Žena, ktorá nám ukazuje Ježiša!

K najvýraznejším ikonám Márie patrí ikona Hodigitria (Mária, ukazovateľka cesty). Toto stvárnenie Márie s chlapcom Ježišom sa výrazne odchyľuje od bežného spôsobu stvárňovania Márie.

Mária nie je namaľovaná ako mladá matka, ktorá sa teší zo svojho dieťaťa, ale ako zrelá žena, ktorá nesie Ježiša na ruke a poukazuje na neho. Ani Ježiš nie je znázornený ako malé dieťa, ale ako mladý muž. V ľavej ruke drží zvitok Písma, zatiaľ čo pravou rukou požehnáva. Nevidíme tu pred sebou milé malé dieťa, ktoré podnecuje k zbožnému obdivu, ale Pána a „Boha všemohúceho“ (Zj 11,17).

Tomu zodpovedá stvárnenie Márie. Je znázornená ako žena, ktorá sa pozerá späť na svoju cestu s Ježišom: najskôr mu ukázala cestu do sveta, potom šla s ním kúsok jeho cesty, aby napokon spoznala, že on je tá Cesta. Mária musela žiť s tým, že Ježiš je síce jej syn, ale predsa nie tak, ako si to ona myslela. Vie, že ho síce porodila ako človeka, ale on ako Boh bol pred ňou. Aj Mária musela najskôr preniknúť do Ježišovho tajomstva, že je jej synom a zároveň Synom Božím, že je bratom ľudí a zároveň Pánom celého stvorenstva.

Ježiš drží v ľavej ruke Evanjelium. Je to slovo života pre všetkých. Tí, ktorí počúvajú Božie slovo a podľa neho konajú, sú mu najbližšími príbuznými (Lk 8,21; Lk 11,27). Mária prijala toto slovo osobitným spôsobom do svojho života. Právom k nej vzhliadame a obdivujeme jej vieru. Mária bola ochotná pustiť sa do Božích plánov a želaní. A tak v nej mohol prijať podobu ten, ktorý o sebe hovorí: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6) a: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere“ (Jn 10,10).

Prečítajte si aj ďalšie zamyslenia Hannsa Sautera nad ikonami Zdieľať

Na základe skúsenosti, ktorú mala s Ježišom, nám Mária teraz môže ukazovať cestu a vyzývať nás: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5). Vziať vážne Ježišovo slovo a urobiť, čo Ježiš hovorí, radila obsluhujúcim, ktorí na svadbe v Káne Galilejskej mali naplniť prázdne nádoby vodou. Napriek všetkým pochybnostiam sa z tejto vody stalo víno. Ježišovo slovo, aj keď viedlo k nedorozumeniam medzi poslucháčmi a dokonca bolo odmietnuté, sa osvedčilo ako „slovo života“.

Robiť, čo nám hovorí Ježiš, radí Mária teraz aj nám. Ježišove slová nie sú bezvýznamným táraním, ale slovami božskej autority a ukazovateľmi cesty plnej pravdy a života. Keď Božie Slovo zostúpilo na Máriu, nechápala ihneď, čo to znamená úplne presne. Napriek tomu sa tým zaoberala a postavila na tom svoj život. Máriina ochota počúvať Božie slovo a úplne sa do toho pustiť je pre nás pomocou, aby sme tiež išli touto cestou.

Obsluhujúci v Káne sa obrátili vo svojej núdzi najskôr na Máriu. Mária si vzala núdzu obsluhujúcich za svoju a prosila Ježiša o pomoc. Je pochopiteľné, keď sa ľudia so svojimi žiadosťami, starosťami a prosbami obracajú na Máriu. Ona povzbudzuje, aby sa s nimi obrátili na Ježiša. A ten má pre každého, ktorý k nemu s dôverou prichádza, smerodajné slovo. Ježiš je cesta, pravda a život (Jn 14,6).

Preložil o. Ján Krupa.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo