Dnešný sviatok je predzvesťou spásy ľudstva

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnešný sviatok je predzvesťou spásy ľudstva

Foto: Petar Miloševič/flickr.com

Gréckokatolíci dnes slávia sviatok „Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu“, ktorý je jedným z dvanástich veľkých sviatkov v byzantskom liturgickom kalendári.

Veriaci sú pozvaní meditovať nad tajomstvom prípravy Márie na povolanie Božej Matky. Bohoslužobné texty sviatku vyzdvihujú teologické a spirituálne aspekty rozprávania Jakubovho protoevanjelia (kap. 7-8):

„Zíďme sa dnes, veriaci, na radostnú duchovnú slávnosť. Zvelebujme panenskú Bohorodičku, služobnicu Pánovu, čo vchádza do Božieho chrámu, vyvolenú zo všetkých rodov a pokolení, aby sa stala dôstojným príbytkom večného Boha, Krista Kráľa. Panny, so sviecami pred ňou kráčajte, úctu jej večnému panenstvu vzdávajte. A vy, matky, zanechajte svoje starosti, radostne nasledujte budúcu Matku Božiu. Ona celý svet naplní šťastím. Preto ju s archanjelom pozdravme: ‚Raduj sa, Milostiplná. Prihováraj sa za spásu našich duší‘“ (večiereň).

Vo svojom úsilí vyzdvihnúť svätosť Márie byzantskí hymnografi idú ponad rozprávanie Jakubovho protoevanjelia a Máriino prebývanie v jeruzalemskom chráme situujú priamo do svätyne svätých:

„Po tvojom narodení, Vládkyňa a nevesta Božia, vstúpila si do Pánovho chrámu, aby ťa vychovali vo svätyni svätých ako Bohu zasvätenú. Vtedy k tebe Pán poslal Gabriela, aby ti posluhoval a prinášal pokrm, Nepoškvrnená. Celé nebo žaslo, keď ťa urobil Svätý Duch svojím chrámom. Preto, Najsvätejšia, na nebesiach i na zemi velebená, Matka Božia, spas ľudské pokolenie“ (večiereň).

Byzantský sviatok „Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu“ oslavuje Máriu, ktorá vstupuje do pozemského chrámu, aby sa pripravila na to, že sa raz stane chrámom Boha:

„Dnes plesajme a Pánovi žalmy spievajme. Vzdajme úctu presvätému Chrámu, lebo sa v ňom ubytoval nekonečne veľký Syn Boží. Hľa, do chrámu ju privádzajú ešte maličkú. Kňaz ju radostne víta ako svätý príbytok Boží“ (večiereň).

Podstúpme duchovnú prípravu na Vianoce!

Máriin vstup do chrámu, aby sa stala dôstojným príbytkom Božieho Syna, predstavuje pre veriacich byzantského obradu pozvanie, aby využili od 15. novembra prebiehajúce 40-dňové pôstne obdobie duchovnej prípravy na sviatok „Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista“ (25. december). Veď keď sa Ježiš Kristus nenarodí v nás, aké Vianoce budeme sláviť?

„Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Stvoriteľ svoje plány“ (tropár sviatku).

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo