Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
11. január 2012

Nunciovia na Slovensku (1)

Od vzniku SR sa u nás vystriedali štyria apoštolskí nunciovia, teda veľvyslanci Svätej stolice v danej krajine. Kto to boli, čím sa zapísali do dejín Slovenska a čo robia dnes vám priblíži Marián Sekerák. Apoštolský nuncius je stálym diplomatickým reprezentantom Svätej stolice v štáte alebo medzinár...

Od vzniku SR sa u nás vystriedali štyria apoštolskí nunciovia, teda veľvyslanci Svätej stolice v danej krajine. Kto to boli, čím sa zapísali do dejín Slovenska a čo robia dnes vám priblíži Marián Sekerák.

Apoštolský nuncius je stálym diplomatickým reprezentantom Svätej stolice v štáte alebo medzinárodnej organizácii. Podľa čl. 14 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 patrí spolu s ostatnými veľvyslancami do 1. diplomatickej triedy. V niektorých – obvykle „tradične“ katolíckych – krajinách zastáva funkciu „doyena“, teda akéhosi hovorcu či „prvého medzi rovnými“ spomedzi všetkých diplomatických zástupcov v danom štáte. Podľa Pravidiel diplomatického protokolu v Slovenskej republike „doyen diplomatického zboru v SR je pápežský nuncius a vždy stojí na prvom mieste medzi diplomatickými zástupcami“. Vonkajším prejavom tejto pocty je napr. aj výslovné oslovenie nuncia v prezidentských príhovoroch v prípade, keď sa spolu stretáva celý diplomatický zbor (pozri napr. tu). Dodnes sa na Slovensku vystriedali štyria apoštolskí nunciovia (podrobnejšie o diplomatických stykoch so Svätou stolicou pred rokom 1989 tu).

Giovanni kardinál Coppa (1990 - 1994)

Prvým nunciom v samostatnej SR bol arcibiskup, teraz už kardinál Giovanni Coppa. Narodil sa 9. novembra 1925 v Albe, v severotalianskej provincii Cuneo. Doktorát získal na Katedre filozofie a latinskej literatúry Univerzity Najsvätejšieho Srdca v Miláne. Súčasne študoval nemčinu na rímskom Goetheho inštitúte. Kňazom sa stal 2. januára 1949. Po vysviacke začal pôsobiť ako diecézny delegát v hnutí Katolícka akcia. Už v roku 1952 vstupuje do služieb Svätej stolice, kde pracuje najskôr v Kancelárii apoštolských listov, ktorú zrušil Pavol VI. v roku 1973 svojím motu proprio Quo aptius, pričom výkon jej funkcií preniesol na vatikánsky Štátny sekretariát. Práve tam začal Giovanni Coppa pôsobiť od roku 1958. Najskôr ako „aiutante di studio“ Sekretariátu latinských listov, neskôr, v roku 1965 bol menovaný za čestného kanonika Baziliky sv. Petra. Od roku 1958 až do jej zrušenia bol zároveň asistentom kaplána vatikánskej Palatínskej stráže. Počas II. vatikánskeho koncilu pôsobil ako odborník na latinčinu. V roku 1968 bol menovaný za vedúceho vyššie spomínaného oddelenia a prvého minutanta (Primo Minutante). O desať rokov neskôr sa stal assesorom Štátneho sekretariátu. Neskôr prevzal úrad delegáta pápežských diplomatických zastupiteľstiev (Delegato delle Rappresentanze Pontificie) a následne pracoval na nunciatúrach na piatich kontinentoch.

1. decembra 1979 bol menovaný za titulárneho arcibiskupa alžírskej Serty, pričom za biskupa bol vysvätený 6. januára 1980 pápežom Jánom Pavlom II. Spolusvätiteľmi boli kardinál Eduardo Martínez Somalo a biskup Ferdinando Maggioni. Pontifik vo svojej vtedajšej homílii označil G. Coppu za „zaslúžilého syna“ Svätej stolice. Jeho biskupské motto znie "Sobria ebrietas spiritus" ("Triezve opojenie duchom").

Svoje diplomatické pôsobenie vo vtedajšej ČSFR začal 30. 6. 1990 po dlhom období diplomatického „vákua“ medzi dovtedajšou socialistickou krajinou a Apoštolskou stolicou. Po rozpade federácie sa arcibiskup Coppa stal nunciom pre Českú a Slovenskú republiku so sídlom v Prahe, od 1. 3. 1994 výhradne pre ČR. Nunciom v Čechách bol do 19. mája 2001.

30. mája 2001 bol vymenovaný za kanonika svätopeterskej baziliky a 29. októbra 2001 za konzultora Štátneho sekretariátu. Od apríla 2002 do decembra 2005 bol členom Kongregácie pre kauzy svätých.

Coppa bol ako zaslúžilý diplomat – ako býva v takýchto prípadoch zvykom – kreovaný za kardinála Benediktom XVI. 24. novembra 2007. Zaradený je do stupňa kardinál – diakon; jeho titulárnym kostolom je sv. Linus. Kardinál Coppa je historicky jeho prvým titulárom. Vzhľadom na vek patrí medzi kardinálov – nevoličov. Je expertom na patrológiu, obzvlášť dielo sv. Ambróza. Napísal desiatky odborných publikácií, vedeckých statí, komentárov a prekladov diel cirkevných otcov. V češtine v roku 1998 vyšiel súbor jeho kázní, rozhovorov a prednášok Buďte věrní.

Marián Sekerák

Foto: wikipedia.org

Inzercia

Odporúčame

Pomocný biskup Los Angeles abdikoval. Je otcom dvoch detí

Pomocný biskup Los Angeles abdikoval. Je otcom dvoch detí

Pápež Benedikt XVI. prijal rezignáciu pomocného biskupa arcidiecézy Los Angeles Gabina Zavala. Začiatkom decembra priznal dvojnásobné otcovstvo. Nejde o prvý prípad v USA, ani vo svete. Losangelský arcibiskup Jose H. Gomez informoval veriacich o situácii listom zo 4. januára. V tento deň pot...

ANALÝZA: Ratzingerovi kardináli prevážili Wojtyłových

ANALÝZA: Ratzingerovi kardináli prevážili Wojtyłových

Benedikt XVI. vybral ďalších 22 mužov, ktorým udelí kardinálsky purpur. Čo našepkávajú ich mená a ako sa to odrazí v prípadnej voľbe nového pápeža? Menovaniu nových kardinálov je potrebné vždy venovať zvýšenú pozornosť. Nielenže tvoria exkluzívny poradný zbor pápeža a pomáhajú mu pri správe...