Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život Svet kresťanstva
26. jún 2022

Pastorácia manželov

Vatikán navrhuje ročnú prípravu snúbencov a sprevádzanie po sobáši

Pápež František chce čím skôr vydať aj usmernenie, ako sprevádzať tých, ktorým sa manželstvo rozpadlo.

Vatikán navrhuje ročnú prípravu snúbencov a sprevádzanie po sobáši

Foto: TASR/AP

Dikastérium pre laikov, rodinu a život nedávno vydalo dokument, v ktorom navrhuje zaviesť katechumenát pre manželský život. Trvať by mal rok pred svadbou a dva-tri roky po nej.

Takmer stostranová brožúra, ktorá zatiaľ vyšla len v španielčine a taliančine, je pastoračnou pomôckou pre biskupov, kňazov a laikov pracujúcich so snúbencami. Nejde pritom o úplnú novinku, o potrebe manželského katechumenátu hovoril už pápež Ján Pavol II. v exhortácii Familiaris Consortio.

„Veľmi jasne sa ukázala vážna obava, že pri príliš povrchnej príprave sa páry vystavujú reálnemu riziku uzavretia manželstva neplatne alebo s takým slabým základom, že sa v krátkom čase ,rozsype‘ a nevydrží ani prvé nevyhnutné krízy,“ napísal pápež František v predhovore dokumentu, ktorý vyšiel 15. júna.

Podľa neho má cirkev povinnosť sprevádzať so zmyslom pre zodpovednosť tých, ktorí prejavia svoj úmysel vstúpiť do manželstva, a chrániť ich pred traumami z rozluky, aby nikdy nestratili vieru v lásku.

Pápež v úvode dokumentu vyjadril prianie čím skôr vydať usmernenie a konkrétne návrhy, ako sprevádzať tých, ktorým sa manželstvo rozpadlo a žijú v novom vzťahu alebo sa znovu civilne zosobášili. Cirkev chce sprevádzať tieto páry, „aby sa necítili opustení a mohli v spoločenstvách nájsť prístupné a bratské miesta prijatia, pomoc v rozlišovaní a spoluúčasti“.

Cirkev neuprednostňuje kňazov a rehoľníkov

Biskupom, kňazom a laikom pracujúcim na poli pastorácie rodín sa pápež prihovára slovami, že cirkev je matka, ktorá neuprednostňuje žiadne zo svojich detí, všetkým venuje rovnakú starostlivosť, pozornosť a čas.

„Koľkokrát mi to príde na um, keď si pomyslím, že cirkev venuje veľa času, niekoľko rokov, príprave kandidátov na kňazstvo alebo rehoľný život, ale tým, ktorí sa pripravujú na manželstvo, venuje málo času, len niekoľko týždňov,“ píše František v úvode nového dokumentu Katechumenátne itineráre pre manželský život.

Podľa neho je venovanie času znakom lásky, a ak niekomu čas nevenujeme, tak ho nemilujeme. „Preto je spravodlivou povinnosťou matky cirkvi venovať čas a energiu príprave tých, ktorých Pán povoláva k takému veľkému poslaniu, akým je rodina.“

Pontifex ďalej upozorňuje, že manželské páry tvoria väčšinu katolíkov a sú piliermi farského života, dobrovoľníckych skupín, katolíckych hnutí a združení. Podľa neho sú manželia „strážcami života“ a „povolanie ku kňazstvu a zasvätenému životu sa rodí z rodín“.

Nová brožúra neobsahuje konkrétny prípravný kurz pre snúbencov, ale usmernenia, ktoré by mali byť prispôsobené miestnej kultúre a situácii. „Je to oblečenie, ktoré musí byť ‚šité na mieru‘ pre ľudí, ktorí ho budú nosiť,“ uviedol pápež.

Zásadným rozdielom je, že príprava na prijatie sviatosti manželstva by mala trvať približne rok a sobášom sa nekončí. Snúbenci by mali mať dostatočný čas na skutočnú reflexiu a dozrievanie. Príprava by mala zahŕňať „formáciu, reflexiu, diskusiu, dialóg, liturgiu, spoločenstvo, modlitbu“.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život v dokumente navrhuje tri etapy manželského katechumenátu: prípravu na manželstvo, slávenie obradu sobáša a prvé roky manželského života.

Ak je to vhodné, odporúča sláviť v rámci komunity aj obrady prechodu medzi jednotlivými fázami. Ako príklad uvádza obrad zasnúbenia, požehnanie prsteňov či predstavenie páru farskej komunite. Vyhýbať by sa však mali „nadmernému verejnému predvádzaniu“, ktoré by mohlo obmedziť slobodu snúbencov.

Inzercia

Ilustračné foto: cathopic.com

Po svadbe by mali novomanželov sprevádzať skúsenejšie páry, aby im v prípade potreby pomohli prekonať krízy.

„Manželský katechumenát nie je prípravou na absolvovanie skúšky, ale na život,“ píše sa v dokumente. Preto dikastérium navrhuje konkrétne nápady na udržanie plameňa v manželstve, ako napríklad vedenie si manželského denníka, obnovu manželských sľubov pri najdôležitejších výročiach a špecifickú podporu párom v kríze.

Nie doktrína, ale stretnutie s Kristom

Podľa tvorcov dokumentu, ktorí vychádzali z pápežových usmernení, má byť stredobodom prípravy stretnutie s Kristom. Preto nepôjde len o katechézy či odovzdávanie doktríny o sexualite a manželskom živote, ale katechumenát má pomôcť párom objaviť „tajomstvo sviatostnej milosti, ktorá im patrí na základe sviatosti: prežívať Kristovu prítomnosť s nimi a medzi nimi“.

Z tohto dôvodu dikastérium apeluje na tých, ktorí sú zodpovední za prípravu, aby išli so snúbencami „cestou, ktorá ich vedie k stretnutiu s Kristom alebo k prehĺbeniu vzťahu“, a pozývali ich autenticky rozlíšiť vlastné svadobné povolanie.

Ďalej žiada, aby farské spoločenstvá dali v príprave snúbencov a sprevádzaní novomanželov viac priestoru manželským párom ako individuálnym veriacim. „Niektoré zložité otázky týkajúce sa manželskej sexuality alebo otvorenosti životu – ako sú zodpovedné rodičovstvo, umelé oplodnenie, prenatálna diagnostika a iné bioetické problémy – majú silné etické, vzťahové a duchovné dôsledky pre manželov a vyžadujú si špecifickú formáciu a jasnosť,“ preto sa odporúča na tieto témy prizvať odborníkov.

V dokumente stojí, že ak snúbenci „výslovne a formálne odmietnu to, čo chce cirkev dosiahnuť pri slávení manželstva, nemôžu byť pripustení k sviatostnému sláveniu“. Niekedy sa však stáva, že si odmietnutie v srdci nemusia plne uvedomovať ani ho otvorene prejaviť. Preto je „vážnou povinnosťou pastoračných pracovníkov vyniesť skutočné zámery snúbencov, aby si to sami uvedomili a úprimne ich ukázali svojim spoločníkom“. Malo by sa tak zabrániť, aby príprava a slávenie svadobného obradu boli zredukované len na čisto vonkajšie akty.

Ak sa u snúbencov prejaví „nedostatočná dispozícia“, môžu sa zosobášiť, ale kňaz a páry poverené službou rodinám ich musia ďalej sprevádzať a pomáhať im rásť vo viere a v chápaní toho, čo cirkev učí.

Tvorcovia priznávajú, že v krajinách, kde je rozšírené predmanželské spolužitie, môže byť hovorenie o predmanželskej čistote výzvou, no v rámci prípravy by ich mali pozývať, aby ju dodržiavali a zamerali sa viac na dialóg a spoznanie sa.

„Ani v prípade párov žijúcich v spoločnej domácnosti nie je nikdy zbytočné hovoriť o cnosti čistoty. Táto cnosť učí každého pokrsteného v každej životnej situácii správnemu používaniu svojej sexuality,“ zdôrazňuje sa v pastoračnej príručke.

Pápež dodáva, že dokument neponúka „magické vzorce“, ako majú diecézy prípravu snúbencov urobiť. Dikastérium im preto odporúča najprv vytvoriť návrh plánu snúbeneckej prípravy ako experimentálny pilotný projekt a následne ho skúmať a vykonať potrebné úpravy. 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.