Trnavskí dekani sa postavili za arcibiskupa Bezáka

Dekani Trnavskej arcidiecézy adresovali koncom januára apoštolskému nunciovi Mariovi Giordanimu list, v ktorom vyjadrili podporu arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. Reagujú tak na prebiehajúcu apoštolskú vizitáciu arcidiecézy.

V úvode listu dekani privítali konanie apoštolskej vizitácie, ktorú z poverenia vatikánskej Kongregácie pre klérus pred dvoma týždňami začal realizovať litoměrický biskup Jan Baxant. „S ohlásením návštevy s obavou sledujeme aj náznaky na rozdelenie a zneistenie kňazov i veriacich našej arcidiecézy. Preto chceme touto formou zreteľne vyjadriť podporu nášmu arcipastierovi Mons. Róbertovi Bezákovi. Má jednoznačnú podporu všetkých dekanov diecézy a podľa nášho vedomia aj väčšiny kléru a tiež (čo iste nie je zanedbateľné) aj silnú podporu ľudu všetkých vrstiev,“ uviedli 11 dekani Trnavskej arcidiecézy. Desiatich z nich menoval do funkcie krátko po svojom nástupe súčasný arcibiskup. Svoj podpis pripojil aj Viliam Arbet, farár v Naháči a člen zboru konzultorov.

Signatári ďalej konštatujú, že arcibiskup Bezák vniesol do diecézy víziu, väčšiu transparentnosť, korektnosť, rozmer spolupráce, komunikácie, otvorenosti a subsidiarity. „Pri jeho slovách vnímame, že slovo biskupa vychádza z vnútornej hĺbky, pokory a úprimného premýšľania i intelektuálnej šírky,“ píšu dekani, ktorí v závere listu dodávajú, že „na ozdravenie našej diecézy musel pán arcibiskup Bezák urobiť aj nepopulárne rozhodnutia a kroky. Iste, je potrebné dotiahnuť, vylepšiť a nechať dozrieť niektoré začaté procesy. To sa však, podľa nášho presvedčenia, nemôže stať dôvodom pre rozdelenie a cestu späť“. Okrem apoštolského nuncia bol list doručený aj vizitátorovi Baxantovi a predsedovi KBS Stanislavovi Zvolenskému.

Krátko po začatí vizitácie hovorkyňa arcidiecézy Lucia Drábiková pre Svet kresťanstva uviedla, že „arcibiskup Róbert Bezák v septembri 2009 pozval na vizitáciu Svätú stolicu. Tá sa v tom období neuskutočnila. Prichádza na ďalšie podnety z Trnavskej arcidiecézy“. Podľa medializovaných informácií sa vizitácia netýka pôsobenia emeritného arcibiskupa Jána Sokola, ale súčasného arcibiskupa.

Imrich Gazda

Foto: facebook.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo