Nunciovia na Slovensku (2)

Prinášame vám pokračovanie minisérie venovanej doterajším veľvyslancom Svätej stolice na Slovensku. Marián Sekerák dnes predstavuje arcibiskupov Luigiho Dossenu a Henryka Józefa Nowackého (na obr.).

Mons. Luigi Dossena (1994 – 2001)

De facto druhým, no de iure prvým pápežským veľvyslancom v Slovenskej republike od jej vzniku sa 15.7.1994 stal arcibiskup Luigi Dossena. Narodil sa 28.5.1925 v Campagnola Cremasca v severnom Taliansku. Za kňaza bol vysvätený 25.3.1951. Počas rokov 1953 – 1955 študoval na Pápežskej cirkevnej akadémii, ktorá pripravuje budúcich vatikánskych diplomatov. Za biskupa bol vysvätený v roku 1973 – hlavným svätiteľom bol vtedajší vatikánsky štátny sekretár, kardinál Jean-Marie Villot. Vzhľadom na svoje diplomatické poslanie sa stal titulárnym arcibiskupom z Carpi. Pred svojím pôsobením na Slovensku bol apoštolským pronunciom v jedenástich krajinách po celom svete, v roku 1985 sa stal nunciom v Peru, kde pôsobil až do príchodu na Slovensko.

Počas svojho pôsobenia na Slovensku vybudoval v Bratislave nové sídlo nunciatúry a pripravil Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Podpísaná a ratifikovavaná bola v roku 2000. Pripravil aj prvú návštevu pápeža v samostatnej Slovenskej republike v roku 1995. Zaslúžil sa tiež o zriadenie Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 1998 mu bol udelený Rad bieleho dvojkríža II. triedy. Nunciom na Slovensku bol do 8.2.2001, kedy odišiel do dôchodku. Arcibiskup Dossena zomrel 9.9.2007 vo veku 82 rokov.

Henryk Józef Nowacki (2001 – 2007)

Svoje poverovacie listiny odovzdal 10. mája 2001. Narodil sa 11.8.1946 poľským rodičom v bavorskom Gunzenhausene. Kňazom Tarnovskej diecézy (Poľsko) sa stal 30.5.1970, kde pracoval predovšetkým s mládežou. Neskôr študoval na Katolíckej univerzite v Lubline, na Pápežskej univerzite sv. Tomáša v Ríme, na Pápežskom orientálnom inštitúte a na Pápežskej cirkevnej akadémii. Vo vatikánskych diplomatických službách je od roku 1983. Za biskupa ho vysvätil Ján Pavol II. 19.3.2001, teda nie ako býva zvykom 6. januára. Vtom roku sa totiž na sviatok Zjavenia Pána uzatváral Jubilejný rok 2000.

Ako diplomat sa stal Nowacki blernským titulárnym arcibiskupom. Vo svojej homílii počas slávnostnej vysviacky mu Ján Pavol II. oznámil, že ho posiela „ako horlivého posla evanjelia do krajiny so starobylou kresťanskou tradíciou“, čiže na Slovensko. Jeho misia u nás sa skončila v novembri 2007, kedy ho Benedikt XVI. menoval za svojho vyslanca v Nikarague. V tom istom roku, 12. decembra, mu prezident SR za zásluhy udelil Rad bieleho dvojkríža II. triedy. Arcibiskup Nowacki ovláda okrem poľštiny aj nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a portugalský jazyk.

S menom H.J.Nowackeho sa spája aj kauza jeho údajnej spolupráce s poľskou tajnou bezpečnosťou počas totalitného obdobia. Na túto skutočnosť upozornil katolícky kňaz Tadeusz Isakowicz-Zaleski vo svojej knihe Księża wobec bezpieki (Kňazi na bezpečnosti). Podľa informácií, ktoré v nej uvádza, mal tajný spolupracovník s pseudonymom „Henry“ podpísať záväzok k spolupráci v roku 1977. S eštebákmi sa mal stretnúť najmenej trikrát, pričom mal donášať na svojich spolubratov – kňazov z diecézy Tarnów. Od roku 1988 osoba, ktorá medzitým zmenila pseudonym na „Jared“, nefigurovala v zoznamoch spolupracovníkov tajnej služby.

V marci 2007 priniesol poľský týždenník Wprost informáciu, že spolupracovníkom „Henrym“ mal byť skutočne Nowacki. Túto správu pre agentúru KAI poprel vtedajší lublinský arcibiskup Józef Mirosław Życiński, ktorý zomrel v Ríme vo februári minulého roku. Opätovne to však potvrdil autor spomínanej knihy Isakowicz-Zaleski. Za klamstvo a očierňovanie označil tieto informácie kardinál Stanisław Dziwisz. „Takéto informácie sú urážkou všetkých Poliakov,“ povedal krakovský arcibiskup.

Marián Sekerák

Foto: kbs.sk

Súvisiace články: Nunciovia na Slovensku (1)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo