Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pápež a Vatikán Svet kresťanstva
05. september 2022

Maltézski rytieri v kríze

Ako vnútorné spory prerástli do otvorenej konfrontácie s pápežom

Starobylý rád sa trápi už niekoľko rokov. František ponúkol riešenie s neistým koncom. Hrozí dokonca riziko rozpadu.

Ako vnútorné spory prerástli do otvorenej konfrontácie s pápežom

Foto: facebook.com/OrderofMalta

V predvečer blahorečenia usmievavého pápeža Jána Pavla I. prijal pápež František „veľmi tvrdé rozhodnutie“ – slovami vatikanistu Andreu Gagliarducciho – voči maltézskym rytierom. Urobil tak bezprostredne po tom, čo na súkromnej audiencii prijal ich delegáciu.

V prvú septembrovú sobotu Svätá stolica zverejnila dekrét, ktorým František zrušil vysoké funkcie rádu (hlavný komtúr, hlavný kancelár, hlavný špitálnik, správca spoločnej pokladne), rozpustil zvrchovanú radu, vymenoval 13-člennú dočasnú zvrchovanú radu a na 25. januára 2023, na sviatok Obrátenia svätého Pavla, zvolal mimoriadnu generálnu kapitulu. Zároveň promulgoval novú ústavu a súvisiaci kódex.

V dekréte František uviedol, že Maltézsky rád „vždy požíval osobitnú ochranu zo strany Apoštolskej stolice“, no zároveň pápeži pri rôznych príležitostiach zasahovali, aby „potvrdili identitu rádu, udržali jeho fungovanie, pomohli prekonať krízy a zaručili jeho existenciu a rozvoj, a to aj v jeho výsadách zvrchovanosti v medzinárodnej oblasti“.   

Veľavravne pripomenul aj rozsudok kardinálskeho tribunálu z roku 1953, podľa ktorého sú maltézski rytieri napriek svojej medzinárodnej suverenite rehoľným rádom schváleným Svätou stolicou a závislým od nej.

„Urobilo sa veľa krokov, ale na ceste sa vyskytlo aj veľa prekážok a ťažkostí. Po vypočutí a rozhovoroch s rôznymi predstaviteľmi rádu nastal čas dokončiť začatý proces obnovy, a to vo vernosti pôvodnej charizme. Na ochranu jednoty a väčšieho dobra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty,“ konštatuje pápež.

No kým časť členov Maltézskeho rádu prijala tieto slová s úľavou a verejné poďakovanie zaznelo aj od momentálne najvyššieho predstaviteľa Johna Dunlapa, pre mnohých ďalších je pápežovo rozhodnutie všetkým, len nie ochranou jednoty a dobra.

„Rozhodnutie pápeža Františka by mohlo prispieť k rozkolu vnútri rádu. Hrozí dokonca riziko, že jednotlivé asociácie sa môžu rozhodnúť opustiť rád a etablovať sa ako autonómne organizácie,“ upozorňuje vatikanista Gagliarducci.  

Čo sa to deje v tisíc rokov existujúcom rytierskom spoločenstve, ktorého dejiny sú popretkávané hrdinskými činmi a ku ktorému sa hlásia tisícky členov po celom svete vrátane Slovenska?

Začalo sa to personálnymi spormi

Súčasná kríza Maltézskeho rádu má svoje korene ešte v roku 2016. Vtedajší veľmajster Matthew Festing, ktorý je najvyšším a doživotne voleným predstaviteľom rádu, koncom roka vyzval na rezignáciu hlavného kancelára (minister zahraničných vecí a vnútra) Albrechta Freiherra von Boeselagera. Ten to však odmietol a začal sa verejne brániť.

Do personálneho sporu sa zakrátko zapojil pápež František, ktorý listom požiadal obe strany, aby svoj konflikt vyriešili pokojnou cestou. Namiesto toho však veľmajster pritlačil na pílu a za nového hlavného kancelára vymenoval Johna Edwarda Critiena, čím sa konflikt ešte viac prehĺbil.

Pápež sa preto rozhodol vymenovať päťčlennú komisiu na čele so skúseným vatikánskym diplomatom Silvanom Tomasim, ktorá mala preskúmať vzniknutú situáciu a navrhnúť jej riešenie.

Veľmajster však tento postup odmietol akceptovať a pustil sa do otvorenej konfrontácie so Svätou stolicou. Deň pred Vianocami 2016 vedenie maltézskych rytierov vydalo stanovisko, podľa ktorého je odvolanie hlavného kancelára vnútornou záležitosťou rádu, do ktorej sa Vatikán nemá miešať.


Kardinál Silvano Tomasi, špeciálny pápežský delegát pre Maltézsky rád. Foto: facebook.com/OrderofMalta

Nepomohli ani dva listy vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina, v ktorých veľmajstrovi dôrazne pripomenul pápežovu požiadavku pokojného riešenia a upozornil ho, že svojím odporom sa dostal na šikmú plochu.

Odpoveďou bolo ďalšie stanovisko vedenia rádu, v ktorom Vatikánu pripomenulo svoje zvrchované postavenie ako subjektu medzinárodného práva a odmietlo spoluprácu s pápežskou komisiou, ktorá je podľa nich neregulárna.

Svätá stolica reagovala opätovnou výzvou na plnú spoluprácu, pričom odsúdila pokusy diskreditovať niektorých členov komisie. Keďže ani to nepomohlo, zasiahnuť musel opäť pápež. A tentoraz už nekonal v rukavičkách.

Koncom januára 2017 Tlačové stredisko Svätej stolice stroho oznámilo, že František prijal na audiencii veľmajstra Festinga, ktorý predložil svoju rezignáciu. Vedenie rádu po ňom dočasne prevzal pobočník (zástupca veľmajstra) Ludwig Hoffmann von Rumerstein.

Zároveň pápež vymenoval za svojho špeciálneho delegáta, ktorý mal previesť maltézskych rytierov kritickým obdobím, arcibiskupa Angela Becciua, vtedajšieho substitúta Štátneho sekretariátu Svätej stolice.

Bod zlomu

Po rok trvajúcom provizóriu si maltézski rytieri v máji 2018 zvolili za 80. veľmajstra jednu zo svojich najúctyhodnejších postáv s vysokým renomé – 73-ročného Taliana Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetta.

Zdalo sa, že všetko sa opäť dostáva do správnych koľají. Diskusie okolo novej ústavy a kódexu síce stále pretrvávali, ale čo bolo najhlavnejšie, novému veľmajstrovi sa rýchlo podarilo obnoviť dobré vzťahy so Svätou stolicou.

Po dvoch rokoch však Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto umiera na onkologické ochorenie a na jeho miesto je v novembri 2020 zvolený ďalší Talian Marco Luzzago. Ten však už nezastáva pozíciu veľmajstra, ale len pobočníka s tým, že po skončení jeho obmedzeného ročného mandátu, počas ktorého sa dokončia práce na novej ústave a kódexe, bude zvolený nový veľmajster.

Inzercia

V tom istom čase dochádza aj k výmene pápežského špeciálneho delegáta. Keďže Angelo Becciu sa musel po známom finančnom škandále s luxusnou nehnuteľnosťou v Londýne pobrať zo všetkých významných funkcií, za nového delegáta je vymenovaný kardinál Silvano Tomasi, ktorý už mal s rádom svoje skúsenosti.

Keď sa pred rokom v jeseni 2021 Luzzagov ročný mandát chýlil ku koncu, práce na novej ústave a kódexe stále neboli ukončené. Pápež František sa preto rozhodol urobiť krok, ktorý sa spätne zdá byť bodom zlomu.  

liste špeciálnemu delegátovi Tomasimu oznámil, že mu udeľuje osobitné právomoci pri reorganizácii rádu vrátane právomoci schváliť novú ústavu a kódex. Pápež zároveň oznámil, že Marcovi Luzzagovi predlžuje mandát až do konania mimoriadnej kapituly, ktorá zvolí nového veľmajstra.

Pre mnohých členov zvrchovaného Maltézskeho rádu to bola trpká pilulka. Už to nie sú oni, ktorí rozhodujú o svojom vedení či o svojich konštitučných dokumentoch, ale je to pápež a jeho delegát.

V júni 2022 pobočník Luzzago vo veku 71 rokov nečakane zomiera a za nového pobočníka je pápežom vymenovaný Kanaďan John T. Dunlap.

V tom čase to už však pod pokrievkou poriadne vrie.

Diktát zhora?

V polovici augusta tohto roka 13 predstaviteľov národných asociácií Maltézskeho rádu z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, zo Španielska, ale aj z Filipín, Libanonu či zo Singapuru zaslalo pápežovi list, v ktorom skritizovali návrh novej ústavy predložený kardinálom Tomasim. Na svojom blogu tento list zverejnil vatikanista Sandro Magister.

„Ak bude Maltézsky rád reformovaný navrhovaným spôsobom, utrpí vážne škody a ohrozené bude aj celé dielo rádu,“ napísali 13 národní predstavitelia, ktorí podľa vlastných slov zastupujú 90 percent diel rádu po celom svete.

Prekážalo im najmä to, že nová ústava chce zveriť organizačnú kontrolu 36 profesným rytierom. Podľa autorov listu 80 000 dobrovoľníkov a 42 000 stálych zamestnancov v súčasnosti organizuje a riadi 13 400 civilných členov rádu, ktorých prácu nemôžu nahradiť štyri desiatky akokoľvek schopných ľudí.

Pre pochopenie kontextu je dôležité spomenúť, že Maltézsky rád sa delí na tri stavy: profesní rytieri, ktorí zložili rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti; členovia, ktorí zložili len sľub poslušnosti; laici, ktorí nezložili žiadne sľuby, ale žijú podľa duchovných zásad rádu vyjadrených mottom: Tutio Fidei et Obsequium Pauperum (Obrane viery a službe núdznym).

„Preto sa obraciame na Vašu Svätosť s prosbou, aby umožnila pobočníkovi veľmajstra Johnovi Dunlapovi spolu so zvrchovanou radou a Vaším delegátom zjednotiť rád a spolupracovať so všetkými jeho členmi v dobrej viere na určení najvhodnejšej kánonickej štruktúry Maltézskeho rádu zakotvenej v ústave a kódexe bez svojvoľných zásahov,“ uviedli signatári, ktorí týmto spôsobom deklarovali, že nesúhlasia s jednoduchým „diktátom zhora“.   


Pápež František počas stretnutia s pobočníkom veľmajstra Johnom Dunlapom. Foto: facebook.com/OrderofMalta

Postoj „trinástky“ podporil svojím listom aj Ernst von Freyberg, bývalý prezident Inštitútu pre náboženské diela (IOR), tzv. vatikánskej banky. Reformný proces rádu podľa neho prebieha úplne inou cestou, ako bolo pôvodne zamýšľané, pričom posilňuje postavenie štyroch desiatok zasvätených osôb na úkor tisícok laikov, čo je v priamom rozpore s Františkovou kritikou klerikalizmu.

V závere listu – opäť zverejnenom na Magisterovom blogu – von Freyberg žiada, aby sa ústavná reforma vrátila späť do rúk rádu, a jeho členov vyzval, aby pápežovi zasielali emaily na podporu stanoviska 13 národných predstaviteľov.

Naopak, presne opačný postoj zaujal taliansky rytier Uberto Serlupi Crescenzi, ktorý v liste – do tretice zverejnenom Magisterom – upozornil, že Maltézsky rád sa skladá zo 48 národných asociácií a 11 priorstiev s takmer 13 500 členmi, pričom 13 národných predstaviteľov kritizujúcich reformný proces zastupuje len 3 400 členov.  

Uviedol tiež, že mnohí členovia nesúhlasia s postojmi „trinástky“ a von Freyberga, ale vnútri rádu boli tieto hlasy vždy eliminované ako rozdeľujúce.

Uberto Serlupi Crescenzi končí svoj list s presvedčením, že nová ústava navrhovaná pracovnou skupinou pod vedením kardinála Tomasiho čoskoro uzrie svetlo sveta a umožní rádu plnohodnotne pôsobiť v 21. storočí.

Prianie talianskeho rytiera sa v týchto dňoch stalo skutočnosťou. Teda aspoň jeho prvá časť. Ale to, či si Maltézsky rád udrží svoj duchovno-sociálny význam aj v tomto storočí, je momentálne nezodpovedanou otázkou.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.