L´Osservatore Romano o slovenských oslavách sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Štvrtkové vydanie vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano informuje o slovenských oslavách sviatku sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Aj keď štátny sviatok a liturgická spomienka na slovanských vierozvestcov a spolupatrónov Európy pripadá až na 5. júl, Slováci žijúci v Ríme si oboch svätcov tradične pripomenuli v preddovolenkovom období už tento utorok.

L´Osservatore Romano podrobne informovalo o slávnostnej omši, ktorú v Bazilike Santa Maria Maggiore celebroval arcibiskup Dominique Mamberti, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi. Práve na tomto mieste pápež Hadrián II. v roku 867 vyhovel žiadosti Cyrila a Metoda a povolil používanie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka po latinčine, gréčtine a hebrejčine. „Oni sú modelom pre cirkev a misionárov všetkých čias,“ povedal vo svojej homílii arcibiskup Mamberti a dodal: „Horlivosť pre ohlasovanie a vysvetľovanie zjavenej pravdy zostáva príkladom pre nás, ktorí sme povolaní objasňovať dôvody našej viery ľuďom dnešných čias.“ Okrem života a dedičstva týchto svätcov arcibiskup Mamberi pripomenul aj 31. december 1980, kedy ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy. „Svätí Cyril a Metod nás pozývajú nasledovať ich príklad a utiekať sa pod ich príhovor; podnecujú nás prijať, chrániť, podporovať a rozvíjať duchovné bohatstvo, ktoré nám zanechali a ktoré sa stalo vlastníctvom európskeho kontinentu a jednotlivých národov,“ uviedol arcibiskup v závere svojej homílie.

Na slávnosti, ktorú zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici spolu so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov, boli prítomní aj kardináli Jozef Tomko a Bernard Law, arcikňaz baziliky, arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, rektor Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda Vladimír Stahovec, prorektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) Miroslav Adam, pápežský sakristián Pavel Benedikt a slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Jozef Dravecký. Liturgickú slávnosť usmerňoval pápežský ceremonár Guillermo Javier Karcher.

Imrich Gazda

Foto: wikipedia.org (maľba v kostole v ruskej obci Kaga)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo