Rímsky pápež a moskovský patriarcha zostávajú priateľmi

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rímsky pápež a moskovský patriarcha zostávajú priateľmi

Patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi Cyril a ruský prezident Vladimir Putin, ktorý mu gratuluje k 70. narodeninám v pravoslávnom Chráme Krista Spasiteľa v Moskve 22. novembra 2016. Foto: TASR/AP

K upevneniu vzájomných vzťahov prispela vatikánska delegácia pri príležitosti 70. narodenín patriarchu Cyrila.

Rímsky pápež František daroval moskovskému patriarchovi Cyrilovi, ktorý 20. novembra 2016 dovŕšil sedemdesiatku, niekoľko relikvií svätého Františka z Assisi (†1226), „môjho nebeského patróna“, ako píše Svätý Otec vo svojom blahoprajnom posolstve, ktoré 22. novembra 2016 doručil najvyššiemu predstaviteľovi Ruskej pravoslávnej cirkvi kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Informoval o tom vatikánsky denník L’Osservatore Romano.

V posolstve pápež František ešte raz ďakuje „za relikvie svätého Serafima Sarovského“, ktoré mu daroval patriarcha Cyril a do Vatikánu ich priniesol 15. septembra 2016 metropolita Hilarion (Alfejev), vedúci Oddelenia pre vonkajšie cirkevné záležitosti Moskovského patriarchátu. Toto stretnutie sa uskutočnilo v predvečer 14. plenárneho zasadania Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou. Konalo sa od 16. do 21. septembra 2016 v talianskom Chieti. Zastúpené boli všetky autokefálne pravoslávne cirkvi okrem Bulharského pravoslávneho patriarchátu. Spoločná komisia schválila 21. septembra 2016 dokument „Synodalita a primát v prvom tisícročí. Na ceste k spoločnému porozumeniu v službe jednote Cirkvi“ (preklad dokumentu vyjde v blízkom čase na stránke Postoja).   

„Chcel by som vyjadriť Jeho Svätosti, môjmu milovanému bratovi v Kristovi, osobné blahoželanie a uistenie o mojich vrúcnych modlitbách pri príležitosti jeho sedemdesiateho výročia. Ďakujem Pánovi za veľkorysé požehnanie, že vám daroval život a úrad pastiera Ruskej pravoslávnej cirkvi,“ pokračoval pápež vo svojom blahoprajnom posolstve.

Havanské nadšenie pretrváva

Svätý Otec taktiež pripomenul osobný príspevok patriarchu Cyrila k „zblíženiu medzi našimi cirkvami“ a „historické stretnutie v Havane“. Svätý František Assiský a svätý Serafim Sarovský „orodujú za nás pri Bohu, aby sme pracovali zohranejšie na dosiahnutí pokoja a plnej jednoty“, píše pápež František v posolstve, ktoré uzatvára slovami „pokoj a dobro“ a „bratským objatím“.

Kardinála Kurta Kocha sprevádzal arcibiskup Celestino Migliore, apoštolský nuncius v Ruskej federácii, a páter Hyacinth Destivelle OP, ktorý je asistentom pre východnú sekciu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a zároveň vyučuje novšie dejiny Ruskej pravoslávnej cirkvi na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Vatikánsku delegáciu patriarcha Cyril prijal vo svojom patriarchálnom sídle, ktoré sa nachádza v stauropegiálnom (teda priamo patriarchovi podliehajúcom) Monastieri sv. Daniela Moskovského (†1303). Na stretnutí nesmel chýbať medzi ďalšími metropolita Hilarion (Alfejev), vedúci Oddelenia pre vonkajšie cirkevné záležitosti Moskovského patriarchátu.

Znepokojenie nad utrpením kresťanov vo svete

Počas rozhovoru s vatikánskou delegáciou aj patriarcha Cyril pripomenul stretnutie s pápežom v Havane: „Malo hlboký zmysel a uskutočnilo sa vo veľmi úprimnej a bratskej atmosfére“, pričom v centre pozornosti bolo „naše spoločné znepokojenie nad utrpením kresťanov v dnešnom svete, zvlášť na Strednom východe, v severnej Afrike a inde“. 

Patriarcha najväčšej autokefálnej cirkvi na svete vyjadril poľutovanie nad opätovným zhoršením situácie v Sýrii a Iraku, „a to nielen v dôsledku bojových akcií v Aleppe a Mosule, ale pretože sa nedarí ukončiť utrpenie obyvateľstva a existujúca koalícia  ešte nedokázala adekvátne skoordinovať akcie potrebné na efektívny boj proti terorizmu“. Zaiste nielen pápežovi, ale aj mocnostiam zaangažovaným v Sýrii a Iraku moskovský patriarcha jasne odkázal: „Zostávam presvedčený, že len skrze skoordinované spoločné akcie, zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov, sa dá skutočne poraziť terorizmus“.

Patriarcha Cyril vyzdvihol faktickú spoluprácu medzi pravoslávnymi a katolíkmi pri spisovaní zoznamu chrámov a náboženských miest zničených v dôsledku vojenských akcií. „Budeme pokračovať v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou a jej predstaviteľmi, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa skončilo utrpenie a obyvateľstvo mohlo žiť opäť pokojným životom,“ uzavrel patriarcha.

Relikvie za relikvie

Darovaním niekoľkých relikvií svätého Františka z Assisi moskovskému patriarchovi pápež František opätoval Cyrilov septembrový dar ostatkov svätého Serafima Sarovského, ktorý je obľúbeným svätcom nielen v celom pravoslávnom svete, ale aj na Západe, a to nielen medzi katolíkmi. Dôvodom tohto záujmu je Serafimova výnimočná osobnosť, jednoduchá a otvorená voči všetkým, ale nadovšetko plná Božieho Ducha.

Občianskym menom Prochor Mošnin, rodák z ruského Kursku (*1759), v mladosti spolu so svojím bratom obchodoval po celom Rusku. V devätnástich rokoch vstúpil do Sarovského monastiera, v ktorom v roku 1786 zložil sľuby a prijal meno Serafim. V roku 1793 prijal kňazskú vysviacku. V mníšskom spoločenstve žil 16 rokov a potom 20 rokov v úplnej samote a mlčanlivosti. Od roku 1815 začal ako starec prijímať pútnikov, ktorí k nemu chodili po radu, útechu a uzdravenie. Do nebeského kráľovstva prešiel 2. januára 1833 a o 70 rokov neskôr bol vyhlásený za svätého.

K takejto spiritualite mal blízko aj svätý František Assiský

Podľa Richarda Čemusa, ktorý vyučuje kresťanskú spiritualitu na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, svätý Serafim Sarovský „spojil vo svojej osobe tie najcharakteristickejšie prvky ruskej spirituality a svätosti: neustálu modlitbu, dobrovoľnú obetu lásky, vieru v premenenie všetkých stvorení skrze pokoru a askézu. V tomto zmysle treba chápať i rozprávania o jeho priateľstve s divokými zvieratami, ktoré vo východnej asketickej literatúre označujú návrat do raja tých, ktorí svoje srdce očistili od vášní“.

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo