Svet kresťanstva revival

Po niekoľkotýždňovej odmlke je blog Svet kresťanstva späť. Verím, že aj vďaka podpore vás, čitateľov a priaznivcov, bude ponúkať nielen kvalitnejší a aktuálnejší obsah, ale že vykročí cestou k plnohodnotnému spravodajsko-publicistickému portálu.

Uplynulé týždne som strávil nielen vyrovnávaním sa s niektorými ťažkými skúsenosťami, vyhodnocovaním uplynulých vyše dvoch rokov existencie tohto blogu, uvažovaním nad tým, čo ďalej, ale aj živou korešpondenciou s mnohými z vás. Dospel som pri tom k niekoľkým záverom:

1. Svet kresťanstva počas uplynulých rokov priniesol mnoho tém, ktoré sekulárne a cirkevné médiá ignorovali alebo spracovali nepravdivo, povrchne či tendenčne;

2. okolo tohto blogu sa vytvorila komunita čitateľov a priaznivcov, ktorí si blog „adaptovali“ a úprimne mu fandili. Práve e-maily, telefonáty či osobné rozhovory s týmito ľuďmi boli pre mňa silnou oporou počas zložitých dní, ktoré som prežíval a zároveň signálom, že takýto typ média má zmysel;

3. niekoľkotýždňová „abstinencia“ od náboženského spravodajstva a publicistiky ma ubíjala, pretože som prišiel o tú časť svojho (pracovného) sveta, ktorú som najviac miloval, do ktorej som s chuťou vrážal mnoho energie, aj keď som z toho nemal nijaký materiálny benefit.

Tieto tri závery ma priviedli k rozhodnutiu znova oživiť Svet kresťanstva a zároveň sa pokúsiť urobiť krok ďalej. Aj keď do neznáma.

V česko-slovenskom mediálnom priestore stále chýba portál, ktorý by bol zameraný na náboženské témy, robili ho ľudia, ktorí prežívajú svoju vieru, verejne sa hlásia k svojej cirkvi, no pritom by nebol finančne naviazaný na žiadnu cirkev a náboženskú spoločnosť, takže pri výbere a spracovaní tém by mohol byť vnútorne slobodný. Som presvedčený, že práve takýto prístup dokáže pritiahnuť nielen veriacich, ale aj pochybujúcich či neveriacich. Veď otázky viery a náboženského života sa dotýkajú aj ich. Či už pozitívne alebo negatívne.

Tento blog som rozbiehal a vraciam sa k nemu s nádejou, že tieto úvahy je možné realizovať v praxi. Možno nie hneď, sám si uvedomujem a osobne pociťujem množstvo limitov, ale v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti áno. Tieto plány však presahujú možnosti dvoch-troch ľudí, ktorí tento blog aktívne tvorili. Preto sa chcem na vás, milí priatelia, obrátiť s prosbou o pomoc. Ak vy alebo vaši známi vnímate užitočnosť takéhoto diela, podporte ho. Akýmkoľvek spôsobom. Personálne, technicky, finančne či duchovne. Vaše otázky, rady, reakcie či ponuky konkrétnej formy pomoci sú očakávané na e-maili svetkrestanstva@gmail.com

Ak sa ukáže životaschopnosť týchto zámerov, môže tu vyrásť kvalitný a nezávislý náboženský portál. Dovtedy nech je vaším sprievodcom aspoň tento blog.

Imrich Gazda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo