Ocenenie Christopha Markschiesa

Ocenenie Christopha Markschiesa

Christoph Markschies. Foto: wikimedia

Christoph Markschies je významný nemecký evanjelický cirkevný historik.

Vatikánsky „minister ekumenizmu“ Kurt Koch ocenil nemeckého evanjelického cirkevného historika Christopha Markschiesa. Švajčiarsky kuriálny kardinál, ktorý je predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, poďakoval 54-ročnému Berlínčanovi za výskum na poli starovekej Cirkvi.

Kardinál Kurt Koch tak urobil pri príležitosti udelenia čestného doktorátu Christophovi Markschiesovi 10. februára 2017 v Ríme Patristickým inštitútom Augustinianum, ktorý je súčasťou pápežskej Lateránskej univerzity a počas svojej vyše 40-ročnej histórie prvý raz vyznamenal protestanta.

Christoph Markschies je profesorom starovekých cirkevných dejín na Evanjelickej teologickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne. Svojou prácou prispieva k diskusii so spirituálnou a teologickou výzvou, ktorú predstavuje pre katolíkov osoba Martina Luthera a jeho teológia.

Lateránska univerzita v Ríme je významnou pápežskou vysokou školou  s približne 250-ročnou tradíciou. Patristický inštitút Augustinianum, ktorý spravuje augustiniánska rehoľa, skúma dejiny teológie a literatúry starovekej Cirkvi, pričom osobitný dôraz kladie na život a dielo svätého Augustína, najvýznamnejšieho západného cirkevného otca.

Podľa slov Christopha Markschiesa, ktorý už stihol byť aj prezidentom Humboldtovej univerzity (2006 – 2010), sa na udelení vyznamenania na jubilejné výročie Reformácie (1517 – 2017) manifestuje, „ako veľmi sa kresťanské konfesie medzičasom zblížili a akú spájajúcu úlohu môže pritom zohrávať vedecká spolupráca pri skúmaní počiatkov Cirkvi“.

Vo svojom výskume sa Christoph Markschies špecializuje zvlášť na gnosticizmus. Jeho publikácia Medzi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství (Vyšehrad 2005) nechýba v knižnici priaznivcov ranokresťanskej histórie, ktorí už zistili, že na západných univerzitách na poli historického výskumu už dávnejšie došlo k prechodu od interkonfesionálnej polemiky k spolupráci.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo