Kardinál Burke: V liturgii očakávam „reformu reformy“

Americký kardinál Raymond L. Burke (63) má v rámci rímskej kúrie „pod palcom“ Najvyšší tribunál Apoštolskej signatúry, najdôležitejší z troch ústredných cirkevných súdnych dvorov. Vzhľadom na svoje členstvo v Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí má čo povedať aj do otázok týkajúcich sa liturgie. O nej hovorí aj v rozhovore pre portál EWTN News.

Kardinál Burke sa v interview vyjadril, že je vďačný bl. Jánovi Pavlovi II. a Benediktovi XVI. za to, že pre cirkev predstavujú „prameň spoľahlivého nasmerovania“ v oblasti kultu, založeného na vízii II. vatikánskeho koncilu, teda „na Boha, nie na človeka sústredenej liturgie“. Zdôrazňuje, že tento úmysel nebol uskutočňovaný, odkedy sa výzva koncilu k liturgickej reforme prekrývala s „kultúrnou revolúciou“.

Mnohé kongregácie stratili „základný cit pre to, že liturgia je sám Ježiš Kristus konajúci; Boh sám konajúci uprostred nás, aby nás posvätil“. Podľa Burkea širší prístup k predkoncilovej omši, v súčasnosti známej ako „výnimočná forma“ rímskeho rítu, by napomohol vyriešiť tento problém. „Slávenie omše vo výnimočnej forme je čoraz menej napádané a ľudia tak vidia veľkú krásu tohto rítu, tak ako bol slávený prakticky od dôb pápeža Gregora Veľkého. Mnohí katolíci dnes vidia, že ,bežná forma´ omše slávená v moderných jazykoch dokáže byť obohatená prvkami, ktoré majú dlhú tradíciu,“ hovorí kardinál. Taktiež očakáva, že starobylá západná a súčasná forma omše môžu byť v budúcnosti skombinované do jedného normatívneho rítu, čo je smerovanie, ktoré podľa Burkea podporuje aj pápež. „Zdá sa mi, že práve to, čo mal na mysli, je takéto vzájomné obohatenie sa, ktoré by mohlo prirodzene vytvoriť novú formu rímskeho rítu – ,reformu reformy´, ak to tak môžeme povedať – čo by som osobne privítal a na príchod čoho sa teším.“

O „reforme reformy“ hovoril pápež ešte za čias, keď bol kardinálom. V knihe rozhovorov Boh a svet povedal, že táto reforma „by mala byť predovšetkým výchovným procesom, ktorý sa postaví do cesty rozkúskovaniu liturgie svojvoľnými nápadmi“. Zároveň zdôraznil nevyhnutnosť prebudenia „zmyslu pre posvätnosť“ liturgie (s. 337).

Kardinál Burke v súčasnosti patrí spolu s Williamom J. Levadom (prefekt Kongregácie pre náuku viery) k najvyššie postaveným americkým prelátom v rímskej kúrii. Bývalý arcibiskup St. Louis je od roku 2008 prefektom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry (jedným z jeho členov je od roku 2010 aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, viac tu). Tribunál je najvyšším odvolacím súdom Katolíckej cirkvi, rieši kompetenčné spory medzi nižšími cirkevnými súdmi a sťažnosti týkajúce sa správnosti administratívnych rozhodnutí kuriálnych úradov. Dozerá tiež na správny výkon spravodlivosti v celej cirkvi.

Okrem toho je Burke členom viacerých vatikánskych úradov: Pápežskej rady pre legislatívne texty, Kongregácie pre klérus, Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre kauzy svätých, Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a od januára tohto roku aj rady kardinálov a biskupov Sekcie pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej stolice.

Marián Sekerák

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo