Pápež pred návratom z Egypta: Jediným prípustným extrémizmom je láska

Pápež pred návratom z Egypta: Jediným prípustným extrémizmom je láska

Pápež František prichádza slúžiť svätú omšu pre egyptskú katolícku komunitu v Káhire. Foto - TASR/AP

Návšteva pápeža Františka v Egypte vyvrcholila svätou omšou na leteckej základni.

V sobotu podvečer sa skončila dvojdňová návšteva pápeža Františka v Egyptskej arabskej republike. Hlavným bodom programu bola svätá omša, ktorú za prítomnosti asi 15-tisíc ľudí slávil na štadióne vojenského letectva v Káhire. Organizátori očakávali účasť asi päťtisíc katolíkov, zvyšnú časť tvorili koptskí pravoslávni veriaci, moslimovia a oficiálne delegácie.

V homílii pápež vyzval, aby sa ľudia zbavili svojich obmedzených predstáv o Bohu, ktoré prispôsobujú svojim očakávaniam. „V očiach Boha je lepšie neveriť, než byť falošným veriacim, pokrytcom!“ vyhlásil Svätý Otec. „Bohu sa páči jedine viera vyznávaná životom, lebo jediným prípustným extrémizmom pre veriacich je extrémizmus lásky k blížnemu! Akýkoľvek iný extrémizmus nepochádza od Boha a Bohu sa nepáči!“

Po omši Svätý Otec absolvoval obed s egyptskými katolíckymi biskupmi a s členmi pápežskej delegácie v priestoroch apoštolskej nunciatúry. Nasledovalo modlitbové stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami. 

„Uprostred mnohých demotivujúcich faktorov a medzi množstvom prorokov skazy a odsúdenia, uprostred negatívnych a zúfalých hlasov, vy buďte pozitívnou silou, buďte svetlom a soľou tejto spoločnosti; buďte lokomotívou, ktorá ťahá vlak smerom vpred, priamo smerom k cieľu; buďte rozsievačmi nádeje, budovateľmi mostov a tými, čo pracujú na dialógu a zhode,“ vyzval ich pápež František, pričom poukázal na najčastejšie pokušenia, ktorým musia kňazi a zasvätené osoby čeliť. Po skončení tohto posledného bodu programu pápežovej návštevy nasledoval odletet do Ríma.

Na pôde medzinárodného letiska v Káhire pápež František pristál v piatok o 14. hodine. Odtiaľ sa presunul do prezidentského paláca v historickej štvrti Heliopolis, kde ho privítal prezident Abdal Fattáh Sísí.

Nasledovalo stretnutie s veľkým imámom univerzity Al-Azhar šejkom Ahmadom Al-Tayyibom, ktorý ocenil pápežove vyhlásenia brániace islam pred paušálnymi obvineniami z násilia a terorizmu. Svätý Otec potom vystúpil na Medzinárodnej konferencii o mieri, na ktorej sa na univerzite Al-Azhar zúčastnilo asi 200 náboženských lídrov. Veľký imám okrem pápeža pozval aj ekumenického patriarchu Konštantínopolu Bartolomeja I., koptského pravoslávneho patriarchu Tawadrosa II. či chaldejského katolíckeho patriachu Louisa Raphaëla I. Saka.


Veľký imám Ahmad Al-Tayyib víta pápeža Františka na pôde univerzity Al-Azhar. Foto – TASR/AP

V príhovore pápež zdôraznil, že skutočný dialóg medzi náboženstvami a kultúrami si vyžaduje vedomie vlastnej identity, otvorenosť k druhým a úprimné úmysly. „Nech vyjde slnko obnoveného bratstva v mene Boha a povstane z tejto zeme, pobozkanej slnkom, úsvit civilizácie pokoja a stretnutia. Nech sa za to prihovára sv. František z Assisi, ktorý pred ôsmimi storočiami prišiel do Egypta a stretol sa so sultánom Malikom al Kamilom,“ vyzval Svätý Otec, ktorý zdôraznil, že náboženstvo nie je problémom, ale súčasťou riešenia dnešných problémov.

Prečítajte si aj
František v Káhire: Náboženstvo nie je problémom, ale súčasťou riešenia Zdieľať

„Zatiaľ čo naliehavo potrebujeme Absolútno, je nevyhnutné vylúčiť akúkoľvek absolutizáciu, ktorá by ospravedlňovala formy násilia. Násilie je totiž negáciou každej pravej zbožnosti. Ako zodpovední náboženskí predstavitelia sme teda povolaní demaskovať násilie, ktoré si oblieka predstieranú posvätnosť a takto ťaží z absolutizácie egoizmov, a nie z opravdivého otvorenia sa pre Absolútno,“ apeloval Svätý Otec.

Portál Vatican Insider informoval, že na konferencii o mieri má byť prijatá aj dôležitá deklarácia odsudzujúca extrémistické náboženské prejavy, na ktorej príprave sa mali podieľať významné moslimské autority. Podľa koptského katolíckeho biskupa Anbu Kyrillosa Williama Samaana prezident Sísí už viackrát vyzýval univerzitu Al-Azhar, aby prijala takéto vyhlásenie, ale doteraz neúspešne.

Čo je univerzita Al-Azhar?

Názov univerzity spojenej s mešitou znamená „Nádherná“. Ide o najdôležitejšiu teologickú a vzdelávaciu inštitúciu sunitského islamu a najstaršiu islamskú univerzitu, ktorej korene siahajú do 10. storočia. Poslaním univerzity je bdieť nad pravovernosťou učenia sunitského islamu.

Od 60. rokov minulého storočia sa na univerzite vyučujú aj odbory, ktoré nie sú výlučne náboženské, napríklad pedagogika, jazyky, medicína, rôzne technické odbory, ekonómia či manažment. Od roku 1962 majú na univerzitu prístup aj ženy, ale v oddelenej časti. V súčasnosti má Al-Azhar asi 300-tisíc študentov z moslimských krajín z celého sveta.

Niektorí egyptskí politici a intelektuáli pred časom kritizovali Al-Azhar za to, že v jej učebnom procese sa majú objavovať teórie blízke islamským extrémistickým skupinám, voči čomu sa univerzita rázne vymedzila. Dôkazom nepravdivosti týchto tvrdení sú podľa nej milióny absolventov, ktorí „boli a sú obrancami mieru a bratstva“.


Nabitý program pápeža Františka pokračoval stretnutím so spoločenskými predstaviteľmi Egypta vo vládnom hoteli Al-Másah. „V tejto zemi sa Boh prejavil, keď ,zjavil svoje meno Mojžišovi´ na vrchu Sinaj a zveril svojmu ľudu a ľudstvu Božie prikázania. Na egyptskej pôde našla útočisko a pohostenie aj Svätá rodina: Ježiš, Mária a Jozef. Pohostenie, ktorého sa jej dostalo pred dvetisíc rokmi, ostáva v kolektívnej pamäti ľudstva a je prameňom bohatého požehnania, ktoré trvá,“ pripomenul pápež František význam Egypta pre kresťanské dejiny.

Hlava Katolíckej cirkvi zároveň poukázala na časté násilie späté so „slepou túžbou po moci, obchodovaním so zbraňami, vážnymi sociálnymi problémami a náboženským extrémizmom, ktorý využíva sväté Božie Meno na konanie neslýchaných masakrov a nespravodlivostí“.

Osobitnú pozornosť pápež venoval kresťanom žijúcim v Egypte, ktorí musia čeliť násilným útokom. „Máme povinnosť demontovať vražedné myšlienky a extrémistické ideológie, ukazujúc na nezlučiteľnosť medzi pravou vierou a násilím, medzi Bohom a skutkami smrti,“ vyzval pápež František a pripomenul heslo revolúcie z roku 1952 „viera je pre Boha, vlasť je pre všetkých”.


Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí počas stretnutia s pápežom Františkom. Foto – TASR/AP

Nasledovala návšteva koptského pápeža Alexandrie a patriarchu stolca sv. Marka Tawadrosa II., ktorý je hlavou Koptskej pravoslávnej cirkvi.

Pápež František počas stretnutia pripomenul rozvíjanie ekumenických vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a Koptskou pravoslávnou cirkvou počas uplynulých desaťročí, čoho základom bolo spoločné vyhlásenie podpísané v roku 1973. Dôkazom prehlbujúcej spolupráce je zriadenie Národnej rady kresťanských cirkví, ktorá spája kresťanské cirkvi pôsobiace v Egypte.

„Dozrievanie našej ekumenickej cesty je tajomným a výsostne aktuálnym spôsobom podporované aj skutočným a opravdivým ekumenizmom krvi,“ uviedol pápež František, ktorý s patriarchom Tawadrosom II. podpísal dvanásťbodovú deklaráciu, ktorou potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie ekumenických vzťahov. Jedným z dôležitých zámerov je zrušenie podmienečného krstu pri prestupe z jednej do druhej cirkvi.

Večer sa pápež František, patriarchovia Tawadros a Bartolomej, ako aj predstavitelia ďalších kresťanských cirkví vybrali do koptskej katedrály sv. Petra a Pavla, aby sa modlili za 25 kresťanov, ktorých na tomto mieste v decembri 2016 zabili islamisti. „Egypťania milujú náboženstvo, ale nechcú byť náboženstvom ovládaní,“ vyhlásil ešte pred začiatkom pápežskej návštevy patriarcha Tawadros II.

Pápež František prišiel do Egypta na pozvanie prezidenta Abdala Fattáha Sísího, veľkého imáma univerzity Al-Azhar Ahmada Muhammada Al-Tayyibiho, koptského pravoslávneho patriarchu Tawadrosa II. a egyptských katolíckych biskupov pod vedením koptského katolíckeho patriarchu Ibrahima Isaaca Sidraka. Svätá stolica termín návštevy potvrdila 18. marca.

„Pápež chce vyslať pozitívne signály. Je pokojný, ale nie naivný, pozná situáciu v Egypte, to, čo sa deje koptom v posledných rokoch, zvlášť čo sa udialo na Kvetnú nedeľu, ale chce dať aj pozitívne znamenie,“ povedal hovorca Svätej stolice Greg Burke. „Pápež stále hovorí, že je potrebné budovať mosty. Toto je budovanie mostov.“

Návšteva Egyptskej arabskej republiky je 18. zahraničnou apoštolskou cestou pápeža Františka. Počas týchto ciest hlava katolíckej cirkvi zavítala do 27 krajín. Jediným pápežom, ktorý doteraz zavítal do Egypta, bol Ján Pavol II. v jubilejnom roku 2000. Vo februári vystúpil na biblický vrch Sinaj, odslúžil svätú omšu na štadióne v Káhire a v rámci ekumenického stretnutia sa stretol s koptským pravoslávnym patriarchom Šenudom a ďalšími predstaviteľmi kresťanských cirkví.

Zaujímavosťou je, že v roku 1219 do Egypta prišiel svätý František z Assisi, ktorého meno nesie aj súčasný pápež, a stretol sa so sultánom Malikom al-Kamilom.  

Svätá stolica nadviazala diplomatické vzťahy s Egyptom v roku 1947 počas pontifikátu pápeža Pia XII. Svoje veľvyslanectvo (apoštolskú nunciatúru) však zriadila až v roku 1966.

Program pápeža Františka v Egypte

Piatok 28. 4. 2017

10.45 – odlet z Ríma

14.00 – prílet na medzinárodné letisko v Káhire, stretnutie s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím v historickom centre Heliopolis, stretnutie s veľkým imámom univerzity Al-Azhar Muhammadom Al-Tayyibim, vystúpenie na medzinárodnej konferencii o mieri

16.45 – stretnutie so spoločenskými predstaviteľmi, stretnutie s patriarchom Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II.

Sobota 29. 4. 2017

10.00 – svätá omša s katolíckou komunitou

12.15 – obed s egyptskými biskupmi

15.15 – stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami

17.00 – odlet z medzinárodného letiska v Káhire

20.30 – prílet do Ríma

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo