Pápež v Nemecku: Chápem ľudí odchádzajúcich z cirkvi

Počas štvrtkového letu z Ríma do Berlína, kde sa začala 21. zahraničná apoštolská cesta Benedikta XVI., pápež ako zvyčajne odpovedal na novinárske otázky. Prejavil pochopenie pre tých, ktorí v dôsledku sexuálnych škandálov opustili cirkev, aj pre demonštrantov.

„Dokážem pochopiť, že vo svetle týchto informácií, najmä ak sa to dotklo blízkych osôb, niekto povie:, Toto nie je moja cirkev. Cirkev bola pre mňa poľudšťujúcou a moralizujúcou silou. Ak predstavitelia cirkvi konajú opačne, nemôžem viac žiť s takouto cirkvou´,“ povedal Benedikt XVI. pred 68 novinármi, z ktorých vyše dvadsať pochádza z Nemecka. V sekularizovanej spoločnosti si každý veriaci musí dať jasnú odpoveď na otázku, prečo je v cirkvi. „Byť v cirkvi nie je to isté ako byť v nejakom spolku, ale je to bytie v Pánovej sieti, ktorou on vyťahuje dobré aj zlé ryby z vôd smrti do krajiny života. Môžem si uvedomovať, že v tejto sieti som vlastne vedľa zlých rýb a pociťovať to, ale pravdou je, že ja tam nie som kvôli nim alebo kvôli iným, ale som tam preto, že je to sieť Pánova.“ Podľa pápeža je potrebné obnoviť vedomie jedinečnosti cirkvi ako Božieho ľudu a takto sa učiť čeliť škandálom.

Na adresu demonštrantov v berlínskych uliciach Benedikt XVI. povedal, že protesty proti pápežovi sú v slobodnej spoločnosti a v dobe sekularizácie normálnou vecou. „Ak sa nesúhlasné postoje manifestujú civilizovaným spôsobom, nemožno voči nim nič namietať,“ povedal pápež a následne dodal, že napriek problémom ide do svojho Nemecka s radosťou priniesť Kristovo posolstvo.

Zdôraznil aj očakávanie stretnutia so zástupcami protestantov, keďže ekumenizmus je centrálnym bodom tejto cesty. „Aj keď po inštitucionálnej stránke nie sme úplne zjednotení, aj keď ostávajú problémy, dokonca veľké problémy, v podstate viery v Krista, v trojjediného Boha a v človeka ako Boží obraz sme jednotní,“ povedal pápež s tým, že je dôležité, aby dnes katolíci a evanjelici vystupovali jednotne. Zaujímavosťou je, že piatkové ekumenické stretnutie sa uskutoční v erfurtskom kláštore, v ktorom bol za kňaza vysvätený Martin Luther.

Pápež Benedikt XVI. je na návśteve rodnej krajiny od štvrtku až do nedele. Okrem Berlína navštívi aj Erfurt a Freiburg. V Nemecku je pritom už po tretíkrát, ale až táto cesta má aj oficiálny charakter. Okrem miestnych biskupov ho pozval aj prezident Christian Wulff.

Imrich Gazda

Foto: radiovaticana.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo