Na slávnosť Zjavenia Pána zopakoval Benedikt XVI. kázeň z roku 1994

Autoplagiátorstvo. Týmto termínom sa v akademických kruhoch označuje „opakovanie vlastných myšlienok, textov a článkov bez uvedenia pôvodného zdroja“. Čohosi podobného sa vo svojej homílii na slávnosť Zjavenia Pána dopustil aj pápež Benedikt XVI.

Tém, ktorým sa pápež vo svojom príhovore venoval, bolo niekoľko. Herodes, vykladači Písma, mudrci, úvahy nad významom betlehemskej hviezdy... Tak ako býva zvykom, aj tentoraz vynikalo pápežovo posolstvo teologickou hĺbkou, aktuálnosťou a jasným morálnym odkazom. Lepšie informovaného poslucháča, resp. čitateľa však mohla zaraziť nápadná podobnosť tejto homílie s inou, ktorú Benedikt XVI., ešte ako kardinál, predniesol pred sedemnástimi rokmi.

České vydanie vianočných kázní Josepha Ratzingera, ktoré vyšlo pod názvom Vánoční promluvy (Karmelitánské nakladatelství 2007, 69 s., ISBN 978-80-7195-140-7) obsahuje aj text z roku 1994 prednesený na slávnosť „Troch kráľov“. Jeho názov znie Viděli jsme jeho hvězdu (s. 51-59) a obsahuje presne tie isté témy ako kázeň, ktorá zaznela v Bazilike sv. Petra v Ríme pred niekoľkými dňami. Prekvapuje tiež pomerne veľké množstvo takmer totožných viet a myšlienkových celkov. Vo svojej tohtoročnej homílii však Benedikt XVI. inšpiráciu starším textom nespomenul.

Na tom, že svoje staršie práce pápež nanovo rozpracúva a inovuje, nie je nič prekvapujúce. Vzhľadom na ich nadčasovosť je to dokonca obohacujúce. Povestným sa stalo dnes už legendárne slovné spojenie „diktatúra relativizmu“, ktorého viacnásobné používanie napomohlo zvýrazniť jeho obsah a závažnosť. Napokon, množstvo kňazov koná podobne. Homília navyše nie je akademickou prácou.

Napriek tomu, opakovanie tej istej kázne bez výraznejšej modifikácie pôsobí minimálne neprofesionálne. Tým skôr, ak sa toho dopustí osobnosť, ktoré nie je len vychýreným intelektuálom, ale aj hlavou Katolíckej cirkvi.

Marián Sekerák

Foto: radiovaticana.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo