V Košiciach vysvätili nového pomocného biskupa Marka Forgáča

V Košiciach vysvätili nového pomocného biskupa Marka Forgáča

Marek Forgáč (Foto: TKKBS)

Doterajší duchovný správca košického Univerzitného pastoračného centra prijal biskupskú vysviacku.

V košickej Katedrále svätej Alžbety dnes vysvätili Marka Forgáča, ktorého za pomocného biskupa Košíc a tituálneho biskupa Seleucie menoval Svätý Otec František 11. júna 2016.

Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej bohoslužby bol Monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý v úvodnej časti obradu prečítal apoštolské poverenie od Svätého Otca Františka.Marek Forgáč prijíma biskupskú vysviacku vkladaním rúk svätiteľa Bernarda Bobera (Foto: TKKBS)

Bober v homílii vyjadril Svätému Otcovi vďaku za nového biskupa pre Košickú arcidiecézu. Marka Forgáča povzbudil, aby si zachoval svoju doterajšiu pokoru, dôveryhodnosť a zodpovednosť a aby si zamiloval všetkých veriacich arcidiecézy. Pripomenul mu príklad obetavosti a svedectva viery svätých košických mučeníkov. Zdôraznil, aby nový biskup vždy pamätal na to, čo si vyvolil ako svoje heslo: „Pán je blízko.“

„Keďže som pôsobil v univerzitnej pastorácii, budem sa okrem iného pravdepodobne starať v našej arcidiecéze o oblasť školstva, k tomu azda príde starostlivosť o kňazov, permanentná formácia a tak ďalej,“ povedal Forgáč v rozhovore tesne pred vysviackou.


Heslom nového pomocného biskupa Košíc sú slová „Domunis Prope“, čo znamená „Pán je blízko“. (Foto: TKKBS)

Forgáč prijal vysviacku v spoločenstve vyše dvadsiatich prítomných slovenských i zahraničných biskupov, kňazov, rehoľníkov a veľkého množstva veriacich, predstaviteľov kultúrneho i spoločenského života.

Čo treba vedieť o novom biskupovi

má 42 rokov,
už ako kaplán pôsobil v Univerzitnom pastoračnom centre,
študoval psychológiu v Ríme,
je prodekan teologickej fakulty,
ako psychológ radí pri výbere kandidátov do seminárov,
pomáha riešiť manželské kauzy na cirkevnom súde.


UPC aj Rím

Marek Forgáč sa narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999.

Bol kaplánom vo farnostiach Trebišov, Snina a Humenné a kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach (2002 – 2004). V rokoch 2004 až 2007 študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme.

Od roku 2007 až doteraz bol duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Košiciach a zároveň prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tejto fakulte pôsobí od roku 2011 ako prodekan pre vedu a výskum.

V rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa habilitoval ako docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Svoje odborné služby poskytuje pri prijímaní kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde. Marek Forgáč ovláda anglický, taliansky a nemecký jazyk.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo