Vysviacky lefébvristických novokňazov sú nelegitímne

V týchto dňoch bolo v Európe a USA vysvätených 21 novokňazov patriacich k Kňazskému bratstvu sv. Pia X. Svätá stolica označila ich vysviacky za nelegitímne. Niektorí katolícki biskupi požadujú ich exkomunikáciu.

Vysviacky lefébvristických novokňazov sa konali 19. júna v americkom Minone (Minnesota), 27. júna v nemeckom Zaitkofene a 29. júna vo švajčiarskom Econe, hlavnom sídle Bratstva. Gerhard Ludwig Mueller, biskup Regensburgu, v ktorom sa nachádza jeden z lefébvristických seminárov, ako aj biskup Fuldy Heinz Josef Algermissen lefébvristov vyzvali, aby od tohto kroku upustili. Obaja biskupi dokonca začali uvažovať nad možnosťou exkomunikácie novokňazov a ich svätiteľov. Lefébvristi akékoľvek sankcie odmietajú a tvrdia, že konajú pre dobro Katolíckej cirkvi.

„Potrebujeme dýchať. Ak bol pápež taký dobrý, že zrušil exkomunikáciu znamená to, že nechce, aby sme zomreli,“ metaforicky odôvodnil opodstatnenosť nových vysviacok biskup Bernard Fellay, súčasná hlava lefébvristického hnutia a jeden zo štyroch biskupov, z ktorých pápež Benedikt XVI. koncom januára 2009 sňal exkomunikáciu. Tá na nich bola uvalená v roku 1988 po tom, čo ich bez súhlasu pápeža Jána Pavla II. vysvätil francúzsky arcibiskup Marcel Lefébvre. Biskup Fellay argumentuje aj svojou návštevou Vatikánu zo začiatku júna, počas ktorej sa stretol s prefektom Kongregácie pre náuku viery, kardinálom Williamom Levadom. „Nezaznamenal som žiadny signál, že by vysviacky porušili kánonické právo,“ uviedol Fellay (na obr. počas vysviacky štyroch diakonov v Argentíne v roku 2006).

K situácii zaujala Svätá stolica jasné stanovisko 17. júna. Vo vyhlásení zverejnenom Tlačovým strediskom Svätej stolice bol zopakovaný postoj pápeža Benedikta XVI. prezentovaný 10. marca tohto roku v liste zaslanom všetkým katolíckym biskupom: „...dokiaľ sa nevyjasnia otázky vzťahujúce sa na učenie Cirkvi, bratstvo nemá v Cirkvi žiaden kánonický status a jeho služobníci, hoci boli oslobodení spod trestu exkomunikácie, nevykonávajú zákonne nijakú službu v Cirkvi.“ Na základe týchto slov vyhlásenie Svätej stolice potvrdzuje, že „vysviacky sú teda považované nelegitímne“. O možnej exkomunikácii sa vyhlásenie vôbec nezmieňuje.

Napriek tomuto stanovisko lefébvristi od vysviacok neupustili a sú presvedčení o správnosti svojho konania. „Nechceme zakladať akúkoľvek paralelnú cirkev, chceme uchrániť jednotu pravej Katolíckej cirkvi, neoceniteľný poklad katolíckej tradície,“ uviedol vo svojom stanovisku rektor lefébvristického kňazského seminára v Regensburgu Stefan Frey. Lefébvristi sa podľa neho už teraz cítia byť v plnej jednote s Katolíckou cirkvou, keďže sú postavení na rovnakom Magistériu a sviatostiach. Vo vyhlásení sa ironicky píše o horiacej vzácnej budove, ktorú sa ponáhľa uhasiť skupinka odhodlaných mladých mužov, aby neskôr mohli začať jej rekonštrukciu. Ich úsiliu však zabraňujú „ochrancovia poriadku“. Upadajúca budova je zjavnou narážkou na Katolícku cirkev (podľa slov Stefana Freya v Nemecku poklesla účasť na bohoslužbách o 85% a v celej krajine je vysvätených len 100 kňazov), odhodlanými mladými mužmi sú lefébvristickí novokňazi.

Zdroj: Zenit, Il Giornale, San Pietro e dintorni (Marco Tosatti blog)

Foto: missatridentinaemportugal.blogspot.com/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo