvätený po rokoch rozhodne, že to pre neho nie je a chce sa vrátiť k bežnému štýlu života ako predtým?

Niekoľko týždňov pred skončením platnosti ročného záväzku má každý člen spoločenstva vyjadriť úmysel obnoviť alebo neobnoviť svoj záväzok. Sekretariát FSM posiela na tento účel formulár, ktorý musí každý  vyplniť, podpísať a vrátiť hlavnej zodpovednej.

Alebo konkrétny člen môže slobodne vystúpiť z rodiny FSM, ak po zvážení a modlitbe požiada, aby bol zbavený povinností, ku ktorým sa zaviazal, a získa povolenie na odchod od hlavnej zodpovednej, ktorá sa poradí s radou FSM.  

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.