Pápež František: Stretol som Božieho muža

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pápež František: Stretol som Božieho muža

30. september 2016, Tbilisi: Pápež František s gruzínskym pravoslávnym patriarchom Eliášom II., ktorý ho prišiel privítať na letisko. Foto: TASR/AP

Pápež predstavil tri pravidlá, ktorými sa má riadiť náš vzťah s pravoslávnymi kresťanmi.

Na programe 16. apoštolskej cesty Svätého Otca Františka bola 1. októbra 2016 aj návšteva patriarchálnej katedrály v starobylom gruzínskom meste Mccheta, ležiacom necelých 20 kilometrov severozápadne od Tbilisi. Gruzínsky pravoslávny patriarcha Eliáš II. privítal rímskeho pápeža na prahu katedrály, ktorá predstavuje duchovné centrum gruzínskej cirkvi, pričom si vymenili bozk pokoja a bratské objatie.

„Napriek našim limitom a ponad každú ďalšiu historickú a kultúrnu odlišnosť sme povolaní byť ‚všetci jedno v Ježišovi Kristovi‘ (Gal 3, 28) a neklásť na prvé miesto nesúlady a rozdelenia medzi pokrstenými, lebo skutočne je oveľa viac toho, čo nás spája, než toho, čo nás rozdeľuje,“ vyzval pápež František vo svojom príhovore, ktorý otvoril želaním: „Drahý brat, nech Pán, ktorý nám dal radosť stretnúť sa a vymeniť si svätý bozk, na nás vyleje voňavú masť svornosti.“ 

Nezošívaná tunika jednoty

Vo svojom príhovore Eliáš II. vyzdvihol význam patriarchálnej katedrály v Mcchete, kde boli korunovaní gruzínski králi a intronizovaní gruzínski patriarchovia. Patriarcha poukázal na to, že v katedrále sa uchováva „plášť proroka Eliáša“ a „Kristova tunika“. Rozliční agresori preliali okolo Mcchety mnoho krvi, ale za cenu veľkej obete táto „malá oáza kresťanstva prežila“ a zachovala si svoju identitu. Patriarcha Eliáš II. citoval slová svätého Eliáša Spravodlivého, gruzínskeho štátnika a básnika: „Kristus bol ukrižovaný kvôli nám, a tak aj Gruzínsko kvôli Kristovi vzalo na seba prenasledovanie.“ Patriarcha konštatoval, že dnešnému ľudstvu chýba pravá viera, pokora, pokánie a láska k blížnemu. Ale Božie milosrdenstvo je bezhraničné. Patriarcha jednej z najstarších cirkví má nádej, že Boh zjednotí kresťanov na podklade pravej viery.

Kristova tunika – nezošívaná, utkaná v jednom celku. Kristov odev sa nachádza vo viacerých zbierkach, okrem Gruzínska napríklad v katedrále sv. Petra v nemeckom Trieri (na obrázku), v Argenteuili na predmestí Paríža aj na ďalších miestach najmä na východe. Foto: wikimedia

V rámci pápežskej návštevy v Gruzínsku bolo síce plánované stretnutie s najvyšším predstaviteľom miestnej pravoslávnej cirkvi, ale žiadna spoločná modlitba. Gruzínska pravoslávna cirkev svoje rozhodnutie zdôvodnila neprekonanými dogmatickými rozpormi medzi cirkvami. Z pápežovho príhovoru bolo zrejmé presvedčenie, že cirkvi sa nesmú zmieriť so súčasným stavom. K zbližovaniu cirkví vyzýva dokonca aj symbolický význam Kristovej tuniky, „nezošívanej, odhora v celku utkanej“, ktorá sa uchováva v srdci Gruzínskej pravoslávnej cirkvi. „Svätá tunika, tajomstvo jednoty, nás vyzýva zakúsiť veľkú bolesť pre rozdelenia, ktoré sa votreli medzi kresťanov počas histórie: sú to skutočné tržné rany spôsobené na tele Pána,“ apeloval najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi a povzbudzoval: „Rozpory možno uzdraviť a prekážky odstrániť“, len sa treba „nezriekať príležitostí na stretnutie a dialóg a na to, aby sme spoločne chránili a zlepšovali to, čo už jestvuje. Myslím napríklad na prebiehajúci dialóg v Zmiešanej medzinárodnej komisii a na ďalšie osožné príležitosti k vzájomnému podeleniu sa.“

Prozelytizmus je veľkým hriechom proti ekumenizmu

V katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tbilisi 1. októbra 2016 pápež František reagujúc na otázku týkajúcu sa správneho ekumenizmu odsúdil každý druh prozelytizmu, teda úsilia vzbudzovať medzi pravoslávnymi veriacimi nespokojnosť so svojou cirkvou a následne ich prevádzať do Katolíckej cirkvi.

Svätý Otec vyslovil tri pravidlá, podľa ktorých by sa mali katolíci riadiť pri vytváraní vzťahov s pravoslávnymi kresťanmi: „Nikdy sa nehádať, nikdy nepestovať prozelytizmus, nikdy neodsudzovať.“ Dogmatické spory možno prenechať teológom. Voči svojim pravoslávnym susedom by katolícki veriaci mali byť „otvorení a priateľskí“.

Pápež František doslovne povedal: „Prozelytizmus je veľkým hriechom proti ekumenizmu. Nikdy nesmieme prevádzať pravoslávnych kresťanov. Sú našimi bratmi a sestrami, Kristovými učeníkmi. Dnešná situácia vyplynula z komplexných historických dôvodov. Takisto ako my veria v trojjediného Boha, uctievajú si Máriu, Matku Cirkvi“. Ekumenizmus spočíva v tom, aby sme neodsudzovali, ale pestovali priateľstvo, modlili sa za seba navzájom, konali spolu skutky lásky k blížnemu, keď je to možné.

Pozoruhodné ekumenické vyjadrenia

Už v prvý deň návštevy pápeža v Gruzínsku 30. septembra 2016 došlo v patriarchálnom paláci v hlavnom meste Tbilisi k pozoruhodným ekumenickým vyjadreniam v prejavoch. Vychádzajúc z tradície, že gruzínsku cirkev založil apoštol Andrej a rímsku cirkev jeho brat Peter, gruzínsky patriarcha Eliáš II. doslovne povedal: „Peter a Andrej boli bratia a my sme mali zvlášť srdečné vzťahy a musíme ich mať aj v budúcnosti“.

Vzťahy medzi Rímom a Tbilisi siahajú do staroveku, do 4. storočia, do obdobia svätej Nino. V tom čase rímsky biskup napísal tejto „apoštolke“  blahoprajný list, keď sa dozvedel, že v Kartli (na území dnešného Gruzínska) kráľ Miriam v roku 337 povýšil kresťanstvo na štátne náboženstvo.

Hoci v oblasti cirkevného učenia v stredoveku už neexistovalo cirkevné spoločenstvo s rímskou cirkvou, predsa len sa pokračovalo v kultúrnych, vedeckých a politických vzťahoch, v dôsledku ktorých sa vo vatikánskych knižniciach a archívoch zachovali mnohé historické dokumenty týkajúce sa Gruzínska. Jednu časť mikrofilmových kópií týchto dokumentov daroval gruzínskej cirkvi už pápež Ján Pavol II. (†2005). 

Pápež František v Gruzínsku. Foto: wikimedia

Eliáš II. ocenil príspevok gruzínskych katolíkov v boji za politickú nezávislosť Gruzínska a kultúrny rozvoj krajiny. Poďakoval za podporu vzdelávania gruzínskeho kléru rímskou cirkvou. Gruzínska pravoslávna cirkev spolupracuje s katolíckou cirkvou v Gruzínsku v oblasti bioetiky a pri obrane inštitúcie rodiny. Patriarcha podčiarkol, že gruzínska cirkev sa zúčastňuje na teologickom dialógu medzi pravoslávnymi a katolíkmi. Patriarchát práve pracuje na rozsiahlej historickej publikácii, ktorá predstaví dejinnú cestu nerozdelenej cirkvi až po 11. storočie.
Na stretnutí v patriarchálnom paláci v Tbilisi pápež František vo svojom príhovore ocenil ekumenické gestá gruzínskeho patriarchu: „Svätosť, otvorili ste novú stránku vo vzťahoch medzi Gruzínskou pravoslávnou cirkvou a Katolíckou cirkvou, keď ste [v roku 1980] vykonali historicky prvú návštevu Vatikánu ako gruzínsky patriarcha. Pri tej príležitosti ste si dali s rímskym biskupom [Jánom Pavlom II.] bozk pokoja a prísľub vzájomnej modlitby. Tak sa mohli posilniť významné vzťahy, ktoré medzi nami existujú už od prvých storočí kresťanstva. Vyvinuli sa a pokračujú v úcte a srdečnosti, ako sa to ukazuje aj vo vrelom prijatí, akého sa tu dostáva mojim vyslancom a zástupcom, v študijnej a bádateľskej činnosti vo Vatikánskych archívoch a na pápežských univerzitách zo strany gruzínskych pravoslávnych veriacich, v prítomnosti vašej komunity v Ríme, ktorú hostí jeden z kostolov mojej diecézy, v spolupráci s miestnou katolíckou komunitou, predovšetkým kultúrneho charakteru.“

Pápež František zdôraznil, že do Gruzínska prišiel ako „pútnik a priateľ“, pripomenul krátku návštevu svojho predchodcu Jána Pavla II. v novembri 1999 a apeloval: „Drahý brat, nechajme sa opäť zasiahnuť Ježišovým pohľadom, nechajme sa pritiahnuť jeho pozvaním zanechať to, čo nás zdržiava od toho, aby sme boli spoločne ohlasovateľmi jeho prítomnosti.“ 

Chrám sv. Trojice (Tsminda Sameba) v Gergeti v Gruzínsku. Foto: wikimedia

Patriarcha: protesty proti pápežskej návšteve sú „neakceptovateľné“

Gruzínska pravoslávna cirkev bezprostredne pred pápežskou návštevou apelovala na „skupiny nespokojných občanov“ a jednotlivých kňazov, aby neprotestovali proti návšteve pápeža Františka a zachovali pokoj. V apeli sa doslovne uvádzalo: „Gruzínsky patriarchát pozdraví hosťa s rešpektom a dúfa, že jeho návšteva prispeje k prehĺbeniu mnohostranných vzťahov a k upevneniu pokoja v regióne. Zároveň považujeme demonštrácie nevôle istých gruzínskych klerikov vo veci pápežskej návštevy za neakceptovateľné.“ V komuniké patriarchátu sa pripomínalo, že Františkova návšteva sa koná na pozvanie patriarchu Eliáša II. a gruzínskeho prezidenta Giorgiho Margvelašviliho.

Tlačová konferencia počas letu z Baku do Ríma

Na tlačovej konferencii počas spiatočného letu z Baku do Ríma pápež František odpovedal novinárom na viacero otázok. Okrem dojmov z bohatstva kultúr Gruzínska a Azerbajdžanu hovoril o perspektíve ekumenizmu s gruzínskym pravoslávím.

Ketevan Kardava z gruzínskej verejnoprávnej televízie sa pápeža Františka opýtala: „Vidíte po svojom stretnutí s gruzínskym patriarchom základy pre budúcu spoluprácu a konštruktívny dialóg medzi ... Pravoslávnou a Katolíckou cirkvou vo veci rozdielov v náuke, ktoré existujú? Povedali ste nám, že máme mnoho spoločného, čo nás viac spája, než rozdeľuje...“

Pápež František novinárke odpovedal: „Zažil som v Gruzínsku dve prekvapenia. Jedným je samotné Gruzínsko. Nikdy som nepomyslel, že má toľkú kultúru, toľkú vieru, toľko kresťanstva. Je to veriaci národ veľmi starobylej kresťanskej kultúry, národ mnohých mučeníkov. A objavil som jednu vec, čo som nepoznal: šírku tejto gruzínskej viery. Druhým prekvapením bol patriarcha: je to Boží muž, bol som pohnutý týmto mužom. Zo stretnutí s ním som odchádzal s pohnutím v srdci a s pocitom, že som stretol Božieho muža. Naozaj Božieho muža. O veciach, ktoré nás spájajú a rozdeľujú, poviem toto: nepúšťajme sa do diskusií o veciach náuky, to nechajme teológom, oni to dokážu lepšie ako my. Diskutujú a sú skvelí, teológovia na jednej i druhej strane majú dobrú vôľu. Čo máme robiť my, ľud? Modliť sa jedni za druhých. Toto je veľmi dôležité: modlitba. A po druhé, robiť veci spoločne: sú tu chudobní, pracujme spoločne s chudobnými; je tu ten a ten problém: môžeme na ňom robiť spoločne? Pracujme na tom spoločne. Sú tu migranti? Robme veci spoločne... Konajme dobro pre druhých. Spoločne. Toto môžeme robiť. A toto je cesta ekumenizmu. Nielen cesta náuky: to je to posledné. Prídeme do cieľa. Ale začnime spoločne kráčať. A s dobrou vôľou sa to dá urobiť. Musí sa to urobiť.“

Osvojme si Kristov postoj

V príspevku som chcel zdôrazniť, že počas pápežskej návštevy v Gruzínsku sa najvyšší predstavitelia obidvoch cirkví prihlásili k úsiliu o vzájomné zbližovanie. Pozorný čitateľ zaiste bude súhlasiť s konštatovaním, že pápež František vystupoval oveľa iniciatívnejšie. Smieme sa intenzívnemu budovaniu mostov rímskym pontifexom vysmiať argumentom o Františkovej svojskej povahe? Nezodpovedá práve postoj silnejšieho, ktorý sa skláňa k slabšiemu, Kristovmu postoju?    

 


 

 
 
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo