Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Voľby 2023 Komentáre a názory
18. september 2023

Sme rodina na hrane zvoliteľnosti

Rozhodnú tieto voľby ľahkovážne slovenské dievčatá s kačacími perami?

Boris Kollár je svojím spôsobom chráneným druhom slovenskej politiky.

Rozhodnú  tieto voľby ľahkovážne slovenské dievčatá s kačacími perami?

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Multiotecko musel počas predvolebnej kampane priznať, že po pre­lete bábätka cez floridskú izbu prefackal matku tohto (a v bu­dúc­nos­ti ďalšieho) svojho dieťaťa.

Teraz v septembri musel priznať po­mer s dcérou Nitrana považovaného za šéfa tamojšieho podsvetia, kto­rá mu vyčíta, že ju dvakrát v priebehu siedmich mesiacov pos­lal na umelý potrat. Raz vraj „v deň, keď odletel za pápežom“.

Politická a mediálna konkurencia – možno s výnimkou Andreja Danka, kto­rý prítomného Kol­lá­ra označil v televíznej de­ba­te za „úchyla“ – na to rea­gu­je pozoruhodne vlažne. Zdá sa, že málokto chce využiť príležitosť zbaviť sa raz a navždy politicky zdatného súpera.

Má to podľa mňa dva dôvody. Po prvé, Boris Kollár disponuje suverénne najširším koa­lič­ným potenciálom, všetky politické tábory s ním rá­tajú.

Pro­ti­uk­ra­jin­s­kému mafia-friend­ly bloku sa 1. októbra mož­no zíde zopár Kollárových poslancov a mafiaskeptický Brus­sels-friend­ly blok má bez ne­ho eš­te mizernejšie šance na skladanie vlády.

Po druhé, pre rodinné porno, ktoré Kollár priniesol do ná­rodnej po­litiky, ne­existuje slušný slovník.

Bol to bulvár, ktorý rozvíjal slov­ník:

„Kol­lá­ro­va mamička č. 7 pre­tŕča parádne te­lo: Veľké prsia a per­fektné bru­cho!“ „Nová zná­mosť. Za mňa per­fiš kočka.“

„Kollárova čo­koládka sa po­chválila sy­nom: Aha, takto dnes vyzerá Bo­risov potomok č. 9!“

„Som na Srí Lan­ke na ayurvéde s An­d­reou, jej ma­mou a deť­mi Sarkou, Borkom a Es­terkou.“

 „Moje telo, môj chrám. Za chvíľ­ku 33, ale cí­tim sa lep­šie, ako keď som mala 23.“

Boris Kol­lár je jed­ným z kľúčových politických hráčov krajiny. Zdieľať

Základné pojmy kollárológie sú „užívať si“ a „netajiť sa tým“. Tie sa však aplikujú už v druhej ge­nerácii: tak si už aj dospelá Kollárova dcé­ra „užila“ účinkovanie ako mo­delka v módnej prehliadke a „okrem toho sa netají tým, že mi­lu­je módu a drahé luxusné kúsky a dokonca ju štu­duje, ako nám pre­zra­di­la, v Miláne“.

Ako môžu progresívne aj konzervatívne noviny, ktoré si zakladajú na štandardnosti, vstúpiť do takého diskurzu?

Ako sa dá písať slušne o druhom najvyššom ústavnom činiteľovi, kto­rý spáva s 20-ročnou dcérou nit­rianskeho štam­gas­ta, príležitostnou obchodníčkou so starožitnosťami a influencerkou?

(Reakcia na Fe­ru­so­vej re­láciu „AKO VYZERÁ MÔJ KAŽDODENNÝ MA­KEUP?“: „Neviem prečo, ale mys­lím si, že si jed­na z mála you­tu­be­ri­ek, na ktoré sa dá pozerať a niečo ťa naučia a dajú ti dačo do ži­vota.“)

A ktorý dievčatku avizuje, že raz aj ju „na­pus­tí“?

A ako sa dá písať s rešpektom o zástupoch slovenských diev­čat so zníženou mie­rou sebaúcty, ktoré by to Kollárovi za vidinu štedrých ali­mentov ihneď „dali“?

Je to nepríjemné a chúlostivé, ale práve preto sa musíme ako kon­zer­vatívci k ne­mu vyjadriť. Či sa vám to páči, alebo nie, Boris Kol­lár je jed­ným z kľúčových politických hráčov krajiny.

A ešte viac, Boris Kollár dostal Slovensko svojím op­lo­d­ňo­vateľským modelom po­li­tiky na svetovú úro­veň.

Celá vaša politická trieda je nadmieru farbistá, maniacký in­se­mi­nátor z vlád­nej limuzíny je však svetový unikát.

Dodnes si pamätám, ako môj starý viedenský redaktor, kto­rý dlhé ro­ky predtým mlčky editoval stovky mojich reportáží, reagoval v ro­ku 2016 na text, kto­rý som napísal pri vstupe Sme ro­dina do slovens­kého par­la­mentu: „Na hallo!“

Starý harcovník mal prečítané milióny novinových článkov, ale toto bolo za hranicou jeho predstavivosti.

Inzercia

Aby nedošlo k nedorozumeniam: podľa môjho názoru sú desiatky kra­jín, v ktorých by taký Bo­ris Kollár mohol uspieť. Napríklad na Uk­rajine, ako som ju po­znal v nu­ltých rokoch, bolo nesmierne veľa žien, kto­ré by sa aj za značne nižšie výživné pripútali k bo­há­čo­vi, kto­rý neprejavuje záujem o založenie rodiny.

Sú už tri prieskumy, ktoré vznikli počas Ferusovej aféry a po nej. Zdieľať

Iba on však urobil zo spoločenskej subkultúry konsolidovanú par­la­ment­nú si­lu.

Iba on dokázal ľahkovážne dievčatá s kačacími pe­ra­mi pre­meniť na účinnú politickú úderku.

Veď je všeobecne známe, že voličmi jeho strany sú prevažne ženy. Že­ny, ktoré by chceli od neho dieťa, a jeho voličky sa prekrývajú.

Ako tie jeho voličky vnímajú podivnú kauzu okolo dvoch po­tra­tov influencerky Emy Ferusovej?

Reakcie verejnosti sú nejednoznačné.

„A ohľadom toho bezcitného hnu­sá­ka, neboj sa, na každé prasa sa niek­de varí voda.“

„Voličky smerodinárky váhajú – ale ak vyjde na­mies­to potratovej historky nejaká o tom, ako ďalšej urobil malého Borisa, kúpil jej byt a veľký biely mercedens benz, tak sa prehupnú cez 5 pct ako nič.“

„Šla si na potrat svojvoľne, lebo ti to tak vy­ho­vo­va­lo, ešte sa strápňuješ, že ti neni trápne, a robíš hanbu svojim ro­di­čom.“

„Je to jeho vec... keď sa dokáže o svoje deti postarať, nik ne­má právo sa do toho starieť... toľko detí majú aj naši spo­lu­ob­ča­nia a nik to nekomentuje... a nedokážu sa o ne postarať.“

Sú už tri prieskumy, ktoré vznikli počas Ferusovej aféry a po nej.

V pries­ku­me NMS dopadla Sme rodina ešte najlepšie, so ziskom 5,8 per­cen­ta by ako jediná strana z Ma­to­vi­čo­vej a Hegerovej vládnej koa­lí­cie prežila.

V prie­skume AKO padla už do pásma ohrozenia, z 5,7 na 5,3 per­cen­ta.

V septembri však nebol zaznamenaný výrazný prepad. Zdieľať

A v najnovšom prieskume agentúry Focus sa dostala prvýkrát pod päť­per­centnú hranicu – na 4,9 per­cen­ta.

Trend je teda už niekoľko mesiacov zlý, Sme rodina môže ľahko v parlamente skončiť.

V septembri však nebol zaznamenaný výrazný prepad. Za­tiaľ sa zdá, že väčšina je­ho voličiek za Borisom Kollárom stojí. Tak môže iba ma­lé množ­s­tvo z tejto špecifickej vo­ličskej skupiny rozhodnúť o tom, či Sme rodina bu­de v parlamente – a v budúcej vláde.

Dosť zaujímavé svedectvo som si prečítal pod jedným článkom na Po­sto­ji. Svedec­tvo ma tak znepokojuje, že ho citujem bez skrátenia.

Ukazuje totiž, že tento ženský fenomén môže byť v spoločnosti rozšírenejší, ako si to vieme vo svojej „slušniackej“ kresťansko-kon­zer­va­tív­nej pýche pred­sta­viť.

„Moja kolegyňa, ktorá bola úplne normálnou krásnou babou, sa pod vplyvom súčasných trendov zme­nila na plastikovú kreatúru s kačacími perami a silikónmi, že s nimi môže hradby búrať, mi­hal­nicami môže zametať chodník a nechtami škriabať zemiaky... ona je úplne unesená z Borisa Kollára, má­me telku v takej veľkej vstupnej chod­be, kde celý deň beží TA3, keď ukazujú Kollára, ona zbožne sto­jí a pozerá a vôbec sa nehanbí všade a neustále rozprávať, že by pokoj­ne s ním šla aj mala dieťa, veď je to úžasný človek a otec. Dievčina má 31 rokov a zasnený výraz v tvári pri pozeraní na Borisa Kollára. Nikto ju nechápe, lebo predtým bola úplne normálna v po­ho­de baba a jej prerod ani netrval dlho, celé sa to zbehlo veľmi rýchlo po tom, ako sa dostala do spoločnosti s nejakou kamarátkou, ktorá už bola vyplastikovaná, a tak si zobrala len vzor. Pritom, a to zdôrazňujem, dievčina ma dve vysoké školy a má titul Ing. aj Mgr.“

Z toho celého mi vychádza, že to možno naozaj budú občianky s kačacími perami, ktoré 30. septembra rozhodnú o osude Slovenska.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.