Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
27. december 2011

Benedikt XVI. rímskej kúrii: Kríza cirkvi v Európe spočíva v kríze viery

Pápež v tradičnom predvianočnom príhovore k členom rímskej kúrie bilancoval uplynulý rok. Do kontrastu postavil európsku únavu z viery a radostné nadšenie afrických a mladých veriacich. Liekom je podľa neho prežívanie novej evanjelizácie. Ekonomická a finančná kríza, apoštolské cesty, medzinábožen...

Pápež v tradičnom predvianočnom príhovore k členom rímskej kúrie bilancoval uplynulý rok. Do kontrastu postavil európsku únavu z viery a radostné nadšenie afrických a mladých veriacich. Liekom je podľa neho prežívanie novej evanjelizácie.

Ekonomická a finančná kríza, apoštolské cesty, medzináboženské stretnutie v Assisi. Aj týchto tém sa v očakávanom zhodnotení končiaceho roka dotkol Benedikt XVI. Centrálnu časť príhovoru však venoval európskej kríze viery a hľadaniu možných riešení. Vychádzal pritom najmä zo skúsenosti získaných počas augustových Svetových dní mládeže v Madride a novembrovej apoštolskej cesty do afrického Beninu.

„Na konci roka sa Európa nachádza vo finančnej a ekonomickej kríze, ktorá spočíva v etickej kríze ohrozujúcej starý kontinent,“ uviedol pápež. Solidarita, nasadenie pre druhých a zodpovednosť za chudobných a trpiacich patria stále medzi široko akceptované hodnoty, ale chýba motivačná sila uvádzať ich do praxe. „Poznanie a vôľa nejdú nutne ruka v ruke.“ Na otázky, ktoré z toho vyplývajú, musí cirkev odpovedať ohlasovaním evanjelia, novou evanjelizáciou.

„Ako dnes ohlasovať evanjelium? Akým spôsobom sa viera, živá a vitálna sila, môže dnes stať realitou?“ opýtal sa Benedikt XVI. a pokračoval ďalšími otázkami: „Čo je reforma cirkvi? Ako sa uskutočňuje? Aké sú jej cesty a ciele?“ Nielen veriaci so znepokojením sledujú stále vyšší vekový priemer a vždy nižší počet ľudí pravidelne chodiacich do kostola, pokles kňazských povolaní a nárast skepsy a neviery. „Čo teda musíme robiť?“ Po množstve otázok pápež predložil svoju odpoveď: „Jadrom krízy cirkvi v Európe je kríza viery. Pokiaľ na ňu nenájdeme odpoveď, pokiaľ viera neobnoví svoju životnosť, nestane sa hlbokým presvedčením a reálnou silou skrze stretnutie s Ježišom Kristom, všetky ostatné reformy zostanú neúčinné.“

Veľkým povzbudením pre pápeža bolo stretnutie s radostným nadšením pre vieru počas návštevy Beninu. „Nie je tam cítiť ani náznak únavy z viery, medzi nami tak rozšírenej, nič zo znudenosti z toho, že sme kresťania...“ Liekom proti spomínanej únave bola podľa pápeža veľkolepá skúsenosť Svetových dní mládeže (SDM) v Madride – „žitá nová evanjelizácia“. Tento nový, omladený spôsob kresťanskej existencie Benedikt XVI. zhrnul do piatich bodov.

Prvým je nová skúsenosť katolicity, univerzálnosti cirkvi. Aj keď mladí na SDM pochádzali zo všetkých kontinentov a nikdy predtým sa nevideli, boli si blízki, pretože sa ich dotkol ten istý Ježiš. „Skutočnosť, že všetky ľudské bytia sú bratmi a sestrami, je tu nielen ideou, ale stáva sa spoločnou reálnou skúsenosťou, ktorá vytvára radosť.“ Napriek všetkým námahám a nejasnostiam je podľa Benedikta XVI. pekné patriť do katolíckej cirkvi.

Druhým bodom je nezištná ochota ponúknuť časť svojho života blížnym, k čomu sa podujalo okolo 20 000 mladých dobrovoľníkov zabezpečujúcich priebeh SDM. Títo ľudia sa tak rozhodli nie preto, že museli, ani nie kvôli „nebeskej odmene“ či strachu z pekla, ale jednoducho preto, že konať dobro a byť pre druhých je pekné. Takéto rozhodnutie sa podľa Benedikta XVI. rodí v stretnutí s Ježišom Kristom, ktorý dal ľuďom seba samého. Mladí dobrovoľníci tak boli opakom Lótovej ženy, ktorá sa obzerala späť, pričom zahľadenosť do seba je mnohokrát charakteristická aj pre kresťanov.

Inzercia

Ďalšie dva body predstavujú adorácia a sviatosť zmierenia, ktoré sú podľa pápeža aktom viery. Boh nie je len nejakou hypotézou, ale živou Prítomnosťou, pred ktorou sa veriaci skláňa a žiada o odpustenie. Benedikt XVI. zdôraznil, že „desaťtisíce ľudí, prevažne mladých, ktorí odpovedali úplným tichom na prítomnosť Pána v Najsvätejšej sviatosti, adorujúc ho“ v Londýne, Záhrebe či Madride, sú preňho „nezabudnuteľným momentom“.

Poslednou charakteristikou kresťanskej existencie je podľa pápeža radosť, ktorá vychádza zo skutočnosti, že veriaci človek sa cíti byť Bohom chcený a milovaný. „Tam, kde prevládne pochybnosť o Bohu, nevyhnutne nasleduje pochybnosť o samotnej existencii ľudí,“ dodal Benedikt XVI.

Imrich Gazda

Foto: radiovaticana.cz

Súvisiaci článok: Benedikt XVI. rímskej kúrii: Tvár cirkvi je pokrytá prachom (2010)

Odporúčame

Prečo pápež vymenil iPad za Tablet-S od Sony?

Prečo pápež vymenil iPad za Tablet-S od Sony?

Kým v júni Benedikt XVI. spustil nový vatikánsky spravodajský portál prostredníctvom iPadu, pri nedávnom rozsvecovaní najväčšieho vianočného stromčeka na svete použil Tablet-S od Sony. Aké sú dôvody prechodu ku konkurencii? Začiatkom decembra pápež Benedikt XVI. rozsvietil obrovský vianočný stro...