Zomrel ukrajinský kardinál Ľubomyr Huzar

Po vážnej chorobe vo veku 84 rokov zomrel 31. mája 2017 vladyka Ľubomyr kardinál Huzar, ktorý bol desať rokov väčším arcibiskupom Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (2001 – 2011).

Ľubomyr Huzar sa narodil 26. februára 1933 vo Ľvove. V predposlednom roku druhej svetovej vojny utiekol s rodičmi pred Červenou armádou z Ukrajiny. V roku 1958 prijal vysviacku za kňaza Stamfordskej ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie v USA. V roku 1972 obhájil doktorát z dogmatickej teológie na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. V roku 1973 vstúpil do studitského monastiera v blízkosti Castel Gandolfa. V roku 1977 ho väčší arcibiskup Josyp Slipyj vysvätil v kaplnke tohto monastiera za biskupa. V roku 1978 bol vymenovaný za archimandritu studitov v Európe a Severnej Amerike.

Na Ukrajinu sa Ľubomyr Huzar vrátil až po páde Sovietskeho zväzu. V roku 1994  založil studitský monastier v blízkosti Ternopiľa. V roku 1995 ho synoda biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi zvolila za exarchu Kyjevsko-vyšhorodského arcibiskupského exarchátu. V roku 1996 bol biskupskou synodou vymenovaný za pomocného ľvovského gréckokatolíckého biskupa. Po smrti väčšieho arcibiskupa Myroslava Ivana Ľubačivského v roku 2000 sa stal apoštolským administrátorom Ľvovského väčšieho arcibiskupstva. V nasledujúcom roku bol zvolený za väčšieho arcibiskupa a Ján Pavol II. ho vymenoval za kardinála.   

V roku 2001 väčší arcibiskup Ľubomyr Huzar hostil na Ukrajine pápeža Jána Pavla II. počas jeho historicky prvej pastoračnej návštevy v niekdajšej sovietskej republike. Jeho Blaženosť sa stala prvým kancelárom Ukrajinskej gréckokatolíckej univerzity založenej v roku 2002 vo Ľvove. V roku 2004 väčší arcibiskup Huzar preniesol stolec hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi z Ľvova do Kyjeva a titul hlavy cirkvi bol zmenený na „väčší arcibiskup kyjevsko-haličský“.

Dodnes sa absolútna väčšina gréckokatolíckych farností nachádza v západnej časti Ukrajiny. Týmto krokom sa chcelo posilniť budovanie gréckokatolíckych cirkevných štruktúr na centrálnej, východnej a južnej Ukrajine.

Začiatkom februára 2011 pápež Benedikt XVI. oznámil, že prijal rezignáciu Jeho Blaženosti Ľubomyra kardinála Huzara, väčšieho arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, v súlade s kánonom 126 § 2 Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO). Kardinál Husar zostal aj naďalej aktívny v cirkevnom a sociálnom živote Ukrajiny.

Foto – TASR/AP

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo