Ďalší anglikánsky biskup vysvätený za katolíckeho kňaza

Uplynulú sobotu prijal kňazské svätenie bývalý biskup Anglikánskej cirkvi Edwin Barness. Ďalší ex-anglikánski kňazi budú vysvätení v nasledujúcich mesiacoch. Počas Popolcovej stredy sa zároveň uskutočnil odchod stoviek anglikánskych veriacich do novozriadeného personálneho ordinariátu Katolíckej cirkvi.

Kňazskú vysviacku niekdajšieho anglikánskeho biskupa vykonal Roger Francis Crispian Hollis, diecézny biskup Portsmouthu v južnom Anglicku. Barness bol posledným z radu bývalých anglikánskych biskupov, ktorí začiatkom tohto roka opustili Anglikánsku cirkev (na obr. canterburská katedrála) a následne sa stali súčasťou katolíckeho ordinariátu Našej Panej z Walsinghamu. Medzi koncelebrujúcimi kňazmi sa nachádzali aj zvyšní štyria bývalí anglikánski biskupi, ktorí boli za katolíckych kňazov vysvätení už 15. januára, ako aj viacero bývalých anglikánov, ktorí sa stali katolíckymi kňazmi.

„...pracoval si ako diakon, kňaz a biskup Anglikánskej cirkvi mnoho rokov a teraz si tu, začínajúc všetko odznovu na spodku služobného rebríčka. Vôbec nepochybujem o tom, že je to pre teba ťažké, no zároveň je tu skutočný zmysel kontinuity a, vskutku, plnosti na tvojej ceste smerom k dnešnej kňazskej vysviacke,“
povedal počas homílie biskup Hollis. V závere slávnosti sa biskup Hollis obrátil k manželke novokňaza, Jane, so špeciálnym požehnaním, pričom zdôraznil, že hoci len zriedkakedy vysväcuje ženatých kňazov, v jeho diecéze je zvykom požehnávať manželky novovysvätených trvalých diakonov. Potom Barness poďakoval svojmu svätiteľovi za prijatie a podporu a zároveň vyjadril svoju radosť z nastávajúcej služby v diecéze.

V pastierskom liste zverejnenom počas uplynulého víkendu biskup Hollis vyslovil presvedčenie, že obyvatelia tej časti diecézy, ktorú obýva aj novokňaz Barness, v ňom nájdu „láskavého a skutočného pastiera“. Vyjadril tiež potešenie z toho, že napriek odchodu istej časti kňazov a veriacich z anglikánskych diecéz Oxford, Winchester a Portsmouth, vzťahy s ich biskupmi neboli narušené. „Som hlboko dojatý a potešený zo spôsobu, ktorým biskupi týchto troch diecéz reagovali – ohromnou veľkorysosťou a vľúdnosťou. Pre nás všetkých ostáva hľadanie viditeľnej jednoty cirkvi príkazom a nie voľbou.“

Plné spoločenstvo s Katolíckou cirkvou si podľa týždenníka The Tablet vybralo aj približne 600 laikov a najmenej 60 kňazov patriacich do Anglikánskej cirkvi. Práve včerajšia Popolcová streda bola posledným dňom, kedy sa mohli prihlásiť záujemcovia o veľkonočné prijatie do Katolíckej cirkvi.. Najväčší počet nových veriacich pribudne z juhovýchodu Anglicka, konkrétne z arcidiecézy Southwark. Jej hlava, arcibiskup Peter David Smith predpokladá, že počas veľkonočného obdobia vysvätí sedem bývalých anglikánskych klerikov za diakonov a v deň Turíc šesť ďalších za kňazov. Postupne sa tak rozrastá personálna základňa personálneho ordinariátu pre bývalých anglikánov, ktorý zriadil začiatkom roka Benedikt XVI. na základe ním vydanej apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus.

Marián Sekerák

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo