Kardinál Bertone štátnym sekretárom až do konca pontifikátu Benedikta XVI.

Napriek tomu, že v decembri oslávil vatikánsky štátny sekretár, kardinál Tarcisio Bertone už 76. narodeniny, naďalej ostáva vo svojom úrade. Samotný pápež naznačil, že pozíciu štátneho sekretára bude vykonávať až do konca jeho pontifikátu.

Kardinál Bertone na svoju pozíciu abdikoval v roku 2009, po dovŕšení 75 rokov, tak, ako to všetkým cirkevným hierarchom nariaďuje Kódex kánonického práva (kán. 354, 401). Pápež Benedikt XVI. mu však 15. januára 2010 zaslal list, v ktorom ho ubezpečil o spokojnosti s jeho službami.

Pápež v liste pripomenul dlhú cestu, ktorú spoločne prešli (v rokoch 1995 – 2002 bol kardinál Bertone sekretárom Kongregácie pre náuku viery, ktorú viedol práve kardinál Ratzinger) a citlivé poslanie dialógu s rebelujúcim biskupom Marcelom Lefébvrom, za ktorý bol Bertone zodpovedný. „Boli to intenzívne a náročné roky, počas ktorých sa zrodili dokumenty veľkej doktrinálnej a disciplinárnej hodnoty,“ uviedol vo svojom liste Benedikt XVI. a dodal: „Vždy som oceňoval váš ,sensus fidei´, vašu doktrinálnu a kánonickú odbornosť a vašu ,humanitas´, ktorá veľmi napomohla vytvoriť na Kongregácii pre náuku viery skutočne rodinné ovzdušie, plné rozhodnosti a disciplíny v práci. Všetky tieto kvality boli motívom, ktorý ma priviedol k rozhodnutiu v lete 2006 vás menovať za môjho štátneho sekretára a sú dôvodom, kvôli ktorému sa dnes ani v budúcnosti nechcem vzdať tejto vzácnej spolupráce.“

Na rozdiel od kardinála Bertoneho, počas uplynulého a začiatkom tohto roka, v rímskej kúrii skončili viacerí dôležití kardináli zo silného kuriálneho ročníka 1934. Všetci z dôvodu dosiahnutia kánonického veku 75 rokov. V júni nahradil talianskeho kardinála Giovanniho Battistu Re na čele Kongregácie pre biskupov 66-ročný kanadský arcibiskup Marc Ouellet. V októbri brazílskeho kardinála Cláudia Hummesa na čele Kongregácie pre klérus vystriedal rovnako 66-ročný taliansky arcibiskup Mauro Piacenza. Obaja noví prefekti boli počas novembrového konzistória kreovaní na kardinálov. K poslednej výmene došlo začiatkom januára, keď slovinského kardinála Franca Rodého na čele Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vystriedal 63-ročný brazílsky arcibiskup João Braz de Aviz.

Kardinál Bertone sa narodil 2. decembra 1934 v Romano Canavese, neďaleko Turína. Vstúpil do rehole saleziánov a v roku 1960 bol vysvätený za kňaza. Licenciát z teológie získal na Saleziánskej teologickej fakulte v Turíne, licenciát a doktorát z kánonického práva na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Podieľal sa na záverečnej revízii Kódexu kánonického práva a na jeho preklade do taliančiny. V roku 1989 sa stal rektorom Pápežskej saleziánskej univerzity, o dva roky neskôr ho pápež Ján Pavol II. menoval za arcibiskupa Vercelli. V rokoch 1995 – 2002 bol „dvojkou“ kardinála Ratzingera na Kongregácii pre náuku viery, následne ho Ján Pavol II. menoval za janovského arcibiskupa a počas konzistória v roku 2003 ho kreoval na kardinála. Kardinál Bertone je vášnivým fanúšikom Juventusu Turín a viackrát v televízii spolukomentoval jeho zápasy. Z dokumentov zverejnených Wikileaks zas vyplýva, že pre amerických diplomatov je kardinál Bertone „Yes man“, ktorý pápežovi na všetko pritakáva a má vášeň pre rôzne diplomatické aktivity.

Podľa nariadenia apoštolskej konštitúcie Pastor bonus, ktorou Ján Pavol II. v roku 1988 reformoval rímsku kúriu, vatikánsky štátny sekretariát „zblízka pomáha Najvyššiemu veľkňazovi pri vykonávaní jeho najvyššej úlohy“ (čl. 39). Je tvorený dvoma sekciami – pre všeobecné záležitosti a pre styky so štátmi.

Imrich Gazda

Foto:

whispersintheloggia.blogspot.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo