Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
07. december 2022

Tridsať rokov katechizmu

Pôvodne reagoval na reformáciu, ten súčasný pripomienkovali biskupi celého sveta

V tomto roku si pripomíname 30 rokov od uvedenia Katechizmu Katolíckej cirkvi. V platnosti ostal aj Katechizmus pápeža Pia X.

Pôvodne reagoval na reformáciu, ten súčasný pripomienkovali biskupi celého sveta

Katechizmus Martina Luthera. Foto: Wikimedia

V tomto roku si pripomíname 30 rokov od uvedenia Katechizmu Katolíckej cirkvi a 25 rokov od vydania jeho zredigovanej úpravy. V platnosti ostal aj katechizmus pápeža Pia X.

Katechizmus Katolíckej cirkvi považujeme za oficiálnu náuku cirkvi. Tiež zhrňuje celú tradíciu cirkvi, prináša ucelený pohľad na jednotlivé pravdy viery, na morálku, na praktizovanie sviatostí a pre každého veriaceho by mal byť orientačným bodom, kde môže poznať učenie cirkvi, ku ktorému by sa mal prikloniť.

Prvé katechizmy reagovali na reformáciu

Profesor cirkevných dejín a kňaz Spišskej diecézy Ľuboslav Hromják pre Svet kresťanstva uvádza, že počiatky systematického podávania kresťanskej náuky, ktoré tvoria základ dnešných katechizmov, nachádzame už od samých počiatkov cirkvi.

Prvým z nich je dielo svätého Ireneja Demonstratio praedicationis apostolicae z 2. storočia, v ktorom tento cirkevný otec prvýkrát systematicky podáva základy kresťanskej náuky. Výučbu kresťanskej náuky formou otázok a odpovedí nachádzame už v ranom stredoveku v 8. storočí u významného anglosaského teológa a filozofia Alkuina v diele Disputatio puerorum per interrogationes et responsiones.

Samotné pomenovanie „katechizmus“ pre ucelený systematický výklad základov kresťanskej náuky prvýkrát použil Martin Luther vo svojom diele Kleine katechismus, vydanom v roku 1529 a určenom na vyučovanie detí. Prvé systematické výklady náuky pod názvom katechizmus vznikli teda až v 16. storočí.

Prvý katolícky katechizmus, ktorý zažíval veľký úspech na celoeurópskej úrovni, bol katechizmus pôvodom nizozemského jezuitu, ktorý bol veľmi činný v nemeckých krajinách – svätý Peter Kanizius, nazývaný tiež druhý apoštol Nemecka. Jeho katechizmus vyšiel v roku 1555 vo Viedni pod názvom Summa doctrinae christianae. Úspešnosť vzniku a šírenia katechizmov súvisela s objavením kníhtlače.

Prvý oficiálny katechizmus celej Katolíckej cirkvi, ktorý aj niesol tento názov, bol tzv. Rímsky katechizmus, ktorý vznikol na základe požiadavky Tridentského koncilu a bol vydaný z iniciatívy pápeža Pia V. v roku 1566. Na jeho podobe sa podieľal napríklad aj svätý Karol Boromejský a jeho podoba bola inšpirovaná aj katechizmami Petra Kanízia.

Zároveň približuje, že Rímsky katechizmus bol určený pre kňazov, ktorí mali z neho vychádzať v homíliách. „Tridentský koncil nariadil povinnosť pre každého kňaza vyučovať náuku podľa katechizmu, ktorý mal zabezpečiť, aby nedošlo k mylnej interpretácii teológie,“ vysvetľuje Hromják.

Český náboženský pedagóg a kňaz Tomáš Cyril Havel dopĺňa, že Rímsky katechizmus vznikol ako odpoveď na katechizmus Martina Luthera, ktorý vlastne prvý použil názov „katechizmus“.

V dejinách kresťanstva nájdeme rôzne súbory zhŕňajúce náuku viery, zlatá éra katechizmov prichádza v súvislosti s rozdelením kresťanstva do rôznych konfesií.

„Keď bolo treba povedať jasne, čo robí katolíckeho kresťana katolíckym kresťanom a evanjelického kresťana evanjelickým, stal sa katechizmus tým najosvedčenejším nástrojom. Bol to práve Martin Luther, ktorý svojím katechizmom podnietil Tridentský koncil, aby v reakcii na jeho vydanie bol spísaný Rímsky katechizmus. Ten potom opäť inšpiroval svätého Petra Kanízia, aby zostavil katechizmus, v ktorom tiež uplatnil originálnu metódu, ktorú máme vďaka nemu s katechizmami spojenú, a to je oná známa otázka-odpoveď,“ približuje Havel z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.

Ďalším dôležitým katechizmom v dejinách cirkvi bol Katechizmus pápeža Pia X., ktorý vyšiel v roku 1908. Ako približuje docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Ľuboslav Hromják, tento katechizmus bol vydaný vo forme otázok a odpovedí. „Odpovede v ňom boli hutné a neboli príliš teologické pre ľudí, ktorí sa tým nezaoberajú. Forma otázka a odpoveď je osvedčená a účinná forma“.

Práve katechizmus pápeža Pia X. pozná väčšina katolíkov, keďže otázky a odpovede z tohto diela sa mnohí učili počas prípravy na prijatie sviatosti. Táto forma sa používala v 15. storočí. „Pius X. katechizmus zameral na prípravu na sviatosti, pretože bol to práve on, kto zaviedol sv. prijímanie pre deti. Čiže bolo potrebné ich pripraviť, a preto sa dodnes pastoračne používa táto forma,“ vysvetľuje Hromják, ktorý je aj profesorom na jednej z pápežských univerzít v Ríme.

Rímsky katechizmus nahradili takmer po 500 rokoch

Súčasný Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC), ktorý je aj najnovší, vyšiel z podnetu svätého pápeža Jána Pavla II. a nahradil Katechizmus Pia X., ale ani ten neprestal byť účinným nástrojom na základné podávanie kresťanskej náuky.

To potvrdil aj emeritný pápež Benedikt XVI. slovami, že „viera ako taká je identická a aj Katechizmus Pia X. má doteraz svoju hodnotu, môže sa meniť spôsob, ako sa odovzdáva viera, ale obsah ostáva ten istý“.

Ako približuje české vydanie portálu Vatican news, prípravou súčasného katechizmu poveril Ján Pavol II. v roku 1986 komisiu dvanástich kardinálov, ktorým predsedal Joseph Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery. Ján Pavol II. ešte predtým zvolal synodu biskupov pri príležitosti 20. výročia skončenia Druhého vatikánskeho koncilu.

V záverečnej správe synody sa píše: „Mnoho biskupov vyjadrilo prianie, aby bol zostavený katechizmus alebo kompendium celej katolíckej náuky týkajúcej sa viery, mravov, aby sa stal takmer referenčným bodom pre katechizmy a kompendiá, ktoré sú pripravované v rôznych regiónoch. Musí to byť zdravé učenie prispôsobené súčasnému životu kresťana.“

Taliansky jezuita a bývalý riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Federico Lombardi pre Vatican news približuje, že „rovnako ako po Tridentskom koncile zhromaždili Rímsky katechizmus v rozsiahlom a organickom texte prezentácie katolíckej náuky, tak po skončení II. vatikánskeho koncilu pociťovalo veľké množstvo biskupov potrebu nového komplexného textu prezentujúceho kresťanskú vieru, ktorá by v súlade s koncilom zohľadňovala situáciu kresťanov a cirkvi v dnešnom svete“.

Inzercia

Čítajte tiež

Ľuboslav Hromják hovorí, že súčasný KKC bol schválený 11. októbra 1992 apoštolskou konštitúciou Fidei depositum, ale definitívnu formu dostal 15. augusta 1997.

Tomáš Cyril Havel pripomína, že zásluhu na dnešnom katechizme má nielen emeritný pápež Benedikt XVI., ale aj viedenský arcibiskup. „Myslím, že výhrou bolo vydanie KKC pod dohľadom najväčšieho teológa súčasnosti kardinála Josefa Ratzingera a za redaktorskej práce jeho žiaka kardinála Christopha Schönborna,“ hovorí český kňaz z Kongregácie bratov Najsvätejšej sviatosti.

Cesta k súčasnému KKC však nebola jednoduchá. Ako uviedol Frederico Lombardi, dokonca aj mnohí teológovia a katechéti pochybovali o novom katechizme. Boli obavy, že nový katechizmus nie je správna cesta a že univerzálny katechizmus bude blokovať a brzdiť vznik miestnych katechizmov.

Kardinál Ratzinger v roku 1997 na Medzinárodnom katechetickom kongrese priznal, že „katechizmus sa svojim kritikom javil nie ako možnosť jednoty, ale ako hrozba proti vitalite a pluralite, ako pokus formuláciami spútať alebo dokonca zablokovať odvážne perspektívne myslenie, ako prostriedok disciplíny a kontroly. Bolo to tiež klasifikované ako útok na inkulturáciu, ktorá by mala hľadať nové cesty a formy viery vo veľkých historických kultúrach“.

Ako dodal Lombardi, redakčný výbor sa nedal odradiť a pri tvorbe katechizmu volil schému, ktorú mal Rímsky katechizmus, a to tak, že sa najprv zaoberá Bohom a tajomstvami viery, vyznaním viery a slávením sviatostí, potom predstavuje, ako viera pôsobí v láske a ako sa prejavuje v kresťanskom živote (prikázania vo svetle blahoslavenstiev) a nakoniec hovorí o kresťanskej modlitbe v stopách modlitby Pána.

Text je rozdelený do štyroch častí, ktoré súvisia

Prvá verzia KKC vyšla v roku 1989 vo francúzštine a bola zaslaná na konzultáciu všetkým svetovým biskupom, kongregáciám, teologickým fakultám a odborníkom. Do Ríma prišlo vyše 24-tisíc posudkov. V roku 1992 bol KKC uvedený, a to v deň výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. V roku 1997 bola zverejnená Editio typica, ktorá prihliadala na pripomienky od rôznych prekladových edícií.

Toto vydanie sa stalo oficiálnym smerovaním pre ďalšie preklady a obnovené edície.

Podľa Hromjáka má súčasný katechizmus podobu teologickej sumy, ktorá bola bežná v stredoveku, keď existovali rôzne manuály vysvetľujúce náuku cirkvi a nie ako otázky a odpovede.

Podľa kňaza Tomáša Cyrila Havla je dôležité mať vďaka katechizmu ucelený súbor náuky kresťanskej viery. „Spolu s tým však musíme vedieť, že to nie je všetko. Keď niekto vie celý katechizmus naspamäť, ešte neznamená, že sa to premieta aj do jeho životných postojov. V päťdesiatych rokoch sa na školách v Českej republike povinne učilo náboženstvo – podľa katechizmu –, ale ľudia potom bez problémov volili komunistov a nakoniec nemali problém prestať chodiť do kostola,“ vraví český kňaz.

Inak povedané, výučba náboženstva a katechézy sa podľa neho nesmie obmedziť na znalosti – formulované v katechizme, ale na spoločné hľadanie významu právd viery pre náš život dnes.

Môže sa katechizmus meniť?

Ľuboslav Hromják si netrúfa odhadnúť, ako dlho budeme používať súčasný KKC. Je však presvedčený, že cirkev bude musieť skôr či neskôr reagovať úpravou katechizmu na nové otázky, ktoré so sebou prináša doba.

Rímsky katechizmus ako ovocie Tridentského koncilu bol záväzný dlho od roku 1566 až do roku 1908. Takže je ťažké predvídať budúcnosť. Je pravdou, že dnes sa otvárajú nové otázky, do popredia sa dáva ekologická otázka, je tu internet, digitálna doba prináša príliv informácií. Možno preto bude požiadavka niečo obnoviť viac potrebná,“ mieni.

Pripomína, že dnes sú tu aj nové morálno-etické otázky, ekologické a sociálne témy. „Možno bude potrebné, aby cirkev v budúcnosti v katechizme podala ucelenou náukou svoj postoj k filozofickým smerom a k mysleniu, ktoré sa dnes šíri prostredníctvom internetu aj pod vplyvom iných náboženstiev, a vymedziť sa voči čoraz častejšiemu náboženskému synkretizmu,“ hovorí Hromják.

Cyril Tomáš Havel dodáva, že katechizmus môže meniť pápež, a uvádza aj konkrétny príklad, keď pápež pôvodný text katechizmu o treste smrti upravil tak, že po novom je trest z katolíckeho pohľadu neprípustná skutočnosť. Na otázku, či je katechizmus pre veriaceho záväzný, odpovedá, že záväzné je predovšetkým prikázanie o láske k Bohu a k blížnemu.

„Keďže nám katechizmus pomôže toto v konkrétnom živote napĺňať, je iste dobré, že ho máme. Rozhodne by sme mu neporozumeli, keby sme ho brali ako súbor predpisov. Aj tu, myslím, platí Ježišovo slovo, že sobota je pre človeka a nie človek pre sobotu, že treba hľadať stratenú ovcu a nie hlásať, kto všetko je podľa katechizmu stratený,“ uzatvára český pedagóg a kňaz.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.