Svätá stolica začala preverovať írske diecézy

Presne pred týždňom Svätá stolica oznámila začatie apoštolskej vizitácie írskych diecéz, seminárov a rehoľných spoločenstiev. Jej uskutočnenie nariadil pápež Benedikt XVI. po medializácii početných sexuálnych škandálov. Výsledky kontroly by mali byť známe na jar budúceho roka.

„Vizitácia má preskúmať, či vzťahy medzi jednotlivými súčasťami miestnej cirkvi, seminármi a rehoľnými komunitami pomáhajú na ceste hlbokej duchovnej obnovy, na ktorú nastúpila cirkev v Írsku. Cieľom je tiež overiť účinnosť súčasných postupov reagujúcich na prípady zneužívania a účinnosť foriem pomoci poskytovanej obetiam,“ píše sa v minulotýždňovom vyhlásení Tlačového strediska Svätej stolice, ktoré zároveň zdôrazňuje, že cieľom nie je vyšetrovanie jednotlivých prípadov z minulosti. „Vizitácia sa nebude žiadnym spôsobom krížiť s postupmi súdnej moci, ani s aktivitami vyšetrovacích komisií zriadených írskym parlamentom, ani s prácou akýchkoľvek legislatívnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za oblasť prevencie zneužívania mladistvých.“

Stretnú sa s každým
Podľa citovaného vyhlásenia vizitátori menovaní pápežom Benediktom XVI. nemajú suplovať ani miestne cirkevné autority, ale len „identifikovať špecifické problémy, ktoré si môžu vyžadovať nejakú formu pomoci zo strany Svätej stolice“. Vyhlásenie tiež pripomenulo povinnosť miestnych biskupov a rehoľných predstavených informovať o všetkých prípadoch zneužívania nielen zodpovedné cirkevné, ale aj svetské inštitúcie.

Vizitátori, ktorých mená boli oznámené už v máji tohto roku (viac tu), sa začiatkom októbra stretli vo Vatikáne s írskymi arcibiskupmi a so zástupcami Svätej stolice, aby upresnili priebeh vizitácie, ktorá by mala byť ukončená do budúcoročnej Veľkej noci (viac tu).

Arcidiecézu Armagh preverí kardinál Cormac Murphy O´Connor, emeritný arcibiskup Westminsteru; arcidiecézu Dublin kardinál Sean Patrick O´Malley, bostonský arcibiskup; arcidiecézu Cashel and Emly torontský arcibiskup Thomas Christopher Collins a arcidiecézu Tuam arcibiskup Ottawy Terrence Thomas Prendergast. Jednotliví vizitátori si môžu vybrať členov svojho tímu, ktorých však najprv musí schváliť Kongregácia pre biskupov.

Vizitátori sa stretnú so všetkými obeťami, ktoré prejavia záujem. Vypočujú tiež cirkevných predstaviteľov jednotlivých diecéz, od generálnych vikárov až po rádových kňazov, ale aj bežných veriacich, ktorí o to požiadajú. Vizitátori budú reagovať aj na podpísané listy, ktoré im budú doručené na adresu apoštolskej nunciatúry. Preveria aj uplatňovanie smerníc dokumentu Safeguarding Children, Standards and Guidance Document for the Catholic Church in Ireland, ktorý vypracoval Národný výbor pre ochranu detí v Katolíckej cirkvi.

Preverenie kňazskej formácie
Kontrolou írskych seminárov bol poverený newyorský arcibiskup Timothy M. Dolan (na obr.), ktorý so svojim tímom schváleným Kongregáciou pre katolícku východu postupne navštívi St. Patrick´s College v Maynoothe, St. Malachy College v Belfaste, All Hallows College v Dubline a Pontificio Collegio Irlandese v Ríme. „Vizitátor preverí všetky aspekty kňazskej formácie,“ píše sa vo vyhlásení Svätej stolice. Arcibiskup Dolan navyše v Dubline navštívi Milltown Institute of Theology and Philosophy, kde sa však bude venovať len kontrole študijných programov.

Rovnako ako diecézni vizitátori bude arcibiskup Dolan k dispozícii všetkým seminárnym predstaveným, študentom a čerstvým kňazom, ktorí prejavia záujem o stretnutie alebo mu adresujú podpísaný list. Nebude sa však stretávať so samotnými obeťami zneužívania, ktorým sa budú venovať len diecézni vizitátori.

Preverením rehoľných spoločenstiev Svätá stolica poverila pátrov Josepha Tobina CSsR a Gera McLaughlina SJ a rehoľné sestry Sharon Hollandovú IHM a Mairin McDonaghovú RJM. V prvej fáze vyhodnotia dotazníky zaslané všetkým predstaveným rehoľných inštitúcií pôsobiacich v Írsku, ktoré mali dať odpovede na otázky týkajúce sa podielu na zneužívaní mladistvých, prijatých opatreniach a pomoci obetiam. Na základe výsledkov pripravia odporúčania pre Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. V druhej fáze sa zoznámia s aktuálnou situáciou a dodržiavaním prijatých opatrení.

Prísna mlčanlivosť
Všetci vizitátori budú počas vyšetrovania viazaní mlčanlivosťou a nebudú môcť poskytovať žiadne rozhovory. Po ukončení vyšetrovania a predložení výsledkov bude v máji 2011 prebiehať ich vyhodnocovanie. Následne Svätá stolica oznámi prijaté návrhy a opatrenia.

Vyslanie apoštolskej vizitácie oznámil pápež Benedikt XVI. už v marci tohto roku, keď írskym katolíkom zaslal pastoračný list, ktorým reagoval na medializované sexuálne škandály. Ešte koncom minulého roka štyria biskupi, ktorí pôsobia alebo pôsobili v Dublinskej arcidiecézy podali demisiu. V prípade súčasných pomocných biskupov Eamonna Walsha a Raymonda Fielda ju však pápež odmietol. Vo februári tohto roku boli do Vatikánu povolaní všetci 24 írski biskupi, kde sa stretli s pápežom Benediktom XVI. a špičkami rímskej kúrie a spoločne hľadali cestu k obnove dôveryhodnosti írskej cirkvi. „Zostal som otrasený, keď som počúval rôzne osoby, s ktorými som hovoril,“ povedal pri tejto príležitosti kardinál Seán Brady, arcibiskup Armaghu a írsky prímas.

Foto: archny.org

K téme:
Benedikt XVI. írskym biskupom: Príčinou sexuálnych škandálov je úpadok viery
Padajú hlavy írskych biskupov

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo