Protestantský evanjelizátor: Satan útočí cez nový ateizmus aj liberalizáciu kresťanstva

Anglický evanjelizátor Michael Ots navštevuje univerzity po celej Európe, aby vysokoškolákom svedčil o Bohu a privádzal ich k tomu, aby svedectvo vydávali aj oni sami. Počas najbližšieho víkendu bude jedným z rečníkov na konferencii Už nikedy smädný, ktorú v Prešove organizuje Slovenské evanjelizačné centrum.

Ako sa z mladého britského chlapca stane človek, ktorý verejne svedčí o Bohu a svojej viere?  

Vyrastal som v kresťanskej rodine, ale zároveň som navštevoval školu, kde z tisícky študentov boli len traja kresťania. Moja viera tak bola dôkladne preverená. Cez verejné diskusie, ktoré som organizoval, som objavil, že kresťanstvo obstojí aj proti tým najťažším námietkam. Po strednej škole som rok pracoval, potom som sa prihlásil na štúdium teológie a dnes slúžim vo veľkom cirkevnom zbore v Bournemouth.

Prečo ste sa rozhodli pre evanjelizáciu vo vysokoškolskom prostredí?

Raz ma zavolali rozprávať pre jednu študentskú skupinku a zjavne to nebolo až také zlé, pretože ma pozvali opäť. Neskôr začali prichádzať ďalšie pozvania. Milujem prácu na univerzitách. Študentské roky sú strategickým obdobím v živote každého človeka, pretože určujú smerovanie celého života. Ak človek uverí v Krista na univerzite, môže zvyšok svojho života budovať Božie kráľovstvo.

Akej najväčšej výzve čelíte, keď prednášate na vysokých školách?

Najväčšou prekážkou nie je antagonizmus, lebo ľudí aspoň núti k rozhovorom. Oveľa ťažšie je vyrovnať sa s apatiou. Keď ľudí niečo vôbec netrápi, je ťažké ich zapojiť. Pomáhajú mi však dve veci. Prvou je atraktivita kresťanského životného štýlu, ktorý u ostatných ľudí vzbudzuje zvedavosť. Život ako obeť a služba iným môže pripraviť cestu evanjeliu aj pri takých ľuďoch, ktorí by nás za iných okolností nepočúvali.

Čo je druhou formou pomoci?

Ľudí môžeme posúvať k tomu, aby si nanovo premysleli svoj vlastný svetonázor. Kresťanský filozof Francis Schaeffer obrazne hovoril o odfúknutí strechy z domu. Inými slovami – pýtajte sa ľudí také otázky, ktoré ukážu, že ich svetonázor má trhliny a nedáva zmysel. Jedine v tomto štádiu sa môžu začať zaujímať o evanjelium a zisťovať, či im dá väčší zmysel.

Prečítajte si aj
Husitský biskup Dovala: Ak budeme sedieť v kostoloch, ujde nám vlak Zdieľať

Dnešní mladí ľudia žijú na sociálnych sieťach. Platí to aj o vás?

Využívam sociálne médiá a vidím, že mi veľmi pomáhajú, aby som bol v kontakte so svojimi priateľmi a mal prehľad o spoločenskom dianí. Dávam si však pozor, aby som pri nich netrávil príliš veľa času. Ráno sa na sociálne siete nepozriem skôr ako do Biblie. Chcem, aby ku mne Boh hovoril ešte predtým, ako ku mne začne hovoriť ktokoľvek iný.

Stále nemáte vlastnú rodinu. Prečo?

Keď som mal po dvadsiatke, vôbec som neplánoval zostať slobodný. Veľa cestujem, takže povaha mojej služby spôsobuje, že si ťažšie budujem dlhodobejšie vzťahy. Som však veľmi vďačný za príležitosti, ktoré mi slobodný stav ponúka, pretože dokážem robiť oveľa viac, ako keby som bol ženatý. Niekto raz povedal, že ak potom, čo sa oženíš, slúžiš a kážeš v rovnakom množstve ako predtým, tak buď si bol dovtedy lenivý, alebo teraz zanedbávaš svoju manželku. Možno raz bude moja situácia iná, ale momentálne chcem využiť čo najviac príležitostí, ktoré mám ako slobodný.

Napísali ste knihu What kind of God? (Aký je to Boh?) Nie je na trhu už priveľa apologetických kníh?

Ľudia často udávajú intelektuálne dôvody, prečo neveria. Za týmito výhovorkami sú však zvyčajne morálne námietky. Nie je to o tom, že by ľudia nemohli veriť, oni jednoducho nebudú veriť. Potrebujeme sa dostať cez dymovú clonu prvotných námietok až k srdcu. Aby sme tam došli, potrebujeme nejaký čas stráviť tým, že zodpovieme tieto intelektuálne námietky. Tak odstránime počiatočné prekážky.

Stephen Fry, známy britský moderátor a ateista, raz povedal: „Ateizmus nie je iba o tom, že neveríte v Boha, ale ak predpokladáme, že nejaký existuje, aký je to Boh?“ Na túto otázku odpovedá aj moja kniha. Prečo Boh nezastaví utrpenie, prečo potláča ľudskú sexualitu, prečo posiela ľudí do pekla? Naopak, mnoho apologetických kníh sa zameriava najmä na intelektuálne, a nie na morálne námietky.

Veľa cestujete po Európe. V ktorej krajine sú ľudia najotvorenejší pre rozhovory o viere? A kde najmenej?

Ľudia si zvyčajne myslia, že v inej krajine je evanjelizácia ľahšia. Moje skúsenosti však hovoria, že všade je to ťažké. Nezáleží na tom, kde sme, satan sa snaží evanjelium pred ľuďmi ukryť. Robí to rôznymi spôsobmi – či už priamočiarym útokom, akým je „nový ateizmus“, alebo menej nápadným materializmom, či liberalizáciou kresťanstva. Nemali by sme však strácať hlavu, pretože evanjelium je pravdou a Duch Svätý je mocným spojencom.

Jednu z najväčších príležitostí na rozhovory o Kristovi som mal v Albánsku. Tým, že Albánci vyšli z ateistického režimu, majú voči nemu hlboké podozrenie a napriek tomu, že sú tam zväčša moslimovia, sú podozrievaví aj voči islamskému radikalizmu.

Na opačnom konci je Škandinávia, hlavne Dánsko. Dôvodom je kombinácia bohatstva a sekularizmu s kultúrne silnou, ale teologicky slabou štátnou cirkvou.

Európou lomcuje utečenecká kríza. Ako by mali reagovať kresťania?

Mnohé biblické postavy boli utečencami, sám Ježiš bol utečencom a Biblia nás všetkých označuje za duchovných utečencov. Bolo by skvelé, keby kresťania boli medzi prvými, ktorí vítajú utečencov a pomáhajú im. Mnohí prichádzajú z krajín, do ktorých by sme sa ako kresťania nikdy nedostali, a tak im môžeme preukazovať Ježišovu lásku. Máme obrovskú príležitosť! Bude nás to stáť veľa a budeme musieť vybočiť zo zabehnutých koľají a svojho pohodlia, ale môže to mať obrovský dosah. V čase, keď mnohí prišelci pochybujú o islamskom svetonázore, vzniká obrovská príležitosť ukázať im skutočného Ježiša.

Akým spôsobom prežívate svoju vieru?

Kresťanstvo je založené na troch aspektoch – viera, fakty a pocity. Pocity a zážitky nie sú nepodstatné, no nikdy sa nesmú stať základom, pretože sú veľmi subjektívne a často sa menia. Začíname s faktami, ktoré sa nemenia – Ježišov život, smrť a vzkriesenie. Na tom staviame svoju vieru, čo je skutok vôle, nie emócií.

Môj život je takým mixom – niekedy zažívam chvíle radosti a veľmi si uvedomujem Božiu blízkosť, inokedy ide viac o rutinu a je to menej veľkolepé. Osobne sa cítim Bohu najbližšie nie vtedy, keď som sám, ale keď som s inými ľuďmi. Myslím si, že je to preto, lebo kresťanský život nikdy nemal byť životom v samote. Boha zažívame spoločne v komunite. Aj služba misionára posilňuje môj vzťah s Bohom, pretože ma núti spoliehať sa na Boha úplne špeciálnym spôsobom.

Prečo by sa mal stať kresťanom niekto, kto ním nie je?

Lebo kresťanstvo je pravdivé, pretože je založené na objektívnej skutočnosti – zmŕtvychvstaní Ježiša. To znamená, že ho môžeš skúmať, nie je to iba vec osobného výberu.

Kresťanstvo je dobré, pretože Ježiš nám odhaľuje Boha, ktorý je oveľa lepší, ako si vie ktokoľvek z nás predstaviť. Je to Boh, ktorý sa zaujíma o každého jedného z nás, ktorý nás miluje napriek všetkému, čo sme urobili, a volá nás, aby sme ho osobne spoznali.

Kresťanstvo je mocné, pretože nie je len objektívne pravdivé a existenciálne uspokojivé, ale má moc meniť životy a kultúry a robí to už dvetisíc rokov.

Pre mnohých je však Biblia iba knihou plnou rozprávok o rôznych zázračných udalostiach. Prečo by jej mali veriť kriticky uvažujúci ľudia v 21. storočí?

Niektorí ľudia si myslia, že pred dvetisíc rokmi bolo pre ľudí oveľa jednoduchšie veriť veciam, ktoré sú zapísané v Biblii. Nie je to tak. Napriek menšiemu vedeckému poznaniu už ľudia v prvom storočí vedeli, že zázraky nie sú prirodzené.

Prečítajte si aj
Laický misionár Tom Edwards: Žijeme v dobe znovuobjavovania chariziem Zdieľať

Ak Boh neexistuje, zázraky naozaj nie sú možné. Ale čo ak Boh existuje? Mohol by zasiahnuť do sveta, ktorý stvoril? Samozrejme, že áno! Prírodné zákony nevylučujú existenciu zázrakov. Ony iba vysvetľujú, čo sa obvykle deje bez vonkajšieho zásahu. Ale čo ak Boh, ktorý stvoril tieto zákony, pretože zákony prirodzene predpokladajú zákonodarcu, do tohto procesu zasiahne?

Niektorí ľudia si myslia, že zázraky sa nemôžu stať len preto, že sa nestávajú vždy. Ak by sa ale zázraky diali vždy, potom by už neboli zázrakmi. Práve preto, že vzkriesenie je jedinečný zázrak, získalo si našu pozornosť a núti nás hľadať preň dôkazy. A ak sú tu dôkazy, možno budeme musieť zmeniť svoje predpoklady.

Aj kresťania sa často sporia o rôznych morálnych otázkach. Vieme naozaj pomenovať, čo je a čo nie je morálne?

Niektoré veci sú v Biblii povedané veľmi jasne – nepotrebujete doktorát z biblickej hermeneutiky, aby ste vedeli, čo si Boh myslí o vražde, cudzoložstve alebo množstve iných vecí.

V západných médiách je dôležitou témou sexualita. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že biblické učenie o sexualite, presnejšie o homosexualite, je nejednoznačné alebo dokonca zastarané. Biblia je však v tejto oblasti jednoznačná. Píše sa o tom hneď na začiatku a Ježiš to len znovu opakuje.

Niekedy je motiváciou k prispôsobeniu alebo zmene toho, čomu veríme, spoločenská akceptovateľnosť. No kresťanstvo vždy išlo proti kultúre nielen v tejto, ale aj v iných otázkach.

Prečítajte si aj
Jude Antoine: Moslim, ktorý premýšľa nad učením islamu, konvertuje na kresťanstvo Zdieľať

Samozrejme, je dôležité, aby sme biblické pravdy komunikovali s citom a múdrosťou. Musíme si dávať pozor, aby sa z nás nestali len moralisti. Mojou hlavnou túžbou je vidieť ľudí, ako prichádzajú k Ježišovi – nie iba ako zmenia svoje správanie.

Sú však aj otázky, na ktoré Biblia priamo neodpovedá. Neexistuje verš, ktorý vám povie, ktorú politickú stranu máte voliť. Ale to, čo máme, sú biblické princípy, ktoré potrebujeme vziať na vedomie, keď robíme takéto rozhodnutia.

Preto nie je prospešné, ak hovoríme menej, ako hovorí Biblia, ale takisto nepomáha, ak hovoríme viac, ako hovorí Biblia. Ak veríme tomu, že Biblia, a cez ňu Ježiš, je hlavnou cestou, ktorú nám Boh k sebe ukázal, potom potrebujeme tvrdo pracovať na tom, aby sme ju chápali a aplikovali na situácie, ktoré zažívame.

Rozhovor pôvodne vyšiel v mesačníku Evanjelický východ. Publikujeme so súhlasom redakcie, text bol krátený.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo