Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž!

Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa k dnešnému sviatku.

Podľa starobylej tradície cisárovná Helena hľadala v Jeruzaleme Ježišov kríž a našla ho 14. septembra 320. Bol skrytý v cisterne pod ruinami Venušinho chrámu, ktorý dal postaviť cisár Hadrián po zničení Jeruzalema v roku 70 na mieste Kristovho ukrižovania. Jeruzalemský biskup Makarios slávnostne zdvihol kríž a ukázal veriacim k úcte. Na mieste nájdenia kríža dali cisár Konštantín a cisárovná Helena postaviť Anastatis, „Chrám Božieho hrobu“. Slávnosť jeho posviacky sa konala 13. a 14. septembra 335. Skončila sa slávnostným povýšením Ježišovho kríža, aby si ho mohli jeruzalemskí veriaci uctiť v prítomnosti cisára a – ako hovoria niektoré tradície – aj v prítomnosti jeho matky.

Ikona ukazuje slávnosť uctenia kríža. Pred Chrámom Božieho hrobu, ktorý je naznačený cirkevnou stavbou v pozadí, stojí na tribúne biskup Makarios a jeden diakon. Pred tribúnou stojaca a šatkami slávnostne ozdobená nádoba s vodou pripomína cisternu, v ktorej bol nájdený Ježišov kríž. Biskup ho drží oproti veriacim, aby si ho uctili. Diakon drží v ľavej ruke trikir, trojplamenný svietnik patriaci k biskupským insígniám, pravou rukou kýva kadidlom. V dvoch skupinách prichádzajú veriaci, aby si uctili kríž. Skupinu mužov uvádza do biskupských rúch oblečený cisár Konštantín, skupinu žien jeho matka, cisárovná Helena. Cisár a cisárovná ukazujú na kríž, na ktorý sa všetci ostatní pozerajú s úctou. Chvália Ježiša, ktorý dobrovoľne vzal na seba kríž, a prosia ho – ako to robí aj dnes sláviace spoločenstvo – o milosrdenstvo a pomoc: „Dobrovoľne si bol vyvýšený na kríž, Kriste, Bože náš. Preukáž svoje milosrdenstvo spoločenstvu, ktoré nesie tvoje meno. Daruj nám radosť víťazstva, lebo bojuješ s nami. Tvojím znakom víťazstva je svätý kríž.“ (Kondák, 4. hlas).

Ježiš podstúpil boj s krížmi sveta. Proti všetkému očakávaniu tých, ktorí Ježiša nenávideli, prenasledovali a mysleli si, že jeho popravou vybojovali víťazstvo, sa jeho bolestné, útrpné zomieranie stalo smrťou, ktorá darúva život. Ježiš zvíťazil nad krížom a smrťou. Teraz pomáha nám, ktorí trpíme pod mnohými krížmi a máme smrť pred očami: kríž utrpenia, samoty, preťaženia, vyčerpania, nepochopenia, opovrhnutia, preľaknutia, smrti. Ježiš pozná všetky tieto kríže. Pocítil ich na vlastnom tele. Vie, aké sú ťažké a že ich nosenie môže presahovať naše sily. V takýchto situáciách sa môžeme pozerať na jeho kríž, ktorý sa z nástroja mučenia stal znakom víťazstva. Dáva nám istotu, že kríž a utrpenie nie sú to posledné v našom živote. Ježiš sa prejavil ako silnejší. Teraz nás nenechá osamotených s naším krížom a utrpením. On je tu, kráča s nami a pomáha nám niesť kríž. Takto sa kríž každého jedného z nás vkladá do Ježišovho kríža. Do jeho utrpenia a zomierania je vložené to, čím ľudia vždy trpia a čo musia znášať, a tým je to prijaté do zmeny k dobrému, ktorú priniesol Ježiš, do zmŕtvychvstania. Skrze to sa síce neodníma utrpeniu ostrosť, ktorú musíme vydržať, avšak utrpenie dostáva perspektívu: už viac neničí, ale sa ním začína dobro. Toto dáva silu vydržať ho a niesť vo veriacej nádeji. A tak Ježišov kríž hovorí raz a navždy, že Boh má moc na krivých čiarach písať rovno a priviesť bezvýchodiskové situácie k dobrému koncu. Aj toto ospevujú hymny sviatku: „Príďte, národy, pozrime sa na toto zázračné tajomstvo a uctime si silu kríža. V raji drevo spôsobilo smrť, ale strom nosiaci Spasiteľa, ktorý bol na ňom nevinne priklincovaný, dal vypučať životu.“ (stichira)

Kde majú ľudia kríž vo veľkej úcte, kde sa naň pozerajú s vierou a nechávajú sa prijať do lásky Ježiša Krista, tam sa kríž stáva ich záchranou. Konštantín a Helena a s nimi ženy a muži Jeruzalema uctievajúci kríž robia hlboké poklony pred krížom, aby sa nechali skrze jeho silu požehnať pre svoj život. Môžeme sa zaradiť do ich zástupu a prosiť: „Zachráň, Pane, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Víťazstvo nám udeľ nad rozhnevaným nepriateľom a ochraňuj skrze svoj kríž všetkých svojich veriacich.“ (tropár)

Text vybral a preložil Ján Krupa.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo