Profesor Ratzinger mení katedry: sv. Petra za učiteľskú

Z pápeža sa opäť stane vysokoškolský profesor. Len na pár dní. 28. – 30. augusta sa v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolge stretne so svojimi bývalými študentmi.

Po zanechaní akademickej kariéry a presune na arcibiskupský stolec v Mníchove a neskôr do Vatikánu sa Joseph Ratzinger rozhodol zaviesť tradíciu každoročného stretnutia so svojimi študentmi. „Po tom, čo bol zvolený za pápeža sme si mysleli, že stretnutia by mali byť zrušené, ale on navrhol v nich pokračovať,“ povedal jeden z bývalých študentov, americký jezuita Joseph Fessio v rozhovore s vatikanistom talianskeho ľavicového denníka Il Riformista Paolom Rodarim.

Skupina Ratzinger Schüelerkreis sa zíde aj tento rok. Z mladých študentov sa medzitým stali renomovaní profesori, teológovia či biskupi. Chýbať nebude ani rakúsky kardinál Christopher Schönborn. Minulé témy ako vzťah s islamom či konflikt medzi evolucionizmom a kreacionizmom tentokrát vystrieda pohľad na evanjelizačné poslanie Cirkvi. Počas posledného augustového víkendu zaznejú dve hlavné prednášky. Prvú prednesie protestantský teológ Peter Beyerhaus, profesor na univerzite v Tübingene na tému Poslanie ad gentes: jeho ospravedlnenie a súčasná forma. Druhým rečníkom bude profesor mníchovskej Ludwig-Maximilians Universitaet Heinz Bürkle, ktorý v osemdesiatych rokoch konvertoval z protestantizmu na katolicizmus. Hovoriť bude na tému Cirkev a jej misia v dialógu s ľuďmi a odlišnými náboženstvami a kultúrami. Záverečnú reč prednesie hostiteľ, profesor Joseph Ratzinger.

Podľa slov Josepha Fessia stretnutia každoročne prebiehajú v neformálnom duchu. Po prednáškach je vždy priestor pre diskusiu. Pomedzi to sa popíja káva, jedia zákusky, debatuje sa s pápežom. Americký jezuita zároveň tlmočí svoju túžbu, aby každý mohol spoznať Benedikta XVI. v skutočnom svetle: ako čitateľného, pozorného a milého kňaza a priateľa.

Aj keď sa tohtoročná téma zdá byť - v porovnaní s minuloročnými - menej „výbušná“, opak je pravdou. „Je príznačné, že pozvanie prijali dvaja predstavitelia blízki protestantskému svetu: ekumenické vzťahy sú v podstate centrálnou časťou zvolenej témy,“ napísal na svojom blogu Palazzo apostolico vatikanista Rodari. Ako sa uvádza vo Vieroučnej nóte o niektorých aspektoch evanjelizácie, ktorú v roku 2007 vydala Kongregácia pre náuku viery, „evanjelizácia zahŕňa aj úprimný dialóg, ktorý sa pokúša pochopiť dôvody a cítenie tých druhých“. Plné znenie dokumentu nájdete tu.

V čase relativizácie a náboženského synkretizmu vyvolal tento dokument rozruch kvôli svojmu jasnému postoju. „Už dávno vznikla situácia, v ktorej pre mnohých veriacich nie je jasný samotný dôvod jestvovania evanjelizácie. Dokonca sa tvrdí, že požiadavka na prijatie plnosti Božieho zjavenia v sebe skrýva postoj intolerancie a ohrozuje pokoj,“ konštatuje vieroučná nóta a dodáva: „Hovorí sa, že stačí pomáhať ľuďom, aby boli viac ľuďmi, alebo aby boli vernejší vlastnému náboženstvu; údajne stačí budovať spoločenstvá schopné angažovať sa za spravodlivosť, slobodu, mier, solidaritu. Navyše niektorí zastávajú názor, že tomu, kto nepozná Krista, ho netreba ani ohlasovať, ani ho povzbudzovať, aby vstúpil do Cirkvi, lebo vraj je možné byť spasený aj bez explicitného poznania Krista a bez formálneho začlenenia sa do Cirkvi.“ Dokument zároveň zdôrazňuje, že evanjelizácia, ktorá nikdy nesmie prebiehať násilným spôsobom, poskytuje možnosť, aby sa obohatili nielen tí, na ktorých sa obracia, ale aj jej aktéri a celá Cirkev.

Zdroje: Palazzo Apostolico (Paolo Rodari blog), Il Giornale (15.8.2009)

Foto: ratzingerfanclub.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo