Apoštolské cesty Benedikta XVI. v roku 2011

Chorvátsko, Svetové dni mládeže v Madride, Nemecko, Benin, prekvapivá „púť náboženstiev“ do Assisi a niekoľko návštev talianskych miest. Takto vyzerá cestovný harmonogram čoskoro 84-ročného pápeža Benedikta XVI. v roku 2011.

Na Benedikta XVI. čaká 4+1 zahraničných ciest, teda presne toľko, koľko ich bolo v roku 2010. Jedinou, ktorá sa uskutoční mimo európskeho kontinentu, bude trojdňová návšteva Beninu 18. - 20. novembra. Dôvodom je 150. výročie evanjelizácie krajiny. Po Kamerune a Angole, do ktorých pápež zavítal v marci 2009, sa stane treťou africkou krajinou, ktorú súčasný pápež navštívi. Tropický pobrežný štát s približne 9 miliónmi obyvateľov v najnovšom hodnotení OSN obsadil 134. miesto z hľadiska ľudského rozvoja.

Počas tejto návštevy bude odovzdaná aj posynodálna apoštolská exhortácia, ktorá bude sumárom druhej mimoriadnej synody o Afrike, ktorá sa konala v Ríme 4. - 25. októbra 2009 na tému Cirkev v Afrike v službe zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Je pravdepodobné, že v dokumente pápež zdôrazní potrebu jednoty a bratského spolunažívania národov Afriky, ako to vyjadril aj vo svojej homílii na záver spomínanej synody. „Cirkev je Božia rodina, v ktorej nemôže jestvovať rozdelenie založené na etnických, jazykových alebo kultúrnych skupinách,“ povedal pri tejto príležitosti. Práve národnostne a jazykovo mimoriadne pestrý Benin, ktorý je prototypom priemernej africkej krajiny, môže byť príležitosťou pre zdôraznenie týchto výziev.

Tretia a zároveň prvá. Aj takýto prívlastok by mohla mať pápežova cesta do Spolkovej republiky Nemecko, ktorá sa uskutoční 22. - 25. septembra. Už po tretíkrát (2005, 2006, 2011) vstúpi Joseph Ratzinger do svojej rodnej vlasti ako rímsky biskup. Tentokrát však pôjde o historicky prvú štátnickú, nie len pastoračnú návštevu Nemecka. Počas nej zavíta do Berlína, kde s veľkou pravdepodobnosťou absolvuje aj stretnutie s najvyššími politickými predstaviteľmi. Svojich krajanov osloví aj v bývalej východonemeckej diecéze Erfurt a v arcidiecéze Freiburg im Breisgau, na čele ktorej stojí arcibiskup Robert Zoellitsch, súčasný predseda Konferencie biskupov Nemecka.

Ústrednou udalosťou začínajúceho sa roku budú v itinerári pápežových ciest aj 26. svetové dni mládeže (WYD), na ktorých bude Benedikt XVI. participovať 18. - 21. augusta. Témou najväčšej akcie katolíckej mládeže z celého sveta bude citát z listu apoštola Pavla Kolosanom (2, 7) „Zakorenení a postavení v Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere“. Po Kolíne nad Rýnom (2005) a Sydney (2008) pôjde o tretie svetové dni mládeže, ktorých sa Benedikt XVI. zúčastní. Je zjavné, že WYD sa uňho tešia veľkej obľube. Svedčia o tom aj jeho slová z nedávno vydanej knihy rozhovorov Svetlo sveta: „Keď rozmýšľam o tom, koľko mladých ľudí stretáva nový štartovací bod a žije podľa neho, koľko radosti je po tejto udalosti, ale tiež aké množstvo spomienok sa objaví počas WYD, musím povedať, že to, čo sa tu deje je čosi, čo nedokážeme vytvoriť my sami.“

Medzi cesty prevažne regionálneho a miestneho významu možno zaradiť dvojdňovú návštevu Chorvátska 4. - 5. júna a o pár dní neskôr špecifickú jednodňovú „zahraničnú“ cestu do diecézy San Marino-Montefeltro. Jedným z hlavných bodov pápežovho programu v Záhrebe, hlavnom meste Chorvátska, bude uctenie si ostatkov kardinála Alojza Viktora Stepinaca, ktorého v roku 1998 beatifikoval Ján Pavol II. Vzhľadom na stále prebiehajúci proces kanonizácie je nepravdepodobné, že ho Benedikt XVI. Už počas tejto návštevy vyhlási za svätého.

Zahraničné apoštolské cesty budú doplnené návštevami rozličných miest v Taliansku. Medzi ne budú patriť Benátky a starobylé mesto Aquilea, ktoré navštívi 7. - 8. mája, 26 rokov po návšteve Jána Pavla II. Taliansky národný eucharistický kongres bude za účasti pápeža zakončený v Ancone 11. septembra. Návšteve kalábrijskej diecézy Lamezia Terme a kartuziánskeho kláštora Serra San Bruno, kde je pochovaný zakladateľ rehole, sv. Bruno, venuje Benedikt XVI. 9. október. Pôjde tak po stopách svojho predchodcu Jána Pavla II., ktorý toto miesto navštívil v roku 1984.

K týmto dávnejšie oznámeným apoštolským cestám pribudla na Nový rok jedna neočákavaná. Po modlitbe Anjel Pána Benedikt XVI. oznámil, že sa v októbri ako pútnik vydá do Assisi a predstaviteľov kresťanských cirkví, svetových náboženstiev, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle vyzval, aby pripojili sa k nemu. Touto púťou si chce pápež pripomenúť podobné stretnutie, ktoré v roku 1986, teda pred 25. rokmi zvolal Ján Pavol II. Súvisí tiež s jeho novoročným posolstvom k svetovému dňu pokoja, ktoré má názov "Náboženská sloboda – cesta k pokoju". V neposlednom rade ide nesporne aj o reakciu na tvrdé protikresťanské ataky zo strany moslimských a hinduistických radikálov v Pakistane, Indii, Iraku a naposledy v Egypte. „Kto je na ceste k Bohu, nemôže neodovzdávať pokoj. Kto vytvára pokoj, nemôže sa nepribližovať k Bohu. Pozývam vás, aby ste už odteraz sprevádzali svojou modlitbou túto iniciatívu,“ uviedol po modlitbe Anjel Pána Benedikt XVI.

Marián Sekerák, Imrich Gazda

Zdroj: Radio Vaticana

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo