Bubák: V nebi sú aj ľudia, ktorých by sme tam nečakali

Ján Pavol II., ktorého šieste výročie smrti uplynulo túto sobotu a ktorý bude o niekoľko týždňov blahoslavený, postavil do centra pozornosti otázku svätosti. O svätých a blahoslavených hovoríme s verbistom Milanom Bubákom.

Prečo cirkev vyhlasuje svätých a blahoslavených?
Dôvodom blahorečenia a svätorečenia niektorých výnimočných ľudí je, aby nám v našich životných rozhodnutiach a snahách slúžili ako príklad hodný nasledovania a aby sme ich mohli prosiť o príhovor u Boha. Nepatria sem len tí, ktorí boli cirkvou oficiálne vyhlásení za svätých alebo blahoslavených. Ich množstvo je obrovské a sú medzi nimi aj tí, o ktorých by sme to možno ani nepredpokladali. O niektorých z nich cirkev verejne vyhlasuje, že sú blahoslavení a svätí, lebo pre ich mimoriadny život, ktorý sa podrobne skúma, má istotu, že sú určite v nebi.

Aký je rozdiel medzi svätým a blahoslaveným?
Nie je tam v podstate žiaden rozdiel. V Biblii a mnohých tradičných písomnostiach sa tieto termíny často medzi sebou zamieňajú a používajú voľne. V cirkevnej praxi vyhlasovania niekoho za svätého je však zaužívaný zvyk tzv. troch stupňov: Boží služobník, blahoslavený a svätý. Zavŕšením procesu býva titul svätý. Tento proces môže niekedy trvať niekoľko storočí.

Má svätý v nebi „silnejšiu pozíciu“ ako blahoslavený? Mali by sa veriaci utiekať skôr ku svätým?
Hovoriť o silnejších a slabších pozíciách v nebi by bolo trocha detské. Ide skôr o to, že z každodennej skúsenosti vieme, že keď chceme niečo dosiahnuť od nejakého významného človeka, obyčajne sa obrátime na človeka, ktorý je mu blízky a toho prosíme o príhovor. Túto skúsenosť prenášame aj do svojho vzťahu s Bohom. K svätým sa neutiekame, ale skôr ich prosíme o príhovor u Boha. Táto téma je však dosť chúlostivá, pretože Boh je blízky každému z nás a my s ním môžeme komunikovať priamo. Akýsi „šiesty zmysel“ nám však hovorí, že tí, ktorí sú blízko pri Bohu, majú u neho špeciálne slovo. Preto ho využívame.

Imrich Gazda

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo