Apoštolská vizitácia Trnavskej arcidiecézy skončila

Po vyše týždni sa skončila kontrola Trnavskej arcidiecézy zo strany Svätej stolice. Hovorkyňa arcidiecézy zdôraznila, že medializovaná informácia, podľa ktorej sa kontrola týkala sporných kňazských vysviacok, nebola uvedená medzi dôvodmi v dekréte o apoštolskej vizitácii.

Minulý utorok sa skončila apoštolská vizitácia, ktorú do Trnavy poslala vatikánska Kongregácia pre klérus. Realizáciou kontroly poverila litoměrického biskupa Jana Baxanta (na obr. dole), ktorý svoju misiu začal 23. januára. „Keďže Kódex kánonického práva nepíše o apoštolskej vizitácii biskupstva nič, možno predpokladať, že vizitátor poverený Svätou stolicou dostal s poverením aj bližšie inštrukcie,“ uviedol pre Svet kresťanstva súdny vikár Spišskej diecézy Ján Duda.

Hovorkyňa Drábiková nášmu portálu potvrdila, že „vizitácia sa zamerala na problematiku obsadzovania úradov, stav kléru a správu majetkov Trnavskej arcidiecézy vzhľadom k významným zmenám, ktoré po svojom
nástupe Mons. Róbert Bezák, CSsR v arcidiecéze uskutočnil“. Zároveň uviedla, že informácia agentúry SITA, podľa ktorej „obsahom vizitácie má byť aj to, že trnavský arcibiskup Róbert Bezák údajne svätí na kňazov kandidátov kňazstva, ktorí nezískali odporúčanie biskupa vo svojej diecéze alebo predstaveného v reholi“, nebola uvedená v dekréte o vizitácii.

Za arcibiskupa Bezáka sa postavili trnavskí dekani. „List, v ktorom sme vyjadrili podporu pánovi arcibiskupovi zo strany dekanov, bol osobne odovzdaný pánovi arcibiskupovi Janovi Baxantovi, apoštolskému vizitátorovi a bol poslaný apoštolskému nunciovi Mariovi Giordanovi a arcibiskupovi – metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému,“ uviedol pre Svet kresťanstva trnavský dekan Marcel Kubinec. „Na ozdravenie našej diecézy musel pán arcibiskup Bezák urobiť aj nepopulárne rozhodnutia a kroky. Iste, je potrebné dotiahnuť, vylepšiť a nechať dozrieť niektoré začaté procesy. To sa však, podľa nášho presvedčenia, nemôže stať dôvodom pre rozdelenie a cestu späť,“ uviedli dekani v závere listu, o obsahu ktorého sme vás už informovali.

Vizitátor Baxant bude o svojich zisteniach informovať Kongregáciu pre klérus, ktorá ho vyslala. „S výsledkami vizitácie arcibiskupa neoboznámi poverený vizitátor, ale samotná Svätá stolica prostredníctvom svojich zainteresovaných kongregácii alebo iných úradov, ktoré výsledky vizitácie vyhodnocujú. Tlmočiť ich môže prostredníctvom nuncia alebo osobne vo Vatikáne, kam si môže arcibiskupa pozvať“ vysvetlil súdny vikár Duda. Kedy sa tak stane nám však hovorkyňa Drábiková nevedela povedať.

Imrich Gazda

Foto: facebook.com, cirkev.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo