Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
30. jún 2016

Najväčšia lekcia Benedikta XVI.? Teológia na kolenách

Prinášame vám predslov pápeža Františka k zbierke homílií emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré sú venované téme kňazstva. Kniha vyšla pri príležitosti 65. výročia kňazskej vysviacky Josepha Ratzingera pod názvom Učiť a naučiť sa Božej láske.
Najväčšia lekcia Benedikta XVI.? Teológia na kolenách

Pápež Benedikt XVI. kľačí pohrúžený do modlitby na začiatku obradov Veľkého piatku v roku 2012. Foto - TASR/AP

Pokaždé, když čtu díla Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., je mi stále více jasné, že tento muž vždy dělal a dosud dělá „teologii na kolenou“. Je totiž patrné, že spíše než teologickým velikánem a učitelem víry je to člověk, který opravdu věří a opravdu se modlí. Muž, který zosobňuje svatost, muž pokoje, Boží muž. A takto příkladně ztělesňuje jádro veškerého kněžského počínání – ono hluboké tkvění v Bohu, bez něhož jsou zbytečné všechny organizační schopnosti, domnělá intelektuální nadřazenost, peníze i moc.

Benedikt XVI. ztělesňuje onen trvalý vztah k Pánu Ježíši, bez kterého nic není pravda a ze všeho se stává rutina, z kněží jsou téměř placení zaměstnanci, z biskupů byrokrati a z církve nikoli Církev Kristova, nýbrž jakýsi náš produkt, vcelku zbytečná neziskovka.

Kněz „ztělesňuje Kristovu přítomnost a vydává svědectví o jeho spasitelném milosrdenství“, píše v této souvislosti Benedikt XVI. v listu, kterým vyhlásil Rok kněží. Když si čteme v tomto svazku, jasně si všímáme toho, jak on sám za šedesát pět let kněžství, které dnes slavíme, prožíval a dosud prožívá, příkladně dosvědčoval a dosud dosvědčuje tuto podstatu kněžského jednání.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller spolehlivě potvrdil, že teologického dílo Josepha Ratzingera a později Benedikta XVI. řadí jeho autora do zástupu významných teologů na Petrově stolci – jakým byl, kupříkladu, papež Lev Veliký, světec a učitel církve.


Pápež Benedikt XVI. odkrýva ukrižovaného Krista počas obradov Veľkého piatku v roku 2012. Foto – TASR/AP

Benedikt XVI. se nyní vzdal činného výkonu petrovské služby a rozhodl se, že se bude cele věnovat službě modlitby. „Pán mne volá, abych ,vystoupil na horu´ a věnoval se ještě více modlitbě a rozjímání. Neznamená to však opustit církev, ba naopak. Pakliže to Bůh ode mne žádá, tak právě proto, abych jí mohl sloužit nadále se stejnou oddaností a toutéž láskou, s níž jsem se o to snažil doposud,“ řekl ve své poslední, dojemné promluvě před modlitbou Anděl Páně (24.2.2013). Ke zcela správné úvaze prefekta Kongregace pro nauku víry bych z tohoto hlediska rád dodal, že možná právě dnes, jako emeritní papež, nám Benedikt XVI. velice zjevně udílí jedno ze svých největších teologických ponaučení – lekci „teologie na kolenou“.

Možná právě především z kláštera Mater Ecclesiae, do kterého se uchýlil, Benedikt XVI. nadále a ještě zářněji svědčí o onom „základním faktoru“ a niterném jádru kněžské služby, na který jáhni, kněží a biskupové nikdy nemají zapomínat – totiž že hlavní a nejdůležitější službou nejsou běžné záležitosti managementu, nýbrž nepřerušovaná modlitba za druhé. Modlitba tělem i duší tak, jak to právě dnes činí emeritní papež: trvale pohroužen v Bohu a srdcem obrácen stále k němu, jako milující, který v každé chvíli myslí na milovaného, ať už dělá cokoliv.

Prečítajte si aj
Kňazskú vysviacku Benedikta XVI. pred 65 rokmi sprevádzalo znamenie zhora Zdieľať

Takto nám Jeho Svatost Benedikt XVI. svým svědectvím ukazuje, co je to pravá modlitba: nikoli zaměstnání některých osob, které jsou považovány za obzvláště zbožné a možná také nevhodné k řešení praktických problémů; ani ona „činnost“, kterou ti aktivnější mezi námi pokládají za rozhodující prvek naší kněžské služby, a tím de facto modlitbu vykazují do „volného času“.

Inzercia

Modlitba není ani jakýsi dobrý návyk, jak trochu upokojit svědomí, či pouhý zbožný prostředek, jak od Boha získat to, co v danou chvíli máme za potřebné. Nikoli. Modlitba – říká nám Benedikt XVI. v této knize a sám to dosvědčuje – je rozhodující činitel. Je to přímluva, kterou církev a svět v tuto chvíli epochální změny potřebují více než kdy jindy, jako sůl, více než sůl.

Neboť modlit se znamená svěřovat církev Bohu, za vědomí, že církev není naše, nýbrž Jeho – a právě proto ji Bůh nikdy neopustí; protože modlit se znamená svěřovat Bohu svět a lidstvo. Modlitba je klíč, který otevírá Boží srdce. Ona jediná dokáže stále znovu přivádět Boha do tohoto našeho světa a stejně tak pouze ona jediná umí stále znovu přivádět člověka a svět k Bohu – jako marnotratného syna ke svému otci, který v plnosti své lásky k synovi nečeká nic jiného, než že jej bude moci znovu obejmout. Benedikt XVI. nezapomíná, že modlitba je hlavní úlohou biskupa (Sk 4,6).


Pápež František a Benedikt XVI. počas slávnostnej spomienky na 65. výročie kňazskej vysviacky emeritného pápeža 28.6.2016. Foto – TASR/AP

Modlitba tak jde skutečně ruku v ruce s vědomím, že bez ní by svět nejenom brzy ztratil směr, ale také ryzí zdroj života. „Protože bez vztahu k Bohu jsme jako družice, které ztratily svou oběžnou dráhu, jako rozumu zbavené se řítí do prázdna a rozkládají nejenom samy sebe, nýbrž ohrožují také druhé,“ píše Joseph Ratzinger v jednom z mnoha překrásných obrazů, kterými je poseta tato kniha.

Drazí spolubratři! Dovoluji si říci, že kdyby snad jednou někdo z vás pochyboval o středu své služby, jejím smyslu a užitečnosti, kdyby snad pochyboval o tom, co od nás lidé skutečně očekávají, ať si hluboce promedituje stránky, které se mu zde předkládají. Lidé totiž od nás očekávají hlavně to, co tato kniha popisuje a dosvědčuje – že jim přineseme Ježíše Krista a že je povedeme k Němu, svěží a živé vodě, po které žízní více než po čemkoli jiném, kterou může darovat pouze On a kterou nemůže zastoupit žádná náhražka.

Čekají, že je dovedeme k plnému a pravému štěstí, když už je nic není schopné uspokojit, že je přivedeme k uskutečnění nejvnitřnějšího snu, který nikdy žádná jiná moc nepřislíbí ani nevyslyší!

Text pôvodne vyšiel na internetovej stránke českej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Zverejňujeme ho s láskavým súhlasom redakcie. Preložila Jana Gruberová.

Odporúčame

Meno Boha je Milosrdenstvo

Meno Boha je Milosrdenstvo

V čítaní na nedeľu prinášame úryvok z novej pápežovej knihy Meno Boha je Milosrdenstvo, ktorá práve vychádza v slovenskom preklade. Kniha je rozhovorom talianskeho vatikanistu Andreu Tornielliho s pápežom Františkom.