Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
14. november 2022

Erasmus+

Pripomienka totality ako spojivo študentov 5 európskych krajín

Gymnázium sv. Moniky na začiatku tohto školského roka hostilo žiakov škôl zo štyroch krajín Európy. Dialo sa tak pod hlavičkou projektu Erasmus+, čo je  program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Pripomienka totality ako spojivo študentov 5 európskych krajín

V rámci spomínaného programu sa kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. V súvislosti s posledným uvedeným bolo našou úlohou priblížiť ostatným študentom obdobie socializmu na Slovensku a následne jeho pád, konkrétne udalosti Novembra 1989. Po dvoch rokoch tvrdej práce vyvrcholil náš projekt 26.-30. septembra, kedy sme medzi sebou privítali žiakov z Fínska, Talianska, Rumunska a Španielska. Podľa projektu by  pri aktivitách v rámci mobility  mali sprevádzať neplnoletých účastníkov  dospelí. Preto sme okrem žiakov, hlavných aktérov projektu, privítali medzi sebou aj ich pedagógov.

Práve téma novembra 1989 sa v našom projekte ukázala ako nanajvýš aktuálna... Zdieľať

Program Erasmus+ rieši okrem iného obmedzenú účasť občanov na demokratických procesoch Európskej únie a ich nedostatok vedomostí o nej a snaží sa pomôcť im prekonať ťažkosti pri aktívnom zapájaní sa a účasti vo svojich komunitách alebo na politickom a sociálnom živote Únie. Pre budúcnosť Únie je kľúčové zvýšenie úrovne porozumenia Európskej únii zo strany občanov už od raného veku. Úroveň porozumenia Európskej únii zo strany občanov môže okrem formálneho vzdelávania zvýšiť aj neformálne vzdelávanie, ktoré v nich môže rozvinúť zmysel príslušnosti k nej. Práve téma novembra 1989 sa v našom projekte ukázala ako nanajvýš aktuálna, pretože išlo o čas, v ktorom sa občania nemohli podieľať na spoločnom vládnutí nielen v našej, ale ani v iných krajinách tzv. sovietskeho bloku. Žiaci si tak mohli uvedomiť význam politickej slobody a potrebu aktívne sa zúčastňovať na politickom živote vlastnej krajiny a celej EÚ.

Gymnázium sv. Moniky v tejto súvislosti ponúklo žiakom iných škôl viacero aktivít, spomedzi ktorých mnohých zaujal a oslovil záznam rozhovoru s Jánom Budajom... Zdieľať

Programom Erasmus+ sa podporuje tiež aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Uprednostňujú sa projekty, ktoré ponúkajú príležitosti na účasť ľudí na demokratickom živote, sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Dôraz sa kladie na zvyšovanie informovanosti a pochopenie kontextu Európskej únie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, ako aj ich spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo. Gymnázium sv. Moniky v tejto súvislosti ponúklo žiakom iných škôl viacero aktivít, spomedzi ktorých mnohých zaujal a oslovil záznam rozhovoru s Jánom Budajom, priamym účastníkom Novembra 1989, ktorý bol nahrávaný v osobitej atmosfére – deň po napadnutí Ukrajiny Ruskom. Rovnako intenzívny zážitok priniesla aj návšteva Múzea obetí komunizmu v Košiciach s viacerými interaktívnymi prvkami.

Jeden zo základov európskeho projektu tvorí viacjazyčnosť a predstavuje významný symbol úsilia EÚ dosiahnuť jednotu v rozmanitosti. Cudzie jazyky majú popredné postavenie v rámci zručností, ktoré pomáhajú ľuďom lepšie sa pripraviť na trh práce a v čo najväčšej miere využiť ponúkané príležitosti. EÚ si stanovila cieľ, že každý občan by mal mať možnosť naučiť sa aspoň dva cudzie jazyky, a to od raného veku. Podpora výučby jazykov a jazykovej rozmanitosti je preto jedným zo špecifických cieľov programu. Chýbajúce jazykové kompetencie sú jednou z hlavných prekážok, ktoré bránia v účasti na európskych programoch v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Cieľom ponúkaných možností v rámci jazykovej podpory je zvýšiť efektívnosť a účinnosť mobility, čím sa zlepší učebný výkon, a tak sa prispeje k dosiahnutiu špecifického cieľa programu. Stretnutie v rámci projektu Erasmus+  naplnilo tento špecifický cieľ. Žiaci  si overili svoje komunikačné zručnosti nielen v angličtine, ale aj v španielčine a taliančine, odvážnejší mohli skúsiť naučiť sa niečo po fínsky či po rumunsky.

Posledný septembrový týždeň ubehol  Gymnáziu sv. Moniky naozaj rýchlo. Žiaci získali mnoho skúseností, nových zážitkov, kamarátstiev, naučili sa viac o iných krajinách a kultúrach a dostali nový pohľad na našu krajinu. Uvideli ju nanovo ako krajinu, ktorá má čo ponúknuť. A naviac - uvedomili si, aká veľmi dôležitá je Nežná revolúcia a jej odkaz najmä dnes. Vzdelávať a informovať sa o nej stále viac sa ukázalo ako opodstatnené. Žiaci si uvedomili hodnotu demokratickej spoločnosti, aj potrebu aktívneho zapájania sa do politického života vo vlastnej krajine, aj v nadnárodných štruktúrach. Taktiež pochopili nutnosť ochraňovať demokraciu pred akýmikoľvek totalitnými či extrémistickými prvkami a aj to, že formovanie základných morálnych, etických a iných hodnotových postojov začína vo vnútri každého jednotlivca.

Inzercia

Veríme, že sme urobili a naďalej robíme (práve sme v škole ukončili ďalší Erasmus – tentokrát z Českej republiky) dobré meno nielen svojej škole, ale aj nášmu mestu Prešov a celej krajine.  

...naša škola sa zapája do rôznych aktivít a projektov, spomedzi ktorých uvediem napríklad Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu (DofE,...) Zdieľať

Nie je to len Erasmus – naša škola sa zapája do rôznych aktivít a projektov, spomedzi ktorých uvediem napríklad Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu (DofE), na škole práve prebieha swap oblečenia a iných nepotrebných vecí, žiaci sa zúčastnili výstavy Cosmos Discovery v Bratislave, pravidelne organizujeme exkurzie v rámci výučby cudzích jazykov a mnoho iných aktivít. S celým školským programom s jeho aktivitami, projektami, mimoškolskou činnosťou a aj s klímou školy a jej rodinnou atmosférou sa môže verejnosť oboznámiť na Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 2. 12. 2022 v priestoroch školy na ulici Tarasa Ševčenka v Prešove.

 Mgr. Andrea Harvilková

Všeobecné informácie o projekte prevzaté z:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme/objectives-features

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.