Superrýchla vatikánska spravodlivosť: súdne procesy trvajú len 16 dní

Pred niekoľkými dňami otvorila nový rok aj vatikánska spravodlivosť. V tom uplynulom musel Tribunál Mestského štátu Vatikán riešiť 866 prípadov. Pochváliť sa však môže svojou rýchlosťou: trestné súdne konanie priemerne trvá 18,8 dní, občianske dokonca len 13 dní.

Aj keď sa Vatikán kvôli svojej miniatúrnej rozlohe, 492 obyvateľom a charakteru posvätného miesta javí ako miesto, kam ruka zločinu nedosiahne, nie je to tak. V roku 2011 musel miestny súdny tribunál riešiť 640 občianskych a 226 trestných súdnych procesov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že každý obyvateľ Vatikánu, medzi ktorými prevažujú príslušníci kléru, spáchal takmer dva zločiny ročne. Skutočnosť je iná. „Musíme vziať do úvahy, že Vatikán je miestom, ktoré nezahŕňa len miestnych obyvateľov, ale všetkých, ktorí ho navštívia. Tých, ktorí každý rok prichádzajú ako pútnici alebo turisti do baziliky alebo vatikánskych múzeí, je okolo 18 miliónov,“ vysvetlil v roku 2008 v rozhovore pre L´Osservatore Romano promótor spravodlivosti Nicola Picardi, ktorý funkciu vatikánskeho prokurátora zastáva dodnes.

Rozpočítanie 866 zločinov na 18 miliónov ľudí privádza k číslu blížiacom sa nule. Väčšina trestných činov sa týka krádeží, ale objavujú sa aj kuriózne prípady ako sú falošní kňazi. Nechýbajú však ani veľké prípady. Ešte v roku 1999 zavraždil člen Švajčiarskej gardy Cedric Tournay svojho veliteľa, jeho manželku a napokon aj seba. V roku 2007 zasa spáchal samovraždu mladý vatikánsky policajt Alessandro Benedetti.

Tribunál Mestského štátu Vatikán „je dostatočne rozvážny a výkonný orgán“, pochvaľoval si nedávno pre portál Vatican Insider prokurátor Picardi. Vysoká efektivita je dosahovaná najmä vďaka inštitútu samosudcu, ktorý rieši malé kauzy. Vyšším stupňom je senát tvorený troma osobami, nasleduje odvolací a kasačný súd. Kým pozície na prvých dvoch stupňoch zastávajú laici, členmi odvolacieho súdu môžu byť len príslušníci kléru a členmi kasačného súdu len kardináli. Čo sa týka vatikánskych obhajcov, nie každý taliansky advokát môže zastávať túto pozíciu. „Problém je technického charakteru: bežný taliansky advokát nepozná vatikánske právo a súdny systém. Advokáti, ktorí majú povolenie pôsobiť vo Vatikáne, sú absolventmi nielen civilného, ale aj kánonického práva na niektorej pápežskej univerzite a sú zapísaní v zozname právnikov Rímskej roty,“ uviedol predseda vatikánskeho tribunálu Giuseppe Dalla Torre v staršom rozhovore pre katolícky denník Avvenire.

Isté obavy prokurátor Picardi vyjadril smerom k budúcnosti. V posledných rokoch sa pôsobnosť tribunálu rozšírila aj na pracovné, finančné či mimovatikánske kauzy. Na konci roka 2010 Benedikta XVI. schválil štyri zákony o prevencii a zamedzení ilegálnych aktivít vo finančnej a monetárnej sfére. Týkajú sa napr. prania špinavých peňazí, falšovania bankoviek či iných finančných podvodov. Ďalšou novinkou je rozšírenie pôsobnosti tribunálu aj za hranice Vatikánu, takže v niektorých prípadoch musí riešiť kauzy mimovatikánskych subjektov, na ktoré sa vzťahuje cirkevné právo. „Kvôli týmto novým úlohám je potrebné postarať sa o primerané rozšírenie tribunálu,“ dodal prokurátor Picardi.

Imrich Gazda

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo