Kto zasadne v Banskej Bystrici na Moyzesovu katedru?

Medzi dosiahnutím kánonického veku spišského biskupa Františka Tondru a vymenovaním nového spišského biskupa uplynuli dva mesiace. Ako dlho bude trvať menovanie nástupcu zosnulého banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža je otázne. Zoznam možných kandidátov je, zdá sa, oveľa širší, než v prípade Spiša.

V zásade možno rozlíšiť tri varianty výberu nástupcu. Stať sa ním môže niektorý zo súčasných pomocných biskupov. Takýto scenár je podporovaný praxou, akú možno (nielen na Slovensku) pozorovať u Benedikta XVI. Z pomocných na sídelných biskupov (či arcibiskupov) boli povýšení napr. Stanislav Zvolenský (Bratislava), Vladimír Filo (Rožňava), Bernard Bober (Košice), Tomáš Galis (Žilina) či nedávno Štefan Sečka (Spiš). Podobná procedúra je známa aj z Českej republiky, kde sa minulý rok stal pražským arcibiskupom a českým prímasom dovtedajší královohradecký biskup, Dominik Duka. V takomto prípade by sa ako najpravdepodobnejší kandidát javil spišský pomocný biskup Andrej Imrich (63), ktorého meno bolo „v hre“ už pri rozhodovaní o novej hlave Spišskej diecézy. Biskup Imrich je navyše posledným z pomocných biskupov vysvätených v prvých ponovembrových rokoch, ktorý nebol povýšený do úradu diecézneho biskupa.

Druhou možnosťou je menovanie niektorého z kňazov banskobystrického kléru. Tu je kandidátov viacero. Vďaka rôznorodým skúsenostiam a veku zaujíma osobitné postavenie Ján Krajčík (47), súčasný dekan dekanátu Banská Bystrica – katedrála. Ide o kňaza, ktorý po svojej ordinácii v roku 1988 bol až do konca totalitného obdobia mimo pastorácie, pričom kňazské skúsenosti nadobúdal nielen doma, ale aj v Rusku ako prefekt petrohradského kňazského seminára. Ďalej je to Marián Bublinec (45), súčasný administrátor diecézy. Pôsobí zároveň ako vedúci Katedry katechetiky a pedagogiky v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne a riaditeľ banskobystrického Diecézneho katechetického úradu. Medzi kandidátov z tejto kategórie možno zaradiť aj riaditeľa biskupského úradu Vladimíra Farkaša (51) či doterajšieho biskupského tajomníka a ceremoniára Jozefa Štrbu (43). Vekovo starším je bývalý rektor badínskeho seminára a súčasný zvolenský dekan Vojtech Nepšinský (60).

Napokon, tretím variantom je biskupské menovanie kňaza z inej, než banskobystrickej diecézy. Najnovším príkladom takéhoto postupu je menovanie Róberta Bezáka, dovtedy rehoľného kňaza pôsobiaceho na území Banskobystrickej diecézy, za trnavského arcibiskupa.

Marián Sekerák

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo