Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
13. júl 2017

Pápež rozšíril dôvody vyhlásenia osoby za blahoslavenú

Obetovanie života z lásky k iným ľuďom sa stalo samostatným dôvodom pre začatie beatifikačného procesu. Týka sa napríklad osôb, ktoré zomrú v dôsledku starostlivosti o ľudí trpiacich smrteľnými chorobami.
Pápež rozšíril dôvody vyhlásenia osoby za blahoslavenú

Pápež František počas slávnosti blahorečenia pápeža Pavla VI. v októbri 2014. Foto - TASR/AP

Pápež František vydal apoštolský list vo forme motu proprio Maiorem hac dilectionem o obetovaní života, ktorým rozšíril dôvody začatia beatifikačného procesu.

Doposiaľ mohli byť osoby vyhlásené za blahoslavené a následne za sväté len v troch prípadoch: ak podstúpili mučenícku smrť pre svoju vieru, ak viedli život hrdinských cností alebo ak o tom vo výnimočných prípadoch na základe starobylej tradície rozhodol pápež (tzv. ekvipolentná beatifikácia).

Kým v prvom a treťom prípade nebolo potrebné uskutočnenie zázraku, život hrdinských cností musel byť potvrdený zázračnou udalosťou, ku ktorej došlo na príhovor kandidáta blahorečenia po jeho smrti. Táto podmienka sa vyžaduje aj v novozavedenom prípade obetovania života z lásky.

„Hrdinská obeta života, vnuknutá a sprevádzaná láskou, vyjadruje pravé, úplné a príkladné pripodobnenie sa Kristovi, a preto si zasluhuje ten obdiv, ktorý spoločenstvo veriacich zvyčajne prechováva voči tým, čo dobrovoľne prijali mučeníctvo krvi alebo v hrdinskom stupni praktizovali kresťanské cnosti,“ uviedol pápež František v dokumente, ktorého latinský názov je inšpirovaný Ježišovými slovami: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Päť podmienok blahorečenia cestou obetovania života

  • slobodná a dobrovoľná obeta života, láskou motivované hrdinské akceptovanie istej a blízkej smrti
  • súvis medzi obetovaním života a predčasnou smrťou
  • praktizovanie kresťanských cností aspoň v základnom stupni
  • povesť svätosti
  • zázrak na príhovor zosnulého Božieho služobníka

    ​Zdroj: apoštolský list pápeža Františka Maiorem hac dilectionem


„Cesta obetovania života sa čiastočne podobá na mučeníctvo, pretože je tu hrdinské sebadarovanie až na smrť, ale je tu rozdiel, pretože tu nie je prenasledovateľ, ktorý by nútil urobiť rozhodnutie proti Kristovi,“ vysvetlil sekretár Kongregácie pre kauzy svätých Marcello Bartolucci.

Arcibiskup Bartolucci ako príklad uviedol pápeža Benedikta XIV., ktorý v 18. storočí „nevylučoval z úcty oltára tých, ktorí darovali svoj život vo vrcholnom skutku lásky, ako napríklad ošetrovanie chorých na mor“. Až doteraz však cesta obetovania života bola len špecifickou súčasťou mučeníctva alebo života hrdinských cností.

Obetovaním života z lásky ako samostatným dôvodom blahorečenia sa Kongregácia pre kauzy svätých zaoberala už od roku 2014. Žiadosť o schválenie predložil prefekt kongregácie kardinál Angelo Amato Svätému Otcovi v septembri 2016, ktorý 11. júla potvrdil dokument svojím podpisom.  

Inzercia

Odporúčame

Vatikán zakročil proti liturgickým prešľapom

Vatikán zakročil proti liturgickým prešľapom

Hostie nesmú obsahovať ovocie ani cukor, liturgické víno nemožno nahrádzať pivom. Povolené je len použitie muštu. Kardinál Sarah, ktorý vo Vatikáne zodpovedá za liturgiu, vyzval biskupov, aby dohliadali na kvalitu chleba a vína používaného pri omšiach.