Slovenskí kresťania sa modlia za jednotu

V pravoslávnom kostole v Trebišove sa v nedeľu budú sláviť celoslovenské ekumenické bohoslužby v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Podľa predsedu Rady KBS pre ekumenizmus Andreja Imricha má ekumenický dialóg na Slovensku rezervy.

Od stredy na celom svete prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Každý rok sa realizuje od 18. do 25. januára za podpory Svetovej rady cirkví združujúcej 349 kresťanských cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov zastupujúcej Katolícku cirkev, ktorá však nie je členkou rady. Témou tohtoročných modlitieb sú slová apoštola Pavla Korinťanom „Všetci budeme premenení... víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista“.

„Plná a viditeľná jednota kresťanov, ku ktorej sa hlásime, si vyžaduje, aby sme sa nechali premeniť a prispôsobili sa čo najdokonalejším spôsobom obrazu Krista,“ povedal v stredu počas generálnej audiencie pápež Benedikt XVI. a spýtal sa: „Ako môžeme vydávať presvedčivé svedectvo, ak sme rozdelení?“ Zároveň zdôraznil, že modlitba za jednotu nepatrí len do tohto týždňa, ale musí sa stať integrálnou súčasťou našich prosieb.

Podklady pre ekumenický týždeň každý rok pripravuje iná ekumenická skupina. „Tento rok boli texty navrhnuté zmiešanou skupinou Katolíckej cirkvi a Poľského ekumenického koncilu, do ktorého patria viaceré cirkvi a cirkevné spoločenstvá žijúce v Poľsku. Materiály boli potom upravené členmi Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov a Komisiou ,Viera a poriadok´ Svetovej rady cirkví,“ vysvetlil Benedikt XVI.

Podľa spišského pomocného biskupa a predsedu Rady KBS pre ekumenizmus Andreja Imricha sú na Slovensku rezervy v ekumenickom dialógu. „Možno je u mnohých obava, že ekumenizmom si narušíme vlastnú identitu, čo sa môže u každého zúčastneného aj ľahko stať. Vidíme však aj pozitívne snahy, čo nám v tejto oblasti dáva nádej,“ povedal v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS. „Je dôležité, aby sa tento dialóg viedol medzi teológmi, ktorí sú verní učeniu svojho náboženstva a aby sa prakticky uskutočňoval medzi veriacimi, žijúcimi vedľa seba. Teológovia bez náboženskej identity a ľahostajní veriaci môžu naoko veľmi ľahko budovať medzi náboženskú jednotu, ale k úprimnej jednote to nevedie.“

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa zrodil v roku 1908 z iniciatívy pátra Paula Wattsona, zakladateľa anglikánskeho náboženského spoločenstva, ktorý neskôr vstúpil do Katolíckej cirkvi. Jeho nápad podporil vtedajší pápež sv. Pius X. Na celú cirkev rozšíril túto myšlienku pápež Benedikt XV. listom Romanorum Pontificium z 25. februára 1916. Na južnej pologuli sa za jednotu kresťanov modlia v inom termíne, približne v turíčnom období.

Prehľad ekumenických na Slovensku nájdete tu.

Imrich Gazda

Foto: wikipedia.org

Je Slovensko ekumenická krajina? Vyjadrite svoj názor v novej ankete.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo