Pápež udelil insígnie novým kardinálom a arcibiskupom

Pápež udelil insígnie novým kardinálom a arcibiskupom

Jeden z kardinálov počas slávnosti kreovania nových členov kardinálskeho zboru. Foto – TASR/AP

Svätý Otec v stredu kreoval piatich nových kardinálov a vo štvrtok požehnal páliá 36 novým arcibiskupom.

Slávnosť apoštolov Petra a Pavla je vo Vatikáne tradične spätá s požehnaním pálií nových arcibiskupov metropolitov, ktorých pápež vymenoval počas uplynulého roka. Tentoraz ich najviac pochádza z Brazílie (5), z USA a Poľska (po troch) a z Filipín (2).

Pálium je špeciálny vlnený pás utkaný z baranej vlny a symbolizuje moc arcibiskupa metropolitu nad zverenou arcidiecézou. Počas požehnania bývajú páliá uložené nad hrobom apoštola Petra pod hlavným oltárom Baziliky sv. Petra.


Kňazi prichádzajú na Námestie sv. Petra zatiahnuté búrkovými mrakmi. Foto – TASR/AP

Slávnostná omša za účasti nových kardinálov a arcibiskupov prebiehala na Námestí sv. Petra za nepriaznivého počasia. „Spytujme sa, či sme salónnymi kresťanmi, ktorí vedú pletky o tom, ako sa uberajú veci v cirkvi a vo svete, alebo sme kráčajúcimi apoštolmi, ktorí vyznávajú Ježiša životom, pretože ho majú v srdci,“ vyzval v homílii pápež František.

Na slávnosti sa zúčastnila aj delegácia konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Rovnako na slávnosť apoštola Ondreja prichádza vatikánska delegácia do Konštantínopolu.

Tohtoročná slávnosť apoštolov Petra a Pavla bola špeciálna aj pre Rímsku diecézu, na ktorej čele stojí rímsky biskup – pápež, ale prakticky ju spravuje jeho vikár. V tomto úrade 75-ročného kardinála Agostina Valliniho nahradil 63-ročný arcibiskup Angelo de Donatis.


Čajka sedí na soche apoštola Petra počas slávnostnej omše na Námestí sv. Petra. Foto – TASR/AP

Deň predtým pápež František kreoval piatich nových kardinálov: 73-ročného arcibiskupa Bamaka v Mali Jeana Zerbu, 71-ročného arcibiskupa Barcelony Juana Josého Omellu, 67-ročného štokholmského biskupa Andersa Arborelia, 73-ročného apoštolského vikára v laoskom Paksé Louis-Marie Linga Mangkhanekhouna a 74-ročného pomocného biskupa arcidiecézy San Salvador Gregoria Rosu Cháveza.

„Ježiš vás volá, aby ste hľadeli na realitu, aby ste sa nenechali rozptýliť inými záujmami, inými perspektívami,“ povedal pápež v príhovore a zdôraznil, že kardináli nie sú kniežatami, ale služobníkmi.

Každý z kardinálov potom predniesol vyznanie viery a prísahu vernosti pápežovi a jeho nástupcom. František im následne udelil kardinálsky biret, prsteň a bulu, ktorou im pridelil titulárny kostol v Ríme. Po skončení slávnosti pápež a noví kardináli navštívili emeritného pápeža Benedikta XVI.

V súčasnosti má kardinálsky zbor 225 členov, z nich 121 má menej ako 80 rokov, a teda má právo zúčastniť sa konkláve. Najviac ich pochádza z Európy (53) a Ameriky (34), nasledujú Afrika, Ázia (po 15 kardinálov) a Oceánia (4).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo