VATIKÁNSKA SEDMA: Noví kardináli a mobilizácia za život

V dnešnej Sedme sa pozrieme na prebiehajúce konzistórium, počas ktorého Benedikt XVI. kreoval 24 nových kardinálov a predstavíme si pozoruhodné modlitbové aktivity, ktoré stoja za našu pozornosť.

Vo Vatikáne sa počas tohto víkendu rozdávali kardinálske birety. Už tretíkrát počas pontifikátu Benedikta XVI. Zbor kardinálov sa rozšíril o 24 nových členov, z ktorých dvadsať má menej ako 80 rokov a tak sa môže zúčastniť prípadnej voľby nového pápeža. Počet kardinálov sa zvýšil na 203, pričom stále dominujú Európania. Tých je momentálne 111, zo Severnej Ameriky pochádza 21 kardinálov, 31 z Južnej, 19 z Ázie, 17 z Afriky a 4 sú z Oceánie. Kardinálov – voličov je momentálne 121. Zaujímavosťou je, že Benedikt XVI. porušil pravidlo zavedené Pavlom VI. v motu proprio Ingravescentem aetatem z roku 1970, ktoré určuje maximálny počet kardinálov na 120. Nebol však prvým. Po poslednom konzistóriu za Jána Pavla II. v roku 2003 sa počet kardinálov – voliteľov vyšplhal až na 135.

Primát služby, nie moci

„Sú to pastieri, ktorí horlivo vedú významné diecézne spoločenstvá, hodnostári rôznych dikastérií rímskej kúrie alebo tí, ktorí príkladne slúžili cirkvi a Svätej stolici.“ Týmito slovami včera predpoludním v Bazilike sv. Petra v Ríme predstavil Benedikt XVI. 24 nových kardinálov. Medzi desiatkou Talianov sa vynímal 93-ročný Domenico Bartolucci, ktorý bol dlhoročným zbormajstrom Pápežskej hudobnej kapely a nemá ani hodnosť biskupa. Viacerí vatikanisti v tejto súvislosti hovoria o „reitalizácii“ kardinálskeho zboru počas pontifikátu Benedikta XVI., ktorý do tejto hodnosti povýšil dvadsať Talianov, takže dnes tvoria až jednu pätinu kardinálov – voliteľov.

„Každá cirkevná služba je vždy odpoveďou na Božie povolanie, nikdy nie je plodom vlastného plánu alebo vlastnej ambície... Kritériom veľkosti a primátom pred Bohom nie je panovanie, ale služba,“ zdôraznil Benedikt XVI. vo svojej homílii, po ktorej novým kardinálom odovzdal s červeným biretom aj bulu, ktorou im pridelil do správy jeden z rímskych kostolov. Každý nový kardinál sa totiž stáva členom rímskeho kléru a získava vatikánske občianstvo. Dnes konzistórium pokračuje slávnostnou omšou, opäť v svätopeterskej bazilike, ktorú budú s pápežom slúžiť už aj noví kardináli. Benedikt XVI. im pri tejto príležitosti odovzdá kardinálsky prsteň ako symbol zviazanosti s Kristom a cirkvou.

Slávnostným okamihom predchádzal piatkový deň reflexie a modlitby, počas ktorého 150 prítomných kardinálov uvažovalo nielen nad dôležitosťou liturgie, stavom náboženskej slobody a prijímaním anglikánov do Katolíckej cirkvi, ale aj nad závažnou otázkou sexuálnych škandálov. Príhovory, okrem Benedikta XVI., predniesli štyria kľúčoví kardináli pôsobiaci v rímskej kúrii: štátny sekretár Tarcisio Bertone, prefekt Kongregácie pre náuku viery William Joseph Levada, prefekt Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí Antonio Canizares Llovera a prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Angelo Amato. Do diskusie sa zapojilo 30 ďalších kardinálov. Okrem stručných informácií, ktoré zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice sa však na verejnosť nedostane takmer nič. Diskusia vždy prebieha za zatvorenými dverami.

Mobilizácia za život

V dnešnú nedeľu Katolícka cirkev slávi „cirkevný Silvester“, záver liturgického roka. Ten ďalší začne presne o týždeň Prvou adventnou nedeľou. Obe nedele sú tento rok špecifické modlitbovou mobilizáciou veriacich po celom svete.

Talianska biskupská konferencia, ale aj katolícke hnutia, ako napr. Katolícka akcia vyzvali venovať dnešný deň modlitbe za irackých kresťanov. Aj na našom portáli sme zverejnili list dvoch rehoľníc z Bagdadu, ktorý prináša šokujúcu výpoveď o masakre katolíckych veriacich v bagdadskej katedrále koncom októbra. Za 52 mŕtvych veriacich, vrátane žien a detí, ktorí zahynuli medzi múrmi kostola počas slávenia liturgie po útoku moslimských fanatikov, bude vo štvrtok v Bazilike sv. Petra v Ríme slúžiť zádušnú omšu kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Dve desiatky zranených sú na podnet vatikánskeho štátneho sekretára, kardinála Tarcisia Bertoneho hospitalizované v rímskej nemocnici Bambino Gesù, ďalších tridsať prijalo Francúzsko. Počas týždňa sa s nimi v mene Benedikta XVI. stretol substitút vatikánskeho štátneho sekretariátu, arcibiskup Fernando Filoni, bývalý apoštolský nuncius v Iraku. „V týchto ťažkých chvíľach túžime, aby sa naši kresťanskí bratia modlili za nás,“ tlmočil slová zranených Iračanov verejnosti.

Irackí kresťania sú dnes bez pochýb najviac skúšanou kresťanskou komunitou na svete. Podľa údajov, ktoré priniesol Vatikánsky rozhlas, bolo v krajine počas posledných siedmich rokov usmrtených 2000 kresťanov a z ďalších 600 000 sa stali utečenci. Kým v roku 1987 žilo v Iraku 1,4 milióna kresťanov, dnes je to už len 600 000.

Aj druhá modlitbová výzva sa týka jednej z najohrozenejších častí ľudstva. A bez pochýb najbezbrannejšej. O týždeň, v predvečer Prvej adventnej nedele, bude pápež Benedikt XVI. v Bazilike sv. Petra sláviť Vigíliu za každý počatý ľudský život, o ktorej sme už písali aj na našom portáli. „Vigília bude tiež zahŕňať eucharistickú adoráciu z vďačnosti Pánovi za jeho úplné sebadarovanie sa svetu a za jeho vtelenie, ktoré dalo každému ľudskému životu jeho skutočnú hodnotu a dôstojnosť. Na záver bude prosebná modlitba za Božiu ochranu pre každú ľudskú bytosť, ktorú Pán povolal k životu,“ píše sa v liste, ktorý v mene pápeža zaslali všetkým biskupom kardináli Antonio Canizares Llovera a Ennio Antonelli, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a predseda Pápežskej rady pre rodinu.

List doručený aj na Konferenciu biskupov Slovenska, ktorý máme v redakcii k dispozícii, tlmočí želanie Benedikta XVI., aby „diecézni biskupi všetkých miestnych cirkví predsedali podobnému sláveniu a aby sa doň zapojili veriaci z farností, rehoľných komunít, združení a hnutí z ich diecéz“. Modlitbová vigília sa môže sláviť tak, že sa začne vystavením Sviatosti Oltárnej a bude pokračovať slávením vešpier alebo tak, že vešpery sa slávia na záver a potom je vystavená Sviatosť Oltárna. Priebeh oboch spôsobov je v liste presne rozpísaný. „Touto mimoriadnou vigíliou slávenou najvyšším pastierom Cirkvi a všetkými diecéznymi biskupmi chceme prosiť o Božiu milosť a svetlo pre obrátenie sŕdc a vydať pred svetom svedectvo o tom, že Cirkev trvale stojí na strane kultúry života a lásky,“ píše sa v závere listu.

Imrich Gazda

Foto: fathermartykurylowicz.blogspot.com, worthynews.com, heedingthecall.blogspot.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo