VATIKÁNSKA SEDMA: Jána Pavla II. delí od blahorečenia posledný krok

Predpovede, že po rekordne rýchlom otvorení procesu blahorečenia pápeža Jána Pavla II. (napriek pravidlu piatich rokov už mesiac po jeho smrti) bude nasledovať rovnako krátky samotný proces, sa nenaplnili. Všetko však nasvedčuje tomu, že tohto roku sa zástupy volajúce „Santo subito!“ (Ihneď svätý!) dočkajú.

Podľa informácií zverejnených vatikanistom Andreom Torniellim na stránkach talianskeho denníka Il Giornale, lekárska komisia zriadená Kongregáciou pre kauzy svätých potvrdila nevysvetliteľnosť uzdravenia francúzskej rehoľnice Marie Simon-Pierren. V najbližších dňoch by sa mali stretnúť aj teológovia a kardináli zo spomínanej kongregácie a potvrdiť zázračnosť jej uzdravenia na príhovor zosnulého pápeža. V tej chvíli už nič nebude stáť v ceste tomu, aby prefekt „fabriky na svätých“, kardinál Angelo Amato požiadal pápeža Benedikta XVI. o definitívny súhlas s blahorečením. Do úvahy pripadá niekoľko symbolických dátumov, kedy by sa mohlo slávnostné vyhlásenie za blahoslaveného realizovať: 2. apríl – 6. výročie smrti Jána Pavla II., 18. máj – 91. výročie jeho narodenia a 16. október – 33. výročie zvolenia za pápeža.

Ako na bežiacom páse?

Samotný priebeh beatifikačného procesu potvrdil slová kardinála Amata z decembra 2009, že proces síce začal predčasne, ale prebieha podľa stanovených pravidiel a „s obvyklou prísnosťou, bez akejkoľvek výnimky či úľavy“. Svojím vyjadrením reagoval na hlasy vychádzajúce aj z katolíckeho prostredia, ktoré kritizovali snahu povýšiť Jána Pavla II. na oltár čo najskôr a za každú cenu. „Povedzme si to jasne: okolo kanonizovania Jána Pavla II. sa vytvára atmosféra kŕčovitého očakávania ako by zvolanie ,Ihneď svätý!´ nebolo túžbou ľudu, ale imperatívnou požiadavkou, ktorá má byť čo najrýchlejšie vybavená,“ napísal ešte v roku 2009 taliansky katolícky denník Avvenire.

Proces v skutočnosti neprebiehal ako na bežiacom páse. Ešte v máji 2009 odročila teologická komisia Kongregácie pre kauzy svätých zaujatie stanoviska k tzv. Positio, t.j. ku spisu obsahujúcemu všetky dokumenty a svedectvá zhromaždené počas diecéznej fázy beatifikačného procesu. Až po doručení písomných odpovedí na vznesené pripomienky a otázky teológovia Positio odklepli. Nie však jednoznačne, ale v pomere 6:2. V následnom hlasovaní však kardináli a biskupi, ktorí sú členmi kongregácie, zaujali jednohlasné stanovisko. Pápež Benedikt XVI. tak mohol v decembri 2009 potvrdiť „hrdinské cnosti“ Jána Pavla II. a posunúť proces do ďalšieho kola.

Problémy so zázrakom

Ani schvaľovanie zázraku potrebného k blahorečeniu kandidáta neprebiehalo bezproblémovo. Ako som už písal na tomto mieste v marci minulého roka, jeden zo siedmich členov lekárskej komisie, ktorej predsedá osobný lekár Benedikta XVI. Patrizio Polisca, mal podozrenie, že diagnóza rehoľnice Marie Simon-Pierre bola nepresne určená a sestra netrpela Parkinsonovou chorobou, ale neurologickým onemocnením, ktoré sa na Parkinsona veľmi podobá, no je liečiteľné. V tom prípade jej náhle vyliečenie dva mesiace po smrti Jána Pavla II. nemuselo byť výsledkom „nebeského zákroku“, o ktorý ho v modlitbách prosili spolusestry chorej rehoľnice, ale dôsledkom normálnej liečby.

Aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti, Kongregácia pre kauzy svätých sa rozhodla požiadať o vypracovanie ďalšieho znaleckého posudku, ktorý mal potvrdiť správnosť diagnózy. Jeho výsledky skeptického lekára presvedčili k súhlasnému stanovisku. Ak by zázrak neprešiel, nič mimoriadne by sa nestalo. Postulátor procesu, poľský kňaz Slawomir Oder, ktorý minulý rok rozbúril hladinu svojou knihou Prečo je svätý?, by si mohol vybrať z ďalších 251 potenciálnych zázrakov, ktoré boli vyselektované z tisícok oznámení.

Aj keď so značným omeškaním, spontánne presvedčenie miliónov ľudí o svätosti Jána Pavla II. tak bude môcť byť už čoskoro oficiálne potvrdené.

Imrich Gazda

Ilustračné foto: fara.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo