VATIKÁNSKA SEDMA: Veľké septembrové zhrnutie

Nasledujúca Vatikánska sedma bude trochu netradične zhrnutím viacerých udalostí, ktoré sa udiali od polovice septembra do začiatku októbra. Na pápežovu cestu do Nemecka sme nezabudli, no jej najdôležitejší bod – prejav v Bundestagu – sme priblížili nedávno.

Benedikt XVI. zablahoželal najstaršej mníške na svete

16. septembra oslávila sestra Teresita, najstaršie žijúca mníška na svete, svoje 104. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej pápež zaslal svoje osobné blahoželanie. Pod gratulačným telegramom zaslaným v pontifikovom mene je podpísaný americký prelát, Mons. Peter B. Wells, assessor Sekcie pre všeobecné záležitosti vatikánskeho Štátneho sekretariátu.

„Svätý otec Benedikt XVI. ma požiadal, aby som vyjadril jeho hlbokú vďačnosť za knihy, ktoré ste mu darovali počas stretnutia, ktoré mal s vami na apoštolskej nunciatúre v Španielsku“, píše Mons. Wells a pokračuje: „Pápež, ktorý si uchováva tento nádherný moment vo svojom srdci vás povzbudzuje zotrvať v zakorenenosti v Kristovom Srdci, aby ste tak mohli aj naďalej byť žiariacou lampou viery, nádeje a lásky, a tak ukazovať svetu tú plnosť života, ktorá spočíva v radostnom nasledovaní Božej vôle“.

Úplný text telegramu zverejnil s povolením jubilujúcej mníšky na svojom blogu Ángel Moreno, kaplán španielskeho kláštora Buenafuente del Sistal, kde už vyše 84 rokov žije kontemplatívny život sestra Teresita. Otec Moreno k pápežskej gratulácii objasňuje: „Sestra Teresita sleduje denný rytmus modlitieb od 5.30 do 22.00 a pokračuje vo vzdávaní vďaky Bohu za milosť stretnutia s pápežom, ktoré – ako hovorí –, ju motivuje ešte viac sa modliť za neho a byť svätou“.

Jubilantka sa s Benediktom XVI., ako aj s apoštolským nunciom v Španielskom kráľovstve osobne stretla počas nedávnych Svetových dní mládeže v Madride. Podľa informácií portálu Vatican Insider trvalo stretnutie niekoľko minút, pričom počas neho vládla priateľská a živá atmosféra.

Sestra Teresita sa narodila 16. 9. 1907 v Španielsku. Do kláštora ležiaceho 60 míľ severne od Madridu vstúpila 16. apríla 1927, teda presne v deň, keď sa narodil súčasný pápež. Odvtedy ho opustila iba dvakrát. Prvý raz počas španielskej občianskej vojny (1936-39), aj to len na niekoľko hodín v priebehu nočných bojov. Druhou príležitosťou opustiť klauzúru bolo už spomínané stretnutie s Benediktom XVI. Sestra Mária, predstavená kláštora, pred touto výnimočnou audienciou tlmočila Teresitine slová: „Povedala, že si myslí, že cestu (za pápežom, pozn. red.) absolvuje so zavretými očami, aby ju nič nerušilo“.

Sestra Teresita je v okolí kláštora oprávnene považovaná za menšiu celebritu. V knihe opisujúcej jej život a nesúcej názov Čo dievča ako ty robí na mieste, ako je toto?“ sú citované jej slová: „Kto dokáže stráviť 84 rokov v kláštore bez toho, aby bol šťastný? Samozrejme, ja som šťastná.“. V knihe ďalej dodáva, že k vstupu do kláštora ju povzbudzoval jej otec, ktorý tvrdil, že je to jediná možnosť, ako uniknúť pred chudobou. Tvrdí, že keď doň vstupovala, mala iba matnú predstavu o tom, aký to bude život a že počas mnohých rokov nájde šťastie.

Zomrel „doyen” vatikanistov, Giancarlo Zizola

Dlhoročný taliansky vatikanista zomrel v polovici septembra náhle vo veku 75 rokov na srdcový infarkt. Narodil sa 13. apríla 1936 v talianskom Valdobbiadene. Do Ríma prišiel na osobné pozvanie pápeža Jána XXIII., ktorý ho požiadal, aby publicisticky pokrýval udalosti II. vatikánskeho koncilu (jeho spomienky na toto obdobie možno nájsť TU).

Postupne sa z neho stal známy novinár, ktorý dobre poznal nielen vatikánske reálie, ale nebola mu cudzia ani teológia, znalosť Svätého Písma či cirkevné dejiny. Pred začiatkom konkláve v r. 1978 publikoval knihu, v ktorej ako možného kandidáta na pápežstvo predkladal vtedy ešte málo známeho krakovského arcibiskupa Karola Wojtyłu. Okrem nej je autorom celého radu knižných titulov, v ktorých približuje, resp. analyzuje dianie v katolíckej cirkvi, prípadne osobnosti niektorých pápežov. Spolupracoval s takými významnými talianskymi periodikami, ako sú Avvenire, Il Giorno, Panorama, Il Sole 24 Ore či La Repubblica. V roku 1973 získal taliansku novinársku cenu Premiolino.

S úctou si na neho spomínajú jeho nasledovníci a osobní priatelia, súčasní vatikanisti John Allen Jr. či Andrea Tornielli. „S jeho smrťou sme utrpeli stratu jedného z najlepších vatikánskych korešpondentov; veriaceho, od ktorého sa bolo vždy čo učiť, muža, s ktorým bolo vždy príjemné komunikovať“, napísal A. Tornielli.

Giancarlo Zizola zomrel nečakane 14. septembra v Mníchove, kde sa zdržiaval pri príležitosti medzináboženského stretnutia organizovaného Komunitou sv. Egídia. Srdcový kolaps ho zastihol v hoteli. Zomrel ešte pred prevozom do nemocnice.

Akcenty liturgickej obnovy à la Benedikt XVI.

V prvý októbrový deň bolo v denníku L´Osservatore Romano publikované nové motu proprio Benedikta XVI. s názvom Quaerit semper (latinská verzia TU, ktoré pápež podpísal ešte v závere augusta. Prostredníctvom neho sa upravuje apoštolská konštitúcia o rímskej kúrii Pastor bonus, ktorú promulgoval bl. Ján Pavol II. v r. 1988. Úplne boli zrušené články 67 a 68 spomínanej konštitúcie, čl. 126 bol modifikovaný. Kompetencie týkajúce sa dišpenzu v manželstve potvrdenom a nedokonanom (teda takom, ktoré bolo riadne sviatostne uzavreté, avšak nebol v ňom vykonaný intímny akt), ako aj vyhlásenie nulity posvätnej vysviacky boli odňaté z jurisdikcie Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a presunuté na Tribunál Rímskej roty.

Vo svojom liste pápež objasňuje aj dôvody, ktoré ho viedli k tomuto kroku. Okrem iného uvádza: „V súčasných okolnostiach sa zdalo vhodné, aby sa Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí venovala predovšetkým vytváraniu nových impulzov podporujúcich posvätnú liturgiu Cirkvi v súlade s obnovou presadzovanou Druhým vatikánskym koncilom skrze konštitúciu Sacrosanctum Concilium“. Vatikanista Andrea Tornielli vysvetľuje tento čin ako ďalší krok v rámci liturgickej obnovy, resp. nového liturgického hnutia, ktoré sa vzmáha počas pontifikátu Benedikta XVI. z jeho vlastnej iniciatívy.

Na apoštolský list už pohotovo reagoval aj prefekt kongregácie, ktorej sa zmeny dotýkajú, španielsky kardinál Antonio Cañizares Llovera: „Verím, že je absolútne nevyhnutné a naliehavo potrebné, v súlade so želaniami pápeža, dať život novému, jasnému a činnému liturgickému hnutiu naprieč celou cirkvou. (...) Kristus je prítomný v cirkvi skrze sviatosti. Boh je subjektom liturgie, nie my. Liturgia nie je ľudským konaním, ale konaním vykonávaným Bohom“. „Odľahčené“ vatikánske dikastérium už teraz môže venovať svoje plné úsilie reštaurácii liturgie v duchu pontifikovych prianí tak, ako ich sám prezentuje. Či už explicitne vo svojich dokumentoch (propagácia liturgického ticha v apoštolskej exhortácii Sacramentum caritatis) alebo vonkajšími gestami počas liturgických slávení (napr. prijímanie Eucharistie z rúk pápeža po kľačiačky).

Nový „správca“ Mestského štátu Vatikán

Začiatok jesene nepriniesol len nový dokument, ale aj významnú personálnu zmenu. V deň svojich 69. narodenín, 1. októbra, prevzal úrad predsedu governatorátu Mestského štátu Vatikán a Pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán doterajší apoštolský nuncius v Talianskej republike a v San Maríne Mons. Giuseppe Bertello. Nahradil tak kardinála Giovanniho Lajola, ktorý úrad opustil z dôvodu dovŕšenia kánonického veku. Do tejto funkcie menoval dlhoročného vatikánskeho diplomata (v diplomatických službách Svätej stolice pôsobí od r. 1971) Benedikt XVI. ešte začiatkom septembra (viac TU). Mons. Bertello sa tak spolu s viacerými ostatnými horúcimi kandidátmi môže tešiť na najbližšie konzistórium, kedy sa takmer určite z titulu svojej funkcie i vďaka doterajším profesionálnym zásluhám stane kardinálom.

Marián Sekerák
Foto: Pavol Rábara (tit.), cadenaser.com, tribodejacob.blogspot.com, flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo