Pápež vyzval k riešeniu klimatických zmien

Pri príležitosti Svetového dňa mieru zverejnil Benedikt XVI. svoje posolstvo. Tento rok sa nesie v duchu ekologickej krízy a jej riešenia. Aj z tohto dôvodu prestížny americký časopis Foreign Policy zaradil Benedikta XVI. medzi 100 najvýznamnejších globálnych mysliteľov roku 2009.


„Ochrana stvorenstva je dnes základom pokojného spolužitia ľudstva,“ píše sa v pápežovom posolstve, ktoré pod názvom Ak chceš napomáhať pokoj, ochraňuj stvorenstvo zverejnila Svätá stolica v polovici decembra. Teda presne v čase, kedy v Kodani prebiehal neúspešný ekologický summit.
V texte, v ktorom Benedikt XVI. viackrát cituje svoju poslednú encykliku Caritas in veritate, ale aj Alighieriho Božskú komédiu či gréckeho filozofa Herakleita z Efezu, pápež konštatuje, že dnešná ekologická kríza má predovšetkým etický charakter. „Krízové situácie, ktoré dnes prežívame – či už sú ekonomického, potravinového, ekologického, alebo sociálneho charakteru – sú v základe aj morálnymi krízami...“
Ekologických aktivistov pápež potešil poukázaním na problémy plynúce z klimatických zmien, dezertifikácie, straty úrodnosti rozsiahlych poľnohospodárskych oblastí, znečisťovania riek a vodných plôch, straty biodiverzity, nárastu počtu mimoriadnych prírodných javov, výrubu lesov a pod. „Je rozumné urobiť hlbokú a prezieravú revíziu modelu rozvoja“, ktorá sa nebude týkať len prírodného, ale aj morálneho prostredia a bude viesť k novému spôsobu života. „Nemožno od mladých vyžadovať, aby rešpektovali životné prostredie, ak im v rodine a v spoločnosti nepomáhame rešpektovať seba samých,“ píše Benedikt XVI.
Mnohé ekologické koncepcie podľa pápeža vzbudzovali v cirkvi rozpaky práve preto, lebo odstraňovali „ontologický i hodnotový rozdiel medzi ľudskou osobou a ostatnými živými bytosťami“ a tým otvárali dvere novému panteizmu s novopohanskými akcentmi. Ekologické opatrenia ako výskum a využívanie alternatívnych energií, riešenie otázky globálneho hydrologického systému, ktorého stabilita je ohrozená klimatickými zmenami, zabezpečenie vhodného obhospodarovania lesov a odstraňovania odpadu a pod. ktoré pápež priamo podporuje, musia sprevádzať etické opatrenia ako sú striedmosť či medzigeneračná a vnútrogeneračná solidarita.
Posolstvo Benedikta XVI. si bezprostredne po jeho zverejnení všimol aj prestížny americký zahraničnopolitický časopis Foreign Policy, ktorý pápeža zaradil medzi 100 najvýznamnejších globálnych mysliteľov roku 2009. Sedemnáste miesto magazín odôvodnil aj slovami, že Benedikt XVI. „nečakane a výrazne postavil cirkev do pozície obhajcu životného prostredia a varoval pred ťažkosťami plynúcimi z klimatických zmien“. Foreign Policy je ďalším z prestížnych periodík, ktorým neunikli aktivity súčasného pápeža (viac tu).
Pápežovo posolstvo zaujímavým spôsobom propaguje aj portál Pope2You, ktorý ponúka možnosť zasielania virtuálnych pohľadníc s citáciami z textu (na obr.). Portál, ktorého cieľom je priblížiť pápeža mladým ľuďom, nadväzuje na úspech vianočných pozdravov, ktoré využilo niekoľko stotisíc ľudí. Užívatelia môžu prostredníctvom služby Flickr vytvárať aj vlastné posolstvá a zasielať ich pápežovi.
Celé posolstvo Ak chceš napomáhať pokoj, ochraňuj stvorenstvo v slovenskom preklade nájdete tu.
Foto: pope2you.net

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo