VATIKÁNSKA SEDMA: Modlitba cez internet? Prečo nie

Vyše 60% kňazov pri príprave kázní pravidelne používa internet. Pomocou internetu sa ich modlí až 36%. V poslednej predprázdninovej Sedme sa pozrieme aj na výsledky jedného neobvyklého výskumu.

Picture. Pod bežný anglickým slovíčkom sa skrýva názov zaujímavého projektu, ktorý realizovala Švajčiarska univerzita v Lugane a Pápežská univerzita Santa Croce v Ríme pod gesciou vatikánskej Kongregácie pre klérus. Cieľom výskumu Priests’ ICT Use in their Religious Experience bolo zistiť, ako kňazi využívajú informačné a komunikačné technológie v pastoračnej službe. Výsledky sú skutočne zaujímavé.

Online kňazi

„Nakoľko sa internet stal v každodennom živote všadeprítomným, je logické uvažovať nad výskumom takéhoto druhu,“ povedal pre taliansky katolícky denník Avvenire Daniel Arasa z Pápežskej univerzity Santa Croce. „Sme ešte len na prahu technologického rozvoja v cirkvi a všetky výskumy z tohto prostredia sú vítané.“ Do projektu, ktorý prebiehal od 15. novembra 2009 do 28. februára 2010, sa zapojilo takmer 5000 kňazov zo 117 krajín, čo je asi 1,2% svetového kléru. Takmer 95% z nich je na internete denne. Len 8,7% kňazov ho nikdy nepoužíva pri príprave kázní. Za týmto účelom ho však 14,7% kňazov používa denne, 46% aspoň raz týždenne. Samozrejme, percentá sa líšia pri porovnaní kňazov z jednotlivých kontinentov.

Zaujímavosťou je, že internet sa zaradil aj medzi duchovné pomôcky. Pri modlitbe ho denne používa 17,5% kňazov, raz týždenne 18,4%. Letí najmä online breviár. Na druhej strane, až 35,7% kňazov k modlitbe internet nepotrebuje. Ešte jednoznačnejšie čísla sa objavili pri otázkach typu: Nakoľko užitočné je podľa teba používanie internetu pri šírení kresťanského posolstva? Na túto otázku až 52,5% kňazov odpovedalo, že internet je efektívnym nástrojom. Ešte vyššie číslo, 72,9%, sa objavilo pri tvrdení, že nové technológie umožňujú inkulturovať vieru v dnešnej spoločnosti.

„Ako hovorí Svätý otec: je to nová kultúra. A pre novú evanjelizáciu sa musíme naučiť nový jazyk tak, ako to robili misionári, keď objavili novú zem. Pochopiť túto novú kultúru znamená poznať jej reč tak, aby Kristus mohol byť prítomný aj v digitálnej kultúre,“ uviedol počas predstavovania výsledkov výskumu šéf vatikánskej internetovej kancelárie Lucio Ruiz. Ešte viac informácií o celom projekte nájdete na www.pictureproject.info.

K téme:
Blogujúci kňazi: Je nás málo, ale baví nás to
Wikipédia biskupom: Píšte pre nás
Kňaz a bloger Miroslav Lettrich: Biskupi nedoceňujú význam internetu
Zdieľať

Rok kňazov na Postoy.sk

Projekt Picture bol len jednou zo sprievodných akcií realizovaných v rámci Roka kňazov, ktorý pápež Benedikt XVI. uzavrel v polovici júna, kedy sa na Námestí sv. Petra v Ríme zhromaždilo vyše 15 000 kňazov. Viac tu. Rok kňazov bol prítomný aj na našom portáli, kde ste si mohli prečítať viacero silných kňazských vyznaní. Medzi respondentmi boli nielen biskupi František Tondra a Rudolf Baláž, ale aj mnoho známych či menej známych kňazov. „Sedem rokov prípravy s vami urobí divy. Aj sa prestanete pýtať na úzko vyprofilované otázky. Ostanú len dojmy, pocity, príbehy. Preto mám rád Dostojevského. Už len byť kňazom je radosť,“ napísal minuloročný novokňaz Pavol Hrabovecký.

V Roku kňazov sa na našom portáli objavila aj rubrika Kázeň 2.0, v ktorej si každú nedeľu môžete prečítať čerstvé duchovné zamyslenie. Cieľom Postoy.sk bolo nielen to, aby kňazi rozprávali o sebe, ale najmä, aby ľudia rozprávali o svojich kňazoch. Verejne, nielen v rámci „kostolných pletkárni“. Preto sme na Facebooku založili skupinu Ďakujem svojmu kňazovi, ktorá má už vyše 600 fanúšikov a obsahuje desiatky zaujímavých svedectiev.

Keď sme už pri ďakovaní: ďakujem všetkým, ktorí si v záplave internetovej ponuky klikli aj na Vatikánsku sedmu. Stretneme sa v septembri.

Imrich Gazda

Foto: sxc.hu

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo