VATIKÁNSKA SEDMA: Tridentská omša posilňuje pozície

Zdá sa, že na teologické fakulty sa definitívne vracia výučba predkoncilovej liturgie. Na výber nebudú mať ani tí biskupi, ktorí pred štyrmi rokmi s nevôľou prijali rozhodnutie Benedikta XVI. o rozšírení a zjednodušení možností slávenia tejto liturgie.

„Od ordinárov sa vyžaduje, aby poskytli kléru možnosť nadobudnúť si primeranú znalosť slávenia liturgie mimoriadnou formou,“ píše sa v novej Inštrukcii pre aplikovanie motu proprio Summorum Pontificum (.pdf). Dokument, ktorý pred týždňom vydala Pápežská komisia Ecclesia Dei a ktorý osobne schválil Benedikt XVI., upresňuje podmienky slávenia tzv. tridentskej liturgie. Pápež ju apoštolským listom formou motu proprio Summorum Pontificum v júli 2007 definoval ako mimoriadnu formu rímskej liturgie.

Nespokojní sa môžu sťažovať

V závere sprievodného listu k Summorum Pontificum Benedikt XVI. zároveň vyzval všetkých biskupov, aby tri roky po tom, ako vstúpia nové pravidlá do platnosti, zaslali svoje pripomienky Svätej stolici. „Ak by sa naozaj ukázali nejaké vážne ťažkosti, budú sa hľadať spôsoby ich vhodného riešenia,“ dodal pápež. Nový dokument vychádza práve zo skúseností miestnych cirkví.

K téme:
Tridentská omša je „in“
Nový Ježiš, stará liturgia a rytier Vareha
Dva pohľady na návrat tridentskej liturgie
Kňaz Ján Duda: Z pápežovho motu proprio mám zmiešané pocity
Zdieľať

Podľa nových nariadení má biskup svojim kňazom nielen zabezpečiť primeranú znalosť predkoncilovej liturgie, ale urobiť aj potrebné opatrenia, aby táto liturgia mohla byť v jeho diecéze slávená. Musí však byť o ňu záujem zo strany stabilne existujúcej skupiny veriacich. „Takáto skupina môže byť zložená aj z osôb pochádzajúcich z rôznych farností alebo rôznych diecéz, ak sa schádzajú za týmto účelom v určitom kostole, oratóriu alebo kaplnke,“ píše sa v dokumente. Dôležitou podmienkou je, že títo veriaci nesmú podporovať skupiny, ktoré odmietajú legitímnosť pokoncilovej liturgie alebo sú proti pápežovi. V prípade nespokojnosti sa veriaci môžu na biskupa sťažovať priamo na Pápežskej komisii Ecclesia Dei, ktorá má dohliadať na zachovávanie a aplikáciu týchto nariadení.

Vhodným je (takmer) každý kňaz

Predkoncilovú liturgiu môže sláviť v podstate každý kňaz, ktorý má aspoň základnú znalosť latinčiny, takže vie správne vyslovovať latinské slová a rozumie ich významu. „To znamená, že po šiestich rokoch latinčiny na vysokej škole (teologickej fakulte) by mal byť na to spôsobilým každý kňaz,“ napísal na blogu Postoy.sk profesor kánonického práva Ján Duda, ktorý novú inštrukciu preložil do slovenčiny. Ako však dodal v diskusii na svojom portáli, napriek znalosti latinčiny sám seba nepovažuje za vhodného kňaza pre slávenie takejto omše. „Takúto sv. omšu podľa Misála z roku 1962 sláviť neviem preto, lebo som sa tento rítus neučil pri štúdiu teológie v rámci liturgiky a nemám k dispozícii ani Omšový misál z roku 1962,“ konštatuje Duda a dodáva, že ak to bude potrebné, je ochotný sa mimoriadnu formu doučiť. „Sám nateraz necítim potrebu sláviť sv. omšu podľa Misála z roku 1962.“ Okrem potrebných liturgických kníh môže byť na Slovensku podľa Dudu problémom aj chýbajúce liturgické oblečenie pre takýto typ omší.

Otáznou naďalej ostáva predkoncilová liturgia v rámci ambroziánskeho rítu vlastného najmä Milánskej arcidiecéze. Motu proprio z roku 2007 totiž hovorí o mimoriadnej forme len v súvislosti s rímskym rítom. Navyše, práve emeritný milánsky arcibiskup, kardinál Carlo Maria Martini patril k najhlasnejším kritikom tohto dokumentu. „To však neznamená, že motu proprio alebo, ešte lepšie povedané, jasná a výslovná vôľa pápeža, nebude aplikovaná v Milánskej arcidiecéze,“ napísal predčasom vatikanista denníka La Stampa Andrea Tornielli s tým, že možno očakávať vydanie podobného dokumentu, ktorý upresní aplikáciu Summorum Pontificum v ambroziánskom ríte.

Imrich Gazda

Ilustračné foto: archív

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo