Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
29. 04. 2012, 09:28

VATIKÁNSKA SEDMA: Pápež katechizuje nemeckých biskupov. Napísal im list

zamnohych.jpg Najnovšia osobná iniciatíva Benedikta XVI. sa zhmotnila v liste nemeckým a rakúskym biskupom. ( Český preklad TU.) Venoval sa v ňom objasneniu zmien v liturgickej praxi používania slovného spojenia „za mnohých“ v novom znení formuly premenenia. Ako katec...

Najnovšia osobná iniciatíva Benedikta XVI. sa zhmotnila v liste nemeckým a rakúskym biskupom. ( Český preklad TU.) Venoval sa v ňom objasneniu zmien v liturgickej praxi používania slovného spojenia „za mnohých“ v novom znení formuly premenenia.

Ako katechéta, biblista a liturgista sa prejavil Benedikt XVI. v liste datovanom 14. apríla 2012, ktorý nemecká biskupská konferencia zverejnila o desať dní na to. Hoci adresátom bol predseda spomínanej konferencie, arcibiskup Freiburgu Robert Zollitsch, ako aj ostatní nemeckí biskupi, pápežove usmernenia boli doručené i kardinálovi Christophovi Schönbornovi, predsedovi konferencie biskupov Rakúska. Pápež v ňom objasnil význam používania slov „za mnohých“ namiesto „za všetkých“ počas formuly transsubstanciácie v novej verzii eucharistických modlitieb.

Z vlastnej skúsenosti

Východiskom listu bola jeho vlastná skúsenosť z liturgických slávení v rôznych jazykoch, kde si sám všimol, že „medzi rozličnými prekladmi je niekedy ťažké nájsť spoločný základ a vlastný spoločný text ostáva viditeľný iba z diaľky“. Jedným z takýchto „spoločných základov“ predstavuje aj výraz pro multis, teda „za mnohých“ v slovách premenenia vína na Kristovu Krv, ktorý je v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny, prekladaný po II. vatikánskom koncile ako „za všetkých“.

Hoci Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí už pred niekoľkými rokmi vydala list s usmerneniami ohľadom používania tohto výrazu, dodnes existujúceho v latinskej verzii misála, prax návratu k prekladu „za mnohých“ je veľmi pomalá. Ako vo svojom článku na portáli Vatican Insider zdôrazňuje Gianni Valente, najrýchlejšou v tomto smere bola maďarská cirkev, ktorá potrebné zmeny zaviedla na Turíce r. 2009. Za ňou nasledovali niektoré latinskoamerické krajiny a  od začiatku tohto liturgického roka, teda od minuloročného adventu, sa pridali aj anglicky hovoriace štáty vydaním novej verzie misála.

Napriek tomu medzi viacerými veriacimi pretrvávajú pochybnosti a nedorozumenia. Vyjadril to aj Benedikt XVI., keď si vo svojom liste položil otázky, aké si kladú katolíci po celom svete: „Môžete sa pýtať: Nezomrel Kristus za všetkých? Zmenila cirkev svoju náuku? Môže a mala by tak konať?“

Biblické špecifiká

Vysvetliť v rámci katechézy túto zmenu slov premenenia prináleží predovšetkým kňazom a odborníkom v liturgike. „Pokiaľ viem, takéto katechézy sa neuskutočnili dokonca ani v nemecky hovoriacich krajinách“, píše pápež. Práve preto napísal osobný list ponúkajúci vlastnú katechézu.

V prvom rade, výraz „za mnohých“ nemôže znamenať popretie univerzality Ježišovho vykupiteľského diela. „Potom, samozrejme, vyvstáva okamžite otázka: Ak Ježiš zomrel za všetkých, prečo povedal vo svojich slovách pri Poslednej večeri ,za mnohých'?, pýta sa pontifik a  následne ponúka kvalifikované odpovede, čo navonok pripomína formu starých katechizmov, písaných v podobe otázok a odpovedí.

Biblické texty zachytávajú dve podoby Ježišových slov pri poslednej večeri. Zatiaľ čo Matúš a Marek píšu o krvi vylievajúcej sa „za všetkých“ (porov. Mt 26, 28; Mk 14, 24), Lukáš a Pavol tlmočia Ježišove slová v podobe „za vás“, resp. „pre vás“ (porov. 1Kor 11, 24; Lk 22, 19-20). Na druhej strane, Benedikt XVI. pripomína aj biblické výroky, ktoré spomínanú univerzalitu vykúpenia vyjadrujú presne slovami „za všetkých“ (napr. Rim 8, 32; 2Kor 5, 14; 1Tim 2, 6).

Biblické výroky a návrat k výrazu pro multis v liturgii národných jazykov majú ešte jednu, a to etymologickú rovinu. Ako pre Vatican Insider povedal kardinál Albert Vanhoye, emeritný prefekt Pápežskej biblickej komisie, „talianskemu molti (mnohí) nepriamo odporuje tutti (všetci). Ak niekto povie, že mnohí študenti spravili skúšku, znamená to, že nie všetci ju spravili. V hebrejčine však takáto dialektová súvislosť neexistuje. Slovo rabim jednoducho znamená veľké množstvo. Nešpecifikuje už, či toto veľké množstvo zodpovedá všetkým“.

Tri roviny vysvetlenia

Pápež vysvetľuje totožnosť významu oboch zdanlivo protichodných výrazov v prvom rade odkazom na ich ontologickú rovinu, keďže „Ježišova existencia a práca zahŕňa celé ľudstvo, minulé, súčasné a budúce. Avšak v skutočnosti, historicky v konkrétnom spoločenstve tých, ktorí slávia Eucharistiu, iba oni sú ,mnohí'“. Títo „mnohí“ sedia okolo jeho stola a radujú sa, keď sú povolaní byť s ním a spoznávať ho. Zároveň, po druhé, táto skupina „mnohých“ nesie zodpovednosť za všetkých. „Toto je výzva, s ktorou sa stretáva každý jednotlivec osobne.“ Aj na tomto úseku pápež znovu zdôrazňuje skutočnosť, že viera nie je iba individualistický akt. Naopak, vždy je zasadená do širších spoločenských súvislostí, má sociálnu dimenziu. Egoizmus a privilegovanie v nej nemajú miesto.

Tretím aspektom, ktorý umožňuje lepšie pochopenie slov „za mnohých“, je paralela so súčasným stavom kresťanstva, keď sa občas zdá, že v dnešnej spoločnosti sa skupina kresťanov čoraz viac zmenšuje a – najmä vo verejnom živote – stráca. „Ale nie je to tak – sme „mnohí“. „Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov“ (Zjv 7,9). Sme mnohí a sme k dispozícii pre všetkých“, píše a zároveň vyzýva na záver svojho listu Benedikt XVI.

Triviálny problém?

Hoci sa zdá, že načrtnutý problém je umelý a nemá zásadný vplyv na kresťanský život, podľa Federica Lombardiho, hovorcu Svätej stolice, ide o otázku „závažnej teologickej a duchovnej dôležitosti“. „Keď hovoríme „za mnohých“, vyjadrujeme tým jednak našu vernosť Ježišovmu slovu a zároveň rozpoznávame Ježišovu vernosť slovám Písma“, dodáva Lombardi na margo pápežovho listu a ním rozoberanej problematiky.

Marián Sekerák
Foto: Flickr.com, wikimedia.org

Odporúčame

VATIKÁNSKA SEDMA: Americkí biskupi zdvíhajú hlavy

VATIKÁNSKA SEDMA: Americkí biskupi zdvíhajú hlavy

us2.jpg Po desiatich rokoch od prvých škandalóznych odhalení sexuálnych deliktov amerického kléru sa hlas tamojších biskupov začína opäť smelo šíriť krajinou. Biskupský zbor USA sa čoraz intenzívnejšie aktivizuje v spoločenskej a politickej oblasti. Akceptuje ich morá...

Kardinál Timothy Dolan porazil Lady Gaga

Kardinál Timothy Dolan porazil Lady Gaga

Týždenník Time zverejnil zoznam 100 ľudí, spomedzi ktorých sa vyberie Osobnosť roka 2012. V rámci verejného internetového hlasovania získal arcibiskup New Yorku, kardinál Timothy M. Dolan viac ako 42 000 hlasov, vďaka čomu sa umiestnil pred osobnosťami ako Lady Gaga, Barack Obama či herca George Clo...

Biskupi sa „zamiešali“ do politiky. Na želanie SMER-u

Biskupi sa „zamiešali“ do politiky. Na želanie SMER-u

KBS sa po stretnutí s predstaviteľmi strany SMER-SD a po výzve predostrieť vlastné návrhy k pripravovanému programovému vyhláseniu vlády, rozhodli predložiť vyžiadaný materiál. V ôsmich bodoch formulujú priority katolíckej cirkvi, ktoré sa možno objavia vo vládnom programe. V stručnom dokumente dom...