Žena členkou rímskej kúrie

Pápež Benedikt XVI. vymenoval za podsekretárku Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj Flaminiu Giovanelli. Momentálne je jedinou ženou – laičkou v rímskej kúrii zastávajúcou takúto vysokú pozíciu. O menovaní včera informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice.

„Menovanie doktorky Giovanelli potvrdzuje veľkú dôveru, ktorú cirkev a Svätý otec Benedikt XVI. vkladajú do ženy. Už ctihodný pápež Ján Pavol II. podčiarkol potrebu širšieho a významnejšieho zapojenia ženy do života cirkvi a rozvoja spoločnosti,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení Svätej stolice. Nová podsekretárka pôsobí v tomto vatikánskom dikastériu už od roku 1974 ako konzultorka. V novej funkcii bude úzko spolupracovať s ghanským kardinálom Petrom Kodwom Appiahom Turksonom, ktorý na čele pápežskej rady stojí len od októbra minulého roka (viac tu).

„Každý, kto pozná život cirkvi a jej mechanizmy, vrátane tých inštitucionálnych, vie, že žena mala vždy dôležitú rolu. Teraz rastie po viditeľnej stránke,“ uviedla Giovanelli po svojom menovaní pre Vatikánsky rozhlas. V rámci pápežskej rady by sa mala venovať najmä iniciatívam zameraným na prehĺbenie a rozšírenie povedomia o sociálnej encyklike Benedikta XVI. Caritas in veritate. Angažovať sa chce aj v oblasti náboženskej slobody, humanitárnej pomoci a ekumenizmu.

Flaminia Giovanelli nie je prvou ženou v rímskej kúrii v histórii. Tento primát drží Austrálčanka Rosemary Goldie, ktorá bola v rokoch 1966 – 1976 podsekretárkou Pápežskej rady pre laikov. Vo vysokej funkcii v rímskej kúrii je momentálne aj iná žena. Pozíciu podsekretárky Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zastáva saleziánka Enrica Rosanna.

Nová podsekretárka sa narodila v roku 1948. Vyštudovala politické vedy na rímskej univerzite La Sapienza, knihovníctvo na Knihovníckej škole Vatikánskej apoštolskej knižnice a náboženské vedy na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Ako konzultorka Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj zodpovedala za oblasť rozvoja, chudoby a práce v duchu sociálnej náuky cirkvi. Spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou práce, Radou Európy a EÚ.

V rovnaký deň pápež Benedikt XVI. vymenoval aj slovenského gréckokatolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi za konzultora Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Zdroj: Tlačové stredisko Svätej stolice, Radio Vaticana

Foto: radiovaticana.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo